Student projects

Creative path to knowledge

Podajanje geoloških vsebin v osnovnih in srednjih šolah preko interaktivnih učnih listov (EDUGEO)+
 • Prijavitelj: Tomislav Popit – UL NTF OG
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Nace Pušnik – UL NTF OTGO,
  • Petra Žvab Rožič – UL NTF OG,
  • Timotej Vrbovšek – UL NTF OG,
  • Matjaž Tomažič – Kontrastika d.o.o.,
  • Branko Kumer – Center šolskih in obšolskih dejavnosti.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 2 študenta,
  • NTF – Geologija (UNI) – 2 študenta,
  • NTF – Geogolija (mag.) – 2 študenta.
 • Leto izvedbe: 2019
Postilion's carriage or Where did postilion's mail horn disappear? (POSTILION)+

The purpose and goal of the project was to present the history of postal services and telecommunications in Slovenia in an interactive way that includes interconnected didactic games. We would like the museum to be visited by more visitors (especially the younger generation) who would gain new knowledge in the field of post and telecommunications through a new experience in a simple and entertaining way.

 • Leading mentor: Urška Vrabič Brodnjak – UL NTF OTGO
 • Mentors:
  • Urška Stanković Elesini – NTF OTGO,
  • Karin Košak – NTF OTGO,
  • Jože Rugelj – PeF,
  • Estera Cerar – TMS,
  • Polonca Zupančič – MI KA DO.
 • Students:
  • Naravoslovnotehniška fakulteta – 4 students,
  • Pedagoška fakulteta – 2 students,
  • Ekonomska fakulteta – 1 študent,
  • Filozofska fakulteta – 1 študent.
 • 2019
High quality reproductions of art works+
 • Leading mentor: Dejana Javoršek – UL NTF OTGO
 • Mentors:
  • Dejana Javoršek – NTF,
  • Marica Starešinič – NTF,
  • Sabina Bračko – NTF,
  • Matjaž Gombač – Silveco, Grosuplje, d.o.o.
 • Students:
  • Graphic and Interactive Communication  – 1 student,
  • Graphic and Interactive Communication (2nd degree) – 3 students,
  • FKKT – 1 student.
 • 2018
Osveščanje prebivalcev občine Kamnik o pojavih plazenja (KamPlaz)+
 • Prijavitelj: Timotej Verbovšek – UL NTF OG
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Nace Pušnik – UL NTF OTGO,
  • Marko Vrabec – UL NTF OG.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 2 študenta,
  • NTF – Geologija (UNI) – 3 študenti,
  • NTF – Geogolija (mag.) – 3 študenti.
 • Leto izvedbe: 2018
Razvoj lesenih črk za visoki tisk+
 • Prijavitelj: Domen Fras – ALUO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Nace Pušnik – UL NTF OTGO,
  • Marko Drpić – tipoRenesansa,
  • Klemen Jeraša – Studio GIO.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 2 študenta,
  • Akademija za likovne umetnosti in oblikovanje – 4 študenti.
 • Leto izvedbe: 2018
Planing and design of communication materials for the promotion of Slovenian movie with a movie marathon (FILmar)+

The movie marathon Muvit is an event,  that has a big influence on a Slovenian movie environment. The goal of the project was to design communication matherials for promotion of the marathon and Slovenian movie.

 • Leading mentor: Jure Ahtik – UL NTF
 • Mentors:
  • Tanja Nuša Kočevar – UL NTF,
  • Maja Šest – digiGRAL,
  • Mersiha Bešlagić – Muvit.
 • Students:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 1 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 6 študentov,
  • NTF – Oblikovanje tekstilij in oblačil – 1 študent.
 • 2018
Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju+
 • Prijavitelj: Petra Žvab Rožič – NTF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Helena Gabrijelčič Tomc- NTF,
  • Jože Guna – FE,
  • Digied.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
 • Leto izvedbe: 2018
Temne skrivnosti hitre mode+
 • Prijavitelj: Nevenka Ferfila – ZF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Bojana Boh Podgornik – NTF,
  • Tjaša Griessler Bulc – ZF,
  • Miha Moškon – FRI,
  • Nina Sankovič – Snaga,
  • Tamara Vidic Perko – Snaga.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • NTF – Načrtovanje tekstilij in oblačil (mag.) – 1 študent,
  • Zdravstvena fakulteta – 3 študenti,
  • Fakulteta za računalnišvo in informatiko – 2 študenta.
 • Leto izvedbe: 2017
Prepoznavanje podjetniških priložnosti v zgodnji fazi+
 • Prijavitelj: Kaja Rangus – EF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Urška Stanković Elesini – NTF,
  • Egon Ravbar – Zavod mladi podjetnik,
  • Lidija Honzak – Ljubljanski univerzitetni inkubator.
 • Sodelujoči študenti:
  • Naravoslovnotehniška fakulteta – 3 študenti,
  • Ekonomska fakulteta – 5 študentov.
 • Leto izvedbe: 2017
Veččutna interaktivna stenska tipanka, namenjena slepim in slabovidnim otrokom in mladini+
 • Leading mentor: Raša Urbas – UL NTF
 • Mentors:
  • Raša Urbas – UL NTF – OTGO,
  • Urška Stanković Elesini – UL NTF – OTGO,
  • Elena Fajt – UL NTF – OTGO,
  • Mitja Reichenberg,
  • Jerneja Herzog – UM PF,
  • Miha Cankar – Grec d.o.o.
 • Students:
  • UL Naravoslovnotehniška fakulteta – 6 students,
  • UM Pedagoška fakulteta – 2 students.
 • 2016

 

Students Innovative Projects for the Benefit of Society

Design of composite chemical models with 3D printing (Kem3D)+

Models of atoms and chemical bonds were made for students of the Novo Mesto Gymnasium. The selected models are presented in the photo below. The models were made with a 3D printer and connected with magnets.

 • Mentors:
  • Jernej Iskra – FKKT,
  • Marica Starešinič – NTF OTGO.
 • Students:
  • NTF OTGO: Žan Mole and Erik Kerpan,
  • students of FKKT and PF.
 • 2016–2020
Nadgradnja geoloških vsebin v Krajinskem parku Strunjan s tehnologijama navidezne in obogatene resničnosti+
 • Prijavitelj: Timotej Verbovšek – NTF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Helena Gabrijelčič Tomc – NTF OTGO,
  • Jože Guna – FE,
  • Petra Žvab Rožič – NTF OG,
  • Krajinski part Strunjan.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 1 študent,
  • NTF – Geologija (UNI) – 1 študent,
  • Multimedija – 2 študenta,
  • Fakulteta za elektrotehniko – 1 študent.
 • Leto izvedbe: 2020
Izboljšanje komunikacije s tujimi študenti v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani (IKTERUS)+
 • Prijavitelj: Monika Kavalir – UL FF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Nace Pušnik – UL NTF OTGO,
  • Klavdija Kustec – UL FSD,
  • Marija Milavec Kapun – UL ZF,
  • Jasna Jeraj – Zdravstveni dom za študente (ZDŠ).
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • Fakulteta za socialno delo – 2 študenta,
  • Filozofska fakulteta – anglistika – 4 študenti,
  • Zdravstvena fakulteta – zdravstvena nega – 3 študenti.
 • Leto izvedbe: 2020
Ranljivim skupinam prilagojena nadgradnja učne poti Čez most po modrost+
 • Prijavitelj: Petra Golja – BF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Helena Gabrijelčič Tomc – NTF,
  • Alan Kacin – ZF,
  • Jože Rugelj – PEF,
  • Osnovna šola Most na Soči.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • druge organizacije – 7 študentov.
 • Leto izvedbe: 2020
Feel the artwork+

In the project we made relief copies of artworks for blind people to feel them. Feeling the artwork was not only achieved by touching it. We also used an audio description of the artwork and many other ways to evoke multisensory perceptions.

 • Leading mentor: Tamara Trček Pečak – ALUO
 • Mentors:
  • Deja Muck – NTF,
  • Nada Mađarac – MSUM MG+.
 • Students:
  • NTF – Graphic and media technology – 2 students,
  • NTF – Graphic and interactive communication – 1 student,
  • NTF – Graphic and interactive communication (masters) – 1 student.
 • 2020
When rocks become famous in the Slovenian alpine museum (SlavnKamn)+

Planning and designing the exhibition of famous rocks brought from their expeditions by Slovenian alpinists, preparation of new educational materials, renovation of some guiding tables, analysis of the collection of rocks … all this and more are the results of the project SlavnKamn.

 • Leading mentor: Nastja Rogan Šmuc – UL NTF
 • Mentors:
  • Jure Ahtik – UL NTF,
  • Saša Mesec – Gornjesavski muzej Jesenice.
 • Students:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • druge organizacije – 6 študentov.
 • 2019
3D digitalno oblikovanje in rekonstrukcija antičnega mesta Petoviona+
 • Prijavitelj: Helena Gabrijelčič Tomc – NTF OTGO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Petra Žvab Rožič – NTF,
  • Aleksandra Nestorović – PMPO.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 2 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije (mag.) – 1 študent,
  • NTF – Oblikovanje tekstilij in oblačil – 1 študent,
  • NTF – Geologija (mag.) – 1 študent,
  • Arheologija – 2 študenta.
 • Leto izvedbe: 2019
Between original and copy - What do we see with our eyes, what do we "see" with our fingertips?+

In the project we made relief copies of artworks. Restoration students made copies by hand, graphic arts students made copies using 3D technologies (3D scanning, 3D printing). The quality of the copies was analyzed by blind and visually impaired people.

 • Leading mentor: Tamara Trček Pečak – ALUO
 • Mentors:
  • Deja Muck – NTF,
  • Nada Mađarac – MSUM MG+.
 • Students:
  • NTF – Graphic and media technology – 1 student,
  • NTF – Graphic and interactive communication – 1 student,
  • NTF – Graphic and interactive communication (masters) – 1 student.
 • 2019
Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka+
 • Prijavitelj: Vera Smole – FF
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Helena Gabrijelčič Tomc – NTF,
  • Alenka Kavčič – FRI,
  • OŠ Loški Potok.
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 1 študent,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 1 študent,
  • Filozofska fakulteta – slovenistika – 8 študentov.
 • Leto izvedbe: 2018
Opremljanje zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih medijev+
 • Prijavitelj: Helena Gabrijelčič Tomc – NTF OTGO
 • Sodelujoči zaposleni:
  • Tanja Nuša Kočevar – NTF OTGO,
  • Matija Marolt – FRI,
  • Zavod Ars Viva (Urša Telič Muller).
 • Sodelujoči študenti:
  • NTF – Grafična in medijska tehnika – 2 študenta,
  • NTF – Grafične in interaktivne komunikacije – 5 študentov,
  • Fakulteta za elektrotehniko – 1 študent,
  • Fakulteta za računalništvo in infomatiko – 1 študent,
  • Fakulteta za arhitekturo – 1 študent.
 • Leto izvedbe: 2017
Skip to content

Ooops...

It looks like you're using an old version of your browser.
For the best experience, please update your browser or use alternative options as Mozilla Firefox and Google Chrome.