GIFA, METEC, THERM PROCESS in NEWCAST 2019

Po štirih letih se je ponovno, štirinajstič zapored, zvrstil svetovno znani, največji metalurški in predvsem livarski mednarodni sejem. Ta se sestoji iz delov Gifa, Metec, Thermprocess in Newcast. Sejem je potekal od 25. do 29. junija letos v Düsseldorfu. Na sejmu se je predstavilo 2395 razstavljavcev iz celega sveta, skupaj iz 47 držav. Sejem si je ogledalo 50 000 obiskovalcev.

Sejma se je udeležilo veliko število slovenskih obiskovalcev, še posebej pa je potrebno poudariti, da se je na sejmu predstavljalo kar 19 slovenskih podjetij, tako iz livarske industrije, pomožne livarske industrije ter tudi drugih metalurških podjetij. Nekaj večjih predstavnikov, ki so se predstavljali so: Talum d. d., Termit d. d., Lama avtomatizacija d. o. o. Titus technologies, Livarna Gorica d. o. o., Bosio d. o. o., Filo d. o. o., FerroČrtalič d. o. o. ter druge.

Oddelek za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani na sejmu GIFA, METEC, THERM PROCESS in NEWCAST 2019

 

doc. dr. Mitja Petrič

Po štirih letih se je ponovno, štirinajstič zapored, zvrstil svetovno znani, največji metalurški in predvsem livarski mednarodni sejem. Ta se sestoji iz delov Gifa, Metec, Thermprocess in Newcast. Sejem je potekal od 25. do 29. junija letos v Düsseldorfu. Na sejmu so se zvrstili razstavljavci iz celega sveta, skupaj iz 47 držav. Bilo jih je skupaj kar 2395. Sejem si je ogledalo 50 000 obiskovalcev.

Sejem predstavlja najpomembnejše stično mesto v livarskem svetu in prikazuje raznolikost in inovacijsko moč industrije skozi celo paleto livarskih tehnologij. GIFA je pokazatelj, da bo livarstvo tudi v bodoče ena ključnih tehnologij za oblikovanje skupne prihodnosti. Nobena druga tehnologija ne ponuja take raznolikosti, tako v ekonomskem smislu, kot tudi v smislu prihrankov materiala pri proizvodnji kovinskih komponent. Naj gre za velike ulitke majhnih serij ali pa za velikoserijske manjše ulitke, bo livarstvo vodilna tehnologija, ki je ne bo nadomestila aditivna tehnologija. Osnova za položaj na tržišču so nove visokotehnološke tehnike litja, ki so izkoristile prednost v digitalizaciji (industrija 4.0), indirektnih aditivnih tehnologijah, s tiskanjem form in jeder, ter z ohranjanjem virov in okolja. To se kaže v omenjenem sejmu, kot tudi v vzporedno organiziranih forumih v obliki znanstvenih in tehničnih predavanj. Le teh je bilo skoraj 50, od tega eno tudi s strani slovenskega razstavljavca Talum d. d..

Sejma se je udeležilo veliko število slovenskih obiskovalcev, še posebej pa je potrebno poudariti, da se je na sejmu predstavljalo kar 19 slovenskih podjetij, tako iz livarske industrije, pomožne livarske industrije ter tudi drugih metalurških podjetij. Nekaj večjih predstavnikov, ki so se predstavljali so: Talum d. d., Termit d. d., Lama avtomatizacija d. o. o. Titus technologies, Livarna Gorica d. o. o., Bosio d. o. o., Filo d. o. o., FerroČrtalič d. o. o. ter druge.

Kot vsako prireditev pa se je, v okviru The Street of Science, ki ga organizira Združenje nemške livarske industrije (BDG), predstavljal tudi Oddelek za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom predstojnika prof. dr. Gorana Kuglerja in namestnika prof. dr. Primoža Mrvarja. Razstavni prostor smo imeli v hali 13 C 38, kjer so se predstavljale tudi različne tehnične univerze in inštituti kot so: TU Leoben, FH Aalen, TU Freiberg, TU Clausthal, TU Muenchen in druge najpomembnejše univerze iz Evrope in sveta. Razstavni prostor je bil namenjen predstavitvi našega oddelka, raziskovalnega dela ter študijskih programov. Predstavljeno je bilo delo vseh kateder in možnosti študija na našem oddelku za tuje študente. Z drugimi organizacijami smo navezali nove stike ter srečali znance s katerimi smo že v preteklosti sodelovali. Organizirali smo tudi ekskurzijo naših dodiplomskih in podiplomskih študentov na sejem, kjer so si lahko ogledali zadnje trende in najnovejši razvoj na področju livarstva in metalurgije na sploh. Vseh skupaj je bilo 40 in smo prepričani, da jim je dogodek pustil lep spomin.

 

 

 

Ooops...

It looks like you're using an old version of your browser.
For the best experience, please update your browser or use alternative options as Mozilla Firefox and Google Chrome.