Katedra za aplikativno geologijo

Vizitka katedre

Katedra za aplikativno geologijo (KAG)
Oddelek za geologijo
Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva 12, SI-1000 Ljubljana

Predstojnik: prof. dr. Timotej Verbovšek
E-pošta: timotej.verbovsek@ntf.uni-lj.si
Tel.: 01/47 04 615

 

Člani katedre

 • prof. dr. Mihael Brenčič
 • prof. dr. Timotej Verbovšek
 • izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk
 • asist. dr. Anja Torkar
 • asist. Ines Vidmar
 • asist. Galena Jordanova
 • asist. Mateja Jelovčan
 • asist. Kaja Šušmelj
 • Primož Miklavc

Zunanji sodelavci:

 • prof. dr. Andrej Gosar (ARSO)
 • doc. dr. Karmen Fifer Bizjak (ZAG)
 • izr. prof. dr. Vojkan Jovičič (IRGO)

Katedra za aplikativno geologijo je katedra na Oddelku za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki pokriva dejavnosti geologije, usmerjene v reševanje številnih praktičnih problemov, kjer je potrebno geološko znanje. Katedra je bila ustanovljena zaradi združenja aplikativnih strokovnih področij geologije ter potrebe po geologih, ki so inženirsko, tehnično in praktično usmerjeni. Zaposlujejo se v geološko-geotehničnih podjetjih, podjetjih, ki pridobivajo mineralne in nemineralne surovine, večjih gradbenih podjetjih, na Geološkem zavodu Slovenije, v zadnjih letih pa je bilo ustanovljenih tudi kar nekaj zasebnih podjetij. Ne kaže, da bi se v prihodnjem desetletju ta potreba zmanjšala, kvečjemu se bo zaradi odpiranja novih delovnih področij, predvsem pri odpravljanju posledic posegov v okolje in varstvu narave, še povečevala. Državna uprava Slovenije tudi v zakonodaji, ki se v zadnjem času sprejema zaradi prilagajanja zakonodaje EU, uporabnemu geologu postavlja nove naloge. Katedra za uporabno geologijo bo pokrivala vsa področja dela, ki so povezana s prenosom in uporabo geološkega znanja pri reševanju vsakodnevnih praktičnih problemov, ki se pojavljajo kot posledica naravnih dogodkov (predvsem ogrožajočih: erozija, potresi) in delovanja človeka. Katedra primarno pokriva področja hidrogeologije, inženirske geologije, geokemije, geofizike, GIS-a in krasa, vsebinsko pa se navezuje na številna druga področja geologije, okolja ter drugih ved (več na strani Področja).

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.