Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje (DR)

SPLOŠNE INFORMACIJE O DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU

Doktorski študijski program Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk (KT) po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS).

Vsebine programa segajo na področja tekstilstva, grafične in interaktivne komunikacije ter tekstilnega oblikovanja, kjer se med seboj smiselno dopolnjujejo.

Študijsko področje po Iscedovi klasifikaciji: (21) Umetnost; (54) proizvodne tehnologije

Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-P:

 • Tekstilstvo: (5420) tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska industrija (podrobneje neopredeljeno),
 • grafične in interaktivne komunikacije: (2130) avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja (podrobneje neopredeljeno),
 • tekstilno oblikovanje: (2143) oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje).

Razvrstitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: (18202) Doktorsko izobraževanje (tretja bolonjska stopnja)

Znanstvene raziskovalne discipline po Frascatijevi klasifikaciji: Tehniške vede; humanistične vede

Znanstveni naslov diplomanta: Doktor/doktorica znanosti

Doktorski študijski program vodi in izvaja Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Opredelitev ciljev programa oziroma splošnih kompetenc, ki se s programom pridobijo

Cilj doktorskega študijskega programa je usposobiti doktorande z naslednjimi temeljnimi kompetencami:

 • Poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja,
 • usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja,
 • reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja,
 • vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja, vodenje znanstvenoraziskovalnih projektov na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja na širokem strokovnem oziroma znanstvenem področju,
 • razvita kritična refleksija na področju tekstilstva, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter teorije tekstilnega oblikovanja,
 • socialne in komunikacijske zmožnosti vodenja skupinskega dela tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju znanstvenih zakonitosti z različnih področij,
 • razvita profesionalna, etična in okoljska odgovornost,
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT, pri vsakdanjem strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.