Lecturers

Bizjak Milan
Prof.
01/20 00 430
KIM
Unit: KIM

Bombač David
Assist. Prof.
01/20 00 411
KPM
Location: 205
Unit: KPM

Bračič Janko
Assoc. Prof.
01/47 04 505
KPM
Unit: KPM

Fajfar Peter
Prof.
01/20 00 451
KPM
Location: 203
Meeting hours: Za govorilne ure se lahko najavite po e-pošti.
Unit: KPM

Knap Matjaž
Assist. Prof.
01/20 00 419
KMPT
Meeting hours: po predhodnem dogovoru preko e-pošte
Unit: KMPT

Kosec Borut
Prof.
01/20 00 410
KTT
Location: 203
Unit: KTT

Kugler Goran
Prof.
01/77 72 741
KPM
Location: 202
Meeting hours: Ob torkih med 13:00 in 15:00 ali po dogovoru preko e-pošte
Unit: KPM

Markoli Boštjan
Prof.
01/47 04 614
KM
Meeting hours: Vsak torek med 13.00 in 14.00 uro.
Unit: KM

Medved Jožef
Prof.
01/20 00 425
KMPT
Location: LP5
Unit: KMPT

Mrvar Primož
Prof.
01/20 00 447
KL
Location: 103
Meeting hours: Kabinet, Lepi pot 11, vsak torek
Unit: KL

Naglič Iztok
Assoc. Prof.
01/47 04 631
KM
Location: 122
Unit: KM

Nagode Aleš
Prof.
01/20 00 433
KIM
Location: 112
Unit: KIM

Rodič Tomaž
Prof.
01/20 00 444
KPM
Location: 100
Unit: KPM

Terčelj Milan
Prof.
01/20 00 462
KPM
Location: 113
Unit: KPM

Vončina Maja
Assoc. Prof.
01/20 00 418
KMPT
Location: LP1
Meeting hours: Po dogovoru
Unit: KMPT

Skip to content

Ooops...

It looks like you're using an old version of your browser.
For the best experience, please update your browser or use alternative options as Mozilla Firefox and Google Chrome.