Tipografija v različnih medijih

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV+

Študent je lahko na vajah odsoten samo enkrat. Za vsako nadaljnjo odsotnost študent dobi dodatne zadolžitve, ki jih opravi v roku. Zamujanje na vaje ni dovoljeno. V primeru zamujanja na vaje študent dobi dodatne zadolžitve. Študent dobi dodatne zadolžitve tudi v primeru, ko zamudi posamezni rok za oddajo osnutkov ali končnih izdelkov. Če študent v celotnem obdobju vaj prejme dodatne zadolžitve več kot 3-krat, potem vaj v študijskem letu 2016/2017 ne more več opravljati. Zadnji rok za oddajo izdelkov je:

– 17. 1. 2020: vse skupine za izpitni rok 29. 1. 2020

– 1. 6. 2020: vse skupine za izpitni rok 8. 6. 2020

– 12. 6. 2020: vse skupine za izpitni rok: 19. 6. 2020

– 30. 6. 2020: vse skupine za izpitni rok 31. 8. 2020

Po 30. 6. 2020 študent ne more več predati izdelkov in v študijskem letu 2019/2020 ne more opravljati izpita pri predmetu Tipografsko načrtovanje.

1. DEL

1. vaja: PREDSTAVITEV IDEJE ZA PISAVO+

– ideja za pisavo, ki bo temeljila na izbrani olimpijski disciplini (Tokio 2020)

– predstavitev idejne zasnove pisave in ideje motiva na končnem izdelku (maksimalno 3 prosojnice)

Predstavitev 22. 10. 2019 (v času predavanj).

2. vaja: IZDELAVA SKIC/OSNUTKOV+

IZDELAVA SKIC/OSNUTKOV

Izberite dvanajst (12) posameznih črk, ki so predstavnice skupin črk:

– z ravno potezo (3 različne): I, L, i, T

– z okroglo potezo (3 različne): b, B, c, C, č, Č, g, o, O, p, P, q, Q

– z diagonalno potezo (3 različne): A, M, N, v, V, z, Z, x, X, w, W

– s kombinacijo potez (3 različne): k, K, E, z, Z, y, Y, ž, Ž

S svinčnikom na milimetrski papir skicirajte osnutke, na podlagi katerih bo pisava lahko potrjena za nadaljnjo izdelavo.

Skice/osnutke izdelajte v tednu do 18. 10. 2019.

2. DEL

3. vaja: OBLIKOVANJE PISAVE+

OBLIKOVANJE PISAVE

Nabor znakov mora obsegati:

– minuskule: A, B, C, Č, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, Q, W

– majuskule: a, b, c, č, ć, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, x, y, q, w

– števila: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– ločila: . , : ; ! ? „ “ ( ) [ ] / – ­− –­ » «

– matematična znamenja: + × ÷ = * %

– posebni znaki: @ # & € $

Končni nabor znakov oddajte v Glyphs (*.glyph) in OpenType (*.otf) formatu.

Vse datoteke stisnite v eno datoteko (priime_priimek.zip) in jo oddajte na drive.

Rok oddaje v tednu od 6. do 10. 1. 2020.

3. DEL

4. vaja: IZDELAVA VZORČNIKA IN PLAKATA+

IZDELAVA VZORČNIKA IN PLAKATA

– osnutke najprej skicirajte in skico oddajte v tednu od 9. do 13. 12. 2019

– izdelajte vzorčnik pisave, na katerem bodo predstavljene vaše črke

– izdelajte plakat, kjer bo uporabljena vaša pisava in fotografska rešitev

– vzorčnik B2 (pokončno), plakat B2 (pokončno/ležeče)

Izdelek oddajte v PDF (priimek_priimek.pdf) formatu in sicer na drive.

Rok oddaje 17. 1. 2020.

5. vaja: POSTAVITEV RAZSTAVE+

RAZSTAVA (organizacija in postavitev razstave)

Ob koncu semestra (med 20. in 24. 1. 2020).

Navodila za vaje Tipografskega načrtovanja si lahko tudi natisnete iz spodnje povezave: TvRM_19_20

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.