Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Je sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju.

Kdo smo tutorji?

Smo skupina tutorjev študentov in tutorjev učiteljev. Nudimo oporo, razumevanje in pomoč tekom študija. Smo vmesni člen med študentom in fakulteto . V pomoč pri delu sta tutorjem na voljo Tutorski pravilnik  in Tutorski priročnik.

Kdaj ti tutorji lahko pomagamo?

Pri težavah povezanih s fakultetnim življenjem, pri vprašanjih o izpitnem redu, pri razumevanju študijskih obveznosti in dolžnosti ter pravicah, če te zanimajo obštudijske dejavnosti, pri predlogih za izboljšavo fakultetnega življenja, pri vprašanjih povezanih s profesorji, pisarnami, boni, prevozom …

Kje nas najdeš?

Spodaj je seznam tutorjev za posamezno študijsko smer in njihovi kontakti. Pri reševanju težav se lahko obrneš tudi na koordinatorja tutorstva NTF.

Prodekan za študijske zadeve
izr. prof. dr. Alenka Pavko-Čuden (alenka.cuden@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorstva NTF
doc. dr. Simona Jarc (simona.jarc@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev študentov NTF
Aleksander Učakar (aleksander.ucakar@gmail.com)

Tutor učitelj za tuje študente
doc. dr. Jože Kortnik (joze.kortnik@guest.arnes.si) 

Tutor učitelj za študente s posebnim statusom
doc. dr. Mateja Kert (mateja.kert@ntf.uni-lj.si)
doc. dr. Goran Vižintin (goran.vizintin@guest.arnes.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OTGO
izr. prof. dr. Stane Praček (stane.pracek@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OMM
doc. dr. Mitja Petrič (mitja.petric@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OG
doc. dr. Simona Jarc (simona.jarc@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OGRO
doc. dr. Goran Vižintin (goran.vizintin@ntf.uni-lj.si)

Tutorski pravilnik se nahaja na strani s pravilniki

OTGO - oblikovanje+

1. letnik UN: izr. prof. Elena Fajt

2. letnik UN: izr. prof. Nataša Peršuh

3. letnik UN: prof. Almira Sadar

1. letnik MAG: doc. Katja Burger

2. letnik MAG: prof. Marija Jenko

Tutor študent: Mark Cvelbar (mark.cvelbar@gmail.com)

OTGO - grafika+

Grafične in interaktivne komunikacije

1. letnik: Klemen Možina

2. letnik: Barbara Blaznik

3. letnik: Gregor Franken

Grafična in medijska tehnika (1. stopnja)

1. letnik: Klemen Možina

2. letnik: Jure Ahtik

3. letnik: Andrej Iskra

Grafične in interaktivne komunikacije (2. stopnja)        

1. letnik: Dejana Javoršek

 

Tutor študent: Nik Jurak Uštar (juraknik@gmail.com)

OTGO - tekstilstvo+

Tekstilno in oblačilno inženirstvo (1. stopnja)

1. letnik: doc. dr. Dunja Šajn Gorjanc

2. letnik: izr. prof. dr. Mateja Bizjak

3. letnik: doc. dr. Marija Gorjanc

Tutor študent: Nina Čuk (ninacuk5@gmail.com)

 

Načrtovanje tekstilij in oblačil (1. stopnja)

1. letnik: izr. prof. dr. Tatjana Rijavec

2. letnik: asist. Klara Kostajnšek

3. letnik: doc. dr. Mateja Kert

Načrtovanje tekstilij in oblačil (2. stopnja)

letnik: doc. dr. Marija Gorjanc

Tutor študent: Zala Mavrič (zala.mavric@gmail.com)

OG+

Koordinator tutorjev: doc. dr. Simona Jarc

1. letnik UN: doc. dr. Simona Jarc

2. letnik UN: doc. dr. Tomi Popit

3. letnik UN: doc. dr. Nastja Rogan Šmuc

1. letnik MAG: doc. dr. Luka Gale

2. letnik MAG: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek

Tutorji študenti:

1. stopnja: Tina Hribljan (tina.hribljan0@gmail.com)

2. stopnja: Lucija Slapnik (lucka.slapnik@gmail.com)

OGRO+

Koordinator tutorjev: doc. dr. Goran Vižintin

1. letnik GIO UN: Damjan Hann

1. letnik GIR VS: Jurij Šporin

1. letnik Geotehnologija MAG: doc. dr. Goran Vižintin

Tutor študent: Anja Pirc (anja.pirc9@gmail.com)

OMM+

Koordinator tutorjev: doc. dr. Mitja Petrič

Koordinator tutorjev študentov: Aleksander Učakar (aleksander.ucakar@gmail.com)

1. letnik UN IM: prof. dr. Goran Kugler

2. letnik UN IM: doc. dr. Matjaž Knap

3. letnik UN IM: doc. dr. Maja Vončina

1. letnik VS MT: doc. dr. Blaž Karpe

2. letnik VS MT: doc. dr. Iztok Naglič

3. letnik VS MT: izr. prof. dr. Aleš Nagode

Tuji študenti: doc. dr. Matjaž Knap

1. letnik MM MAG: doc. dr. Maja Vončina

Tutorji študenti:

1. letnik UN IM: Aleksander Učakar (aleksander.ucakar@gmail.com)

3. letnik UN IM: Matej Mesarič (matejm96@gmail.com)

1. letnik VS MT: Matic Predalič (mpredalic@gmail.com)

3. letnik VS MT: Jaka Dabanovič (jaka.dabanovic@gmail.com)

Tutor za predmete, ki jih izvajajo zunanji sodelavci: izr. prof. dr. Stane Praček

Tutorski pravilnik se nahaja na strani s pravilniki

 

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.