Obvestilo!

V študijskem letu 2021/2022 se bo spremenilo izvajanje nekaterih predmetov, in sicer:

Predmet Fotografija 1 se bo preimenoval v Fotografija in video.
Predmet Fotografija 2 se bo preimenoval v Studijska fotografija.
Predmet Grafična priprava 1 se bo preimenoval v Grafična priprava.
Predmet Grafična priprava 2 se bo preimenoval v Video.
Predmet Osnove 3D modeliranja se bo izvajal v 4. semestru.
Predmet Medijske vizualizacije se bo izvajal v 6. semestru.
Predmeta Trženje medijev ter Psihologija komunikacije in trženja se ukinjata.
V 6. semestru se uvajata se nova izbirna predmeta: Razvijanje uporabniških vmesnikov ter Osnove 3D animacij in simulacij.

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
1. semester210301803045030
Matematika 1450450906
Fizika450450906
Kemija 1600300906
Informacijske tehnologije30153015906
Tiskarski postopki 130153015906
2. semester210451801545030
Matematika 1450450906
Fizika450450906
Kemija 24515300906
Grafični materiali4515300906
Grafična priprava 130153015906
SKUPAJ420753604590060

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.