Komisije

Komisija za študijsko dejavnost+
 • Ana Gnidovec
 • Tilen Gregor Zupančič (namestnik)

Komisija za študijsko dejavnost obravnava vprašanja s področja študijskega procesa in pripravlja gradivo v zvezi s posodabljanjem pouka in metod preverjanja in ocenjevanja znanja študentov.

Habilitacijska komisija+
 • Tjaša Guštin
 • Urh Toš (namestnik)

Habilitacijska komisija je pristojna za obravnavo vlog za izvolitev v nazive in predlaganje strokovnih poročevalcev Senatu.

Komisija za kakovost in samoevalvacijo+
 • Jure Jelenc
 • Lucija Petrovčič (namestnica)

Komisija za kakovost spremlja kakovost študija in posreduje predloge dekanu in Komisiji za študijske zadeve za izboljšanje študijskih programov. Skrbi za pripravo letnega poročila o kakovosti študija.

Komisija za znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost+
 • Jan Rusjan
 • Jure Jelenc (namestnik)

Komisija za znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost obravnava nakup pomembnejše opreme za pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo. Spodbuja, spremlja in ocenjuje znanstveno-raziskovalno delo.

Komisija za promocijo+
 • Liza Skube
 • Teja Medvešček (namestnica)

Komisija za promocijo načrtuje, nadzoruje in spodbuja promocijo fakultete. Priprava promocijskega materiala, načrtovanje oglaševanja in dela študentov na promociji.

Komisija za mednarodno sodelovanje+
 • Urh Toš
 • Tilen Gregor Zupančič (namestnik)

Komisija za mednarodno sodelovanje skrbi za potek izmenjav, sodelovanje s tujimi strokovnjaki, predavanja gostujočih profesorjev in sodelovanje na mednarodnih projektih in konferencah.

Disciplinska komisija za študente+
 • Lea Lončar
 • Živa Jančar Bauman
 • Aljaž Kos (namestnik)
 • Jan Rusjan (namestnik)

Disciplinska komisija za študente skrbi za ugotavljanje kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, ugotavljanje njihove odgovornosti in izrekanje ukrepov.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.