Izmenjave

Študijska izmenjava Erasmus+

O izmenjavi+

Program Erasmus+ je sedemletni program Evropske unije. Glavno vodilo programa je povečati stopnjo izobrazbe, znanja in veščin ter ustvarjalnosti, ki so potrebni v družbi znanja v Evropi.
V sklopu programa Erasmus+ bodo mladi, študenti in odrasli v okviru študija, usposabljanja ali prostovoljstva v tujini pridobili izkušnje in nove spretnosti. Sočasno bo program podprl sodelovanje med enakovrednimi institucijami in organizacijami v različnih državah, da bi spodbudili inovacije in posodobili učne prakse ter mladinsko delo.

Program Erasmus+ podpira pet glavnih stebrov, in sicer:

 • ključni ukrep 1 (KA1): Učna mobilnost posameznikov,
 • ključni ukrep 2 (KA2): Sodelovanje za inovacije in dobre prakse,
 • ključni ukrep 3 (KA3): Podpora za reformo politik,
 • program Jean Monnet in
 • program Šport.

Na Univerzi v Ljubljani za realizacijo KA1 skrbi Služba za mednarodno sodelovanje in izmenjave. Služba poskrbi za študente iz tujine, ki pridejo na izmenjavo v Slovenijo, za slovenske študente, ki odidejo na izmenjavo v tujino, pa podobno delo opravijo službe institucij gostiteljic.
Podrobnejše informacije o učni mobilnosti študentov so zbrane v navodilih Erasmus+ navodila za študente.

Vsi uradni dokumenti so dostopni na spletnem naslovu Univerze.

Kam grem lahko na izmenjavo?+

B-Belgium

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
B GENT39 Arteveldehogeschool, Gent 1. st. 2

BG-Bulgaria

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
BG SOFIA20 University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia 1. in 2. st. 2

CZ-Czech Republic

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
CZ PARDUB01 University of Pardubice, Department of Graphic Arts and Photophysics 1. in 2. st. 2
CZ BRNO01 Brno University of Technology, Faculty of Chemistry 1., 2. in 3. st. 3

D-Germany

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
D BERLIN30 HMKW, University of Applied Sciences* 1. in 2. st. 2
* zahtevan portfolio

DK-Denmark

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
DK KOLDING07 Desigenskolen Kolding* 1. in 2. st. 1
* zahtevan portfolio

E-Spain

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
E MADRID33 Universidad Camilo Jose Cela, ESNE, Madrid 1. st. 2
E SEVILLA63 CEADE-Leonardo, Sevilla (samo v špan. j.)* 1. st. 2
E VALENCI13 School of Higher Studies of Design, Valencia-EASD* 1. st. 2
* zahtevan portfolio

F-France

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
F-AURILLA06 Lycée de la Communication St Géraud, Aurillac* 1. in 2. st. 2
F-GRENOBL22 INP Institute of Engineering, Grenoble 2. st. 2
* zahtevan portfolio

G-Greece

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
G EGALEO02 University of West Attica, Athens 1. st. 2

HR-Croatia

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
HR ZAGREB01 University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts 1., 2. in 3. st. 4
HR ZAGREB05 Polytechnic of Zagreb 1. in 2. st. 2

HU-Hungary

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
HU BUDAPES16 Obuda University, Faculty of Light Industry and Environmental Protection Engineering 1. in 2. st. 2+2

I-Italy

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
I URBINO05 Instituto Superiore per le Industrie Artistiche – ISIA Urbino* 1. in 2. st. 2
* zahtevan portfolio

LT-Lithuania

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
LT VILNIUS14 Vilnius College of Technologies and Design, Lithuania 1. in 2. st. 2

MK-Severna Makedonija

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
MK SKOPJE04 International Balkan University, Skopje* 1. in 2. st. 2
* zahtevan portfolio

PL-Poland

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
PL LODZ02 Tecnical University of Lodz 1., 2. in 3. st. 2
PL WARSZAW02 Politechnika Warszawska 1. st. 2

P-Portugal

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
P LISBOA109 Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes – FBA* 1., 2. in 3. st. 1
P CASTELO01 Instituto Politecnico del Castelo Branco* 1. in 2. st. 2
P TOMAR 01 Instituto Politecnico de Tomar* 1. in 2. st. 2
* zahtevan portfolio

RO-Romania

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
RO BUCURES29 National University of Arts, Bucharest* 1. st. 2
* zahtevan portfolio

RS-Serbia

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
RS NOVISAD02 University of Novi Sad, Serbia 1., 2. in 3. st. 2 + 2 + 2

SK-Slovakia

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
SK BRATISL01 Slovak University of Technology in Bratislava 1., 2. in 3. st. 2


TR-Turkey

Erasmus koda Ime institucije Stopnja študija Št. mest
TR ISTANBU29 Istanbul Arel University 1. in 2. st. 2
S kom se dogovorim za izmenjavo?+

Pred prijavo kontaktirajte koordinatorko študijskih izmenjav in področnega koordinatorja, s katerimi boste dogovorili vse potrebno.

Koordinatorka programa Erasmus+ na Naravoslovnotehniški fakulteti
dr. Alenka Šalej Lah
E-pošta: alenka.salejlah@ntf.uni-lj.si
Tel.: 01/20 03 289

Področni koordinator programa Erasmus+ za informacijsko in grafično tehnologijo
dr. Nace Pušnik
E-pošta: nace.pusnik@ntf.uni-lj.si
Tel.: 01/20 03 277

Navodila, obrazci, dokumenti in obvestila+

Vse podrobnosti o študijski izmenjavi Erasmus+ so na voljo na strani za mednarodne izmenjave.

Študijska izmenjava Ceepus

O izmenjavi+

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je regionalni program, v katerem sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Madžarske, Severne Makedonije, Moldavije, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

CEEPUS izmenjave delujejo na osnovi mrež, ki omogočajo mednarodno mobilnost študentov in profesorjev ter skupne projekte mednarodnega sodelovanja. V okviru izmenjav je možno kandidirati za štipendijo znotraj mreže (Network Mobility), v katero je vključena NTF, mogoče pa je kandidirati tudi za izmenjavo na institucijah, ki sicer niso del mreže CEEPUS (Freemover Mobility).

V okviru izmenjave kandidat prejme štipendijo CEEPUS, katero dodeljuje država prejemnica. Mreža zagotavlja poleg štipendije tudi namestitev in zdravstveno varstvo ter oprostitev šolnine in delno financiranje potnih stroškov študentov. V okviru izmenjave se študentom priznava študijsko obdobje, ki ga ta preživi na partnerski instituciji.

Aktualni datumi prijav+

Aktualni datumi prijav:

 • 15. junij – zimski semester
 • 30. oktober – letni semester
 • 30. november – prijave freemover

Več informacij najdete na spletni strani mednarodnih izmenjav.

Osnovni pogoji kandidature+

Študent

 • končana dva semestra študija
 • redni vpis na visokošolsko institucijo v eni izmed držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični instituciji
 • študenti na prvi in drugi stopnji lahko za časa svojega študija zaprosijo za največ 10 mesecev, doktorski študenti nimajo omejitev
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja

Pedagoško osebje

 • status: visokošolski učitelj ali asistent
 • ni starostne omejitve
 • minimalna obveznost: 6 ur pedagoškega dela

Več informacij si lahko preberete na spletni strani CMEPIUSa.

Mreže in koordinatorji+

Mreža: Raziskave in izobraževanje na področju grafičnega inženiringa in oblikovanja (RS-0704)
Research and Education in the field of Graphic Engineering and Design

 • Koordinatorka

dr. Alenka Šalej Lah
E-pošta: alenka.salejlah@ntf.uni-lj.si
Tel.: 01/20 03 289

 • Področni koordinator

dr. Nace Pušnik
E-pošta: nace.pusnik@ntf.uni-lj.si
Tel.: 01/20 02 277

Mreža: A.L.I.C.E. – Architecture Landscape Interiors Culture Emotions (SI-0719)

in

Mreža: Sočasni razvoj izdelkov in tehnologije – poučevanje, raziskovanje in izvajanje skupnih programov, usmerjenih v proizvodno in industrijsko inženirstvo (HR-0108)
Concurrent Product and Technology Development – Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering

 • Koordinatorka

dr. Alenka Šalej Lah
E-pošta: alenka.salejlah@ntf.uni-lj.si
Tel.: 01/20 03 289

 • Področna koordinatorka

dr. Raša Urbas
E-pošta: rasa.urbas@ntf.uni-lj.si
Tel.: 01/20 03 283

Partnerske institucije+

Mreža: Raziskave in izobraževanje na področju grafičnega inženiringa in oblikovanja (RS-0704)
Research and Education in the field of Graphic Engineering and Design

Dražava Ime institucije
Bolgarija Univerza za kemijsko tehnologijo in metalurgijo, Oddelek za tisk, celulozo in papir
Bosna in Hercegovina Univerza v Banja Luki, Fakulteta za tehnologijo
Češka Univerza v Pardubicah, Fakulteta za kemijsko tehnologijo, Oddelek za tisk in fotofiziko
Hrvaška Univerza v Zagrebu, Grafična fakulteta
Hrvaška Univerza v Slavonskem brodu, Fakulteta za strojništvo
Madžarska Univerza Óbuda, Rejto Sándor fakulteta za inženirstvo
Poljska Tehniška univerza v Lódzu, Fakulteta za tekstilno inženirstvo in trženje
Poljska Univerza za tehnologijo v Varšavi, Fakulteta za inženirstvo, Inštitut za mehaniko in tiskanje, Oddelek za tiskarske tehnike
Romunija Politehniška univerza v Timisoari, Fakulteta za inženirstvo v Hunedoari
Slovaška Slovaška univerza za tehnologijo v Bratislavi, Fakulteta za kemijsko in živilsko tehnologijo, Inštitut za naravne in sintetične polimere, Oddelek za grafično tehnologijo in uporabno fotokemijo
Slovenija Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti v okolju
Slovenija Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška falulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Srbija Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za tehnične znanosti, Oddelek za grafično inženirstvo in oblikovanje

Mreža: A.L.I.C.E. – Architecture Landscape Interiors Culture Emotions (SI-0719)

Dražava Ime institucije
Bosna in Hercegovina Univerza v Sarajevu, Akademija za likovno umetnost
Hrvaška Univerza v Splitu, Umetniška akademija, Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij
Hrvaška Univerza v Zagrebu, Gozdarska fakulteta
Moldavija Državna pedagoška univerza »Ion Creanga«, Fakulteta za likovno umetnost in oblikovanje
Poljska Univerza za poznavanje življenja v Poznanu, Oddelek za oblikovanje pohištva
Srbija Univerza za umetnost v Beogradu, Fakulteta za uporabne umetnosti
Srbija Univerza v Beogradu, Gozdarska fakulteta – Oddelek za predelavo lesa
Srbija Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za tehnične znanosti, Oddelek za grafično inženirstvo in oblikovanje
Slovenija Univerza na Primorskem, Fakulteta za oblikovanje

Mreža: Sočasni razvoj izdelkov in tehnologije – poučevanje, raziskovanje in izvajanje skupnih programov, usmerjenih v proizvodno in industrijsko inženirstvo (HR-0108)
Concurrent Product and Technology Development – Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering

Dražava Ime institucije
Avstrija Univerza Johannes Kepler (JKU) Linz, Inštitut za električne pogone in energetsko elektroniko
Avstrija Tehnološka univerza na Dunaju, Oddelek za zamenljivo proizvodno in industrijsko meroslovje
Bolgarija Tehniška univerza v Sofiji, Fakulteta za strojno tehnologijo, Oddelek za proizvodno tehnologijo
Bosna in Hercegovina Univerza v Sarajevu, Fakulteta za strojništvo, Oddelek za strojništvo
Češka Češka tehnična univerza v Pragi, Fakulteta za strojništvo
Češka Univerza Tomas Bata v Zlinu, Tehnološka fakulteta
Češka Tehnična univerza v Ostravi, Fakulteta za strojništvo, Oddelek za strojno obdelavo in montažo
Hrvaška Hrvaška katoliška univerza, Urad za strateško načrtovanje in projekte
Hrvaška Univerza v Reki, Fakulteta za inženiring, Oddelek za industrijsko inženirstvo in management
Hrvaška Univerza v Slavonskem Brodu, Strojništvo
Hrvaška Univerza v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in pomorsko arhitekturo
Madžarska Tehnološko-ekonomska univerza v Budimpešti, Oddelek za proizvodno znanost in inženiring
Madžarska Katoliška univerza Pázmány Péter, Fakulteta za informacijsko tehnologijo in bioniko
Madžarska Univerza v Miskolcu, Fakulteta za strojništvo in informatiko, Inštitut za proizvodno znanost
Severna Makedonija sv. Univerza Cirila in Metoda v Skopju, Fakulteta za strojništvo – Skopje, Inštitut za proizvodnjo
Poljska Tehnološka univerza Kielce, katedra za strojno tehnologijo in meroslovje
Poljska Tehnološka univerza Poznan, Tehnološka univerza Poznan, Inštitut za mehansko tehnologijo
Romunija Tehniška univerza Cluj-Napoca, Oddelek za inženiring in tehnološki management
Srbija Univerza v Kragujevcu, Tehniška fakulteta
Srbija Univerza v Kragujevcu, Fakulteta za strojništvo in gradbeništvo v Kraljevu – Oddelek za proizvodnjo
Srbija Univerza v Nišu, Fakulteta za strojništvo
Srbija Univerza v Novem Sadu, Oddelek za tehnologije oblikovanja materialov in površinsko inženirstvo
Slovaška Univerza v Žilini v Žilini, Oddelek za strojne obdelave in avtomatizacije
Slovenija Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.