Program sestavljata dve glavni skupini predmetov:

 • temeljni predmeti (T),
 • izbirni predmeti (I).

Temeljni predmeti so ovrednoteni z 10 ECTS, izbirni predmeti pa s 5 ali 10 ECTS.

Temeljni in izbirni predmeti se nadalje delijo na dve podskupini, in sicer na:

 • splošne (S), ki se vsebinsko navezujejo na vsa tri področja doktorskega študija (tekstilstvo, grafične in interaktivne komunikacije, tekstilno oblikovanje) in
 • področne (P), ki vključujejo vsebine specifične za posamezno področje študija.

Doktorand v dogovoru z mentorjem izbere predmete iz nabora:

 • temeljnih (T) predmetov v obsegu 20 ECTS in
 • izbirnih (I) predmetov v obsegu 25 ECTS.
  • Za zagotovitev področja je potreben izbor najmanj 20 ECTS iz področnih (P) predmetov, od tega najmanj:

   • 10 ECTS iz temeljnega področnega (T-P) predmeta in
   • 10 ECTS iz izbirnih področnih (I-P) predmetov.

   Predmeti se izbirajo glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor je možen iz nabora predmetov vseh znanstvenih področij.

   Doktorand v dogovoru z mentorjem lahko izbere 10 ECTS izbirnih vsebin iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECST ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja, kot tudi iz predmetov, ki jih razpisuje Univerza v Ljubljani in omogočajo osvajanje posebnih znanj in spretnosti (generična znanja).

   Študenti, ki so zaključili študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil ali študijske programe drugih umetniških področij, obvezno vpišejo predmet Uvod v znanstveno raziskovalno delo doktorskega študijskega programa Arhitektura, ki ga izvaja Fakultet za arhitekturo Univerze v Ljubljani (generična znanja).

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.