Kdo smo ŠS NTF

Študente informiramo o spremembah in novostih na fakulteti

Sodelujemo v komisijah NTF

Na podlagi vaših anket podajamo mnenja o profesorjih

Težimo k medsebojnemu sodelovanju vseh študentov in zaposlenih

Financiramo projekte in organiziramo dogodke

Študentski svet Naravoslovnotehniške fakultete (ŠS NTF) je organ fakultete, ki ga sestavljajo zgolj študentje. Je edini uradni zastopnik študentov na fakulteti, sodeluje pa tudi v okviru univerze na sejah študentskega sveta univerze v Ljubljani (ŠS UL). Člani sveta sodelujejo v vseh komisijah oz. odborih UL NTF, podajajo mnenja o pedagoških delavcih glede na rezultate študentskih anket in tako sodelujejo v procesu izvolitve v naziv. Trudimo se, da je v svetu vsaj 1 predstavnik iz vsakega programa, ne glede na to, pa vsi člani podpirajo splošen interes vseh študentov.

Študentski svet je v svojem delovanju neodvisen, delovanje v njem je prostovoljno in kot tako seveda ni plačano. Poteka v obliki rednih sej, po potrebi pa tudi izrednih in korespondenčnih. Na sejah razpravljamo o aktualnih temah in o njih podajamo mnenja ter sprejemamo sklepe. Član sveta se vsako leto na novo izvolijo.

Enkrat mesečno se dobimo na redni seji. Naše delovanje je javno, zato se lahko seje ob predhodni najavi udeležite vsi, ki vas zanimata delo in pomen ŠSNTF. Datumi sej so objavljeni tukaj, najavite pa se prek maila studentskisvet.ntf@gmail.com.

Volitve v ŠSNTF potekajo novembra. Razpis se konec oktobra objavi na spletni strani fakultete in oglasni deski.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.