Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

  • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov;
  • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Mogoč je prehod:

  • iz študijskih programov 2. stopnje s področja avdiovizualne tehnike in multimedijske proizvodnje ali sorodnih študijskih področij
  • iz univerzitetnih študijskih programov pred uvedbo bolonjskedeklaracije s področja avdiovizualne tehnike in multimedijske proizvodnje ali sorodnih študijskih področij.

V višji letnik se lahko s prehodom vpiše kandidat, če:

  • izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
  • so na voljo prosta mesta,
  • bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik.

Ob omejitvi vpisa bo izbira kandidatov temeljila na povprečni oceni dosedanjega študija.

O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznosti, na predlog Študijske komisije NTF odloča Senat NTF.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.