POSVET VAROVANJE VIROV PITNE VODE – TEORIJA IN PRAKSA

Ljubljana, TOREK 24. maj 2016 ob 13.00
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
Privoz 11
Predavalnica P-02

SKIAH vas vabi na strokovni posvet, ki je odziv na aktualne dogodke in neugodne trende večanja pritiskov na vire pitne vode…..V tej luči je namera MOL za izgradnjo povezovalnega kanala C0 za odvajanje fekalnih vod iz občin Vodice in Medvode v Centralno čistilno napravo Ljubljana preko prispevnega območja najpomembnejše vodarne za glavno mesto nerazumna odločitev. Zato SKIAH izraža skrb nad to namero MOL in opozarja na spornost načrtovanega projekta ter pričakovane negativne posledice v primeru njegove izvedbe. Načrtovan povezovalni kanal C0 prečka območje med Savo in Klečami, ki je ožje vodovarstveno območje vodarn Kleče in Šentvid, varovano s strožjim režimom varovanja. Gradnja cevovoda za odpadno vodo na tem območju ni dovoljena.

Društvo SKIAH bo na posvetu oblikovalo deklaracijo za javnost.

Program posveta

13.00-13.05¬ Pričetek delavnice: Vodi izr.prof.dr. Miha Brenčič
13.05-13.45 Uvodne predstavitve

  • Zgodovinski pomen vodonosnika na Ljubljanskem polju (mag. Zlatko Mikulič)
  • Opredelitev vodovarstvenih območij oz. rezervata za vodni vir, primer Ljubljansko polje (dr. Mitja Janža)
  • Evropski koncept varovanja virov pitne vode (mag. Joerg Prestor)
  • Analize tveganja in težave pri uvajanju ukrepov (Jože Janež)
  • Vsebina strokovnih podlag za vodovarstvena območja (Darko Petauer)

13.40-14.30 Razprava in oblikovanje deklaracije

Vabljeni!

posvet_vabilo

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.