Programs

Program XLS2PHRQ for generation of input files for geochemical program PHREEQC from MS Excel tables

  • Program XLS2PHRQ© iz izbrane geokemične analize v MS Excel© formatu (*.xlsx) naredi vhodno datoteko za program PHREEQC© (*.phrq). Primer XLSX datoteke je v pripadajočem ZIP arhivu. Ime delovnega lista mora biti “analize”, uporabljene morajo decimalne pike in ne vejice. Vrednosti pod mejo detekcije (<MD) so obravnavane kot tekst in morajo biti popravljene v PHREEQC. Izvorna koda je dostopna na zahtevo. Delo je podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS, št. projekta Z1-3670.
  • Program XLS2PHRQ© generates an input file for program PHREEQC© from a selected geochemical analysis data in MS Excel© (*.xlsx). An example of XLSX file is included in the ZIP file. The worksheet name should be “analize”, decimal points should be used instead of commas. Values below the detection limit (<LOD) are treated as text and must be corrected in PHREEQC. Source code available by request. Work was supported by Slovenian Research Agency, number of research project Z1-3670.

Program BCFD for calculation of the fractal dimension using a box-counting technique

  • Pri uporabi navedite članek z navodili in ostalimi informacijami na spodnjem naslovu v reviji Geological Quarterly / Please cite the the paper in the journal Geological Quarterly regarding the program on the link below:
  • Verbovšek, T. 2009: BCFD – a program for calculation of the fractal dimension of digitized geological image data using a box-counting technique. Geological Quarterly 53(2) – povezava do članka/ link to the paper: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/G_Q/53_2/verbovsek.pdf

Program “Listi” za določitev listov topografskih kart v merilu 1:5.000 (TTN5) in 1:25.000 (TK25) ter listov Atlasa Slovenije iz Gauss-Kruegerjevih koordinat

  • Verbovšek, T. & Šušteršič, F. 2008: Program “Listi” za določitev listov topografskih kart v merilu 1:5.000 (TTN5) in 1:25.000 (TK25) ter listov Atlasa Slovenije (4.izdaje) iz Gauss-Kruegerjevih koordinat. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fak., Odd. za geologijo / Program “Listi” for determination of topographic map sections in scale 1:5,000 (TTN5) and 1:25,000 (TK25) and Atlas Slovenija (4th ed.) sections from Gauss-Krueger coordinates.
Programs - download
  • [ — ]
  • [ — ]
  • [ — ]
Skip to content

Ooops...

It looks like you're using an old version of your browser.
For the best experience, please update your browser or use alternative options as Mozilla Firefox and Google Chrome.