Programs

Program XLS2PHRQ for generation of input files for geochemical program PHREEQC from MS Excel tables

  • Program XLS2PHRQ© iz izbrane geokemične analize v MS Excel© formatu (*.xlsx) naredi vhodno datoteko za program PHREEQC© (*.phrq). Primer XLSX datoteke je v pripadajočem ZIP arhivu. Ime delovnega lista mora biti “analize”, uporabljene morajo decimalne pike in ne vejice. Vrednosti pod mejo detekcije (<MD) so obravnavane kot tekst in morajo biti popravljene v PHREEQC. Izvorna koda je dostopna na zahtevo. Delo je podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS, št. projekta Z1-3670.
  • Program XLS2PHRQ© generates an input file for program PHREEQC© from a selected geochemical analysis data in MS Excel© (*.xlsx). An example of XLSX file is included in the ZIP file. The worksheet name should be “analize”, decimal points should be used instead of commas. Values below the detection limit (<LOD) are treated as text and must be corrected in PHREEQC. Source code available by request. Work was supported by Slovenian Research Agency, number of research project Z1-3670.

Program BCFD for calculation of the fractal dimension using a box-counting technique

  • Pri uporabi navedite članek z navodili in ostalimi informacijami na spodnjem naslovu v reviji Geological Quarterly / Please cite the the paper in the journal Geological Quarterly regarding the program on the link below:
  • Verbovšek, T. 2009: BCFD – a program for calculation of the fractal dimension of digitized geological image data using a box-counting technique. Geological Quarterly 53(2) – povezava do članka/ link to the paper: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/G_Q/53_2/verbovsek.pdf

Program “Listi” za določitev listov topografskih kart v merilu 1:5.000 (TTN5) in 1:25.000 (TK25) ter listov Atlasa Slovenije iz Gauss-Kruegerjevih koordinat

  • Verbovšek, T. & Šušteršič, F. 2008: Program “Listi” za določitev listov topografskih kart v merilu 1:5.000 (TTN5) in 1:25.000 (TK25) ter listov Atlasa Slovenije (4.izdaje) iz Gauss-Kruegerjevih koordinat. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fak., Odd. za geologijo / Program “Listi” for determination of topographic map sections in scale 1:5,000 (TTN5) and 1:25,000 (TK25) and Atlas Slovenija (4th ed.) sections from Gauss-Krueger coordinates.
Programs - download
  • [ — ]
  • [ — ]
  • [ — ]

Ooops...

It looks like you're using an old version of your browser.
For the best experience, please update your browser or use alternative options as Mozilla Firefox and Google Chrome.