Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Je sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju.

Kdo smo tutorji?

Smo skupina tutorjev študentov in tutorjev učiteljev. Nudimo oporo, razumevanje in pomoč tekom študija. Smo vmesni člen med študentom in fakulteto . V pomoč pri delu sta tutorjem na voljo Tutorski pravilnik  in Tutorski priročnik.

Kdaj ti tutorji lahko pomagamo?

Pri težavah povezanih s fakultetnim življenjem, pri vprašanjih o izpitnem redu, pri razumevanju študijskih obveznosti in dolžnosti ter pravicah, če te zanimajo obštudijske dejavnosti, pri predlogih za izboljšavo fakultetnega življenja, pri vprašanjih povezanih s profesorji, pisarnami, boni, prevozom …

Kje nas najdeš?

Spodaj je seznam tutorjev za posamezno študijsko smer in njihovi kontakti. Pri reševanju težav se lahko obrneš tudi na koordinatorja tutorstva NTF.

Prodekan za študijske zadeve
prof. dr. Alenka Pavko-Čuden (alenka.cuden@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorstva NTF
doc. dr. Simona Jarc (simona.jarc@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev študentov NTF
Sinja Stres

Tutor učitelj za tuje študente
izr. prof. dr. Jože Kortnik (joze.kortnik@guest.arnes.si) 

Tutor učitelj za študente s posebnim statusom
doc. dr. Goran Vižintin (goran.vizintin@guest.arnes.si)

Pooblaščena oseba za študente s posebnim statusom
Tina Premelč (tina.premelc@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OTGO
izr. prof. dr. Stane Praček (stane.pracek@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OMM
doc. dr. Mitja Petrič (mitja.petric@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OG
doc. dr. Simona Jarc (simona.jarc@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OGRO
doc. dr. Goran Vižintin (goran.vizintin@ntf.uni-lj.si)

Tutor za predmete, ki jih izvajajo zunanji sodelavci: izr. prof. dr. Stane Praček (stane.pracek@ntf.uni-lj.si)

Tutorski pravilnik se nahaja na strani s pravilniki

OTGO - oblikovanje+

1. letnik UN: prof. Almira Sadar

2. letnik UN: prof. Elena Fajt

3. letnik UN: prof. Nataša Peršuh

 

1. letnik MAG: izr.prof. Katja Burger

2. letnik MAG: prof. Marija Jenko

OTGO - grafika+

GIK

1. letnik UN: doc. dr. Klemen Možina

2. letnik UN: asist. dr. Barbara Blaznik

3. letnik UN: asist. dr. Gregor Franken

Tutor študent 1. letnik: Matic Strgar (strgarmatic@gmail.com), Sinja Stres (sinja.stres@gmail.com)

Tutor študent 2., 3. letnik: Ivana Koron (koron.ivana@gmail.com)

Tutor študent za tuje študente: Sara Krašovec (sara.krasovecooo@gmail.com)

Tutor študent za Matematiko 1: Tija Šadl Praprotnik (tija.sadl@gmail.com)

 

GMT

1. letnik VS: doc. dr. Klemen Možina

2. letnik VS: doc. dr. Jure Ahtik

3. letnik VS: viš. pred. dr. Andrej Iskra

Tutor študent 1. letnik: Matic Strgar (strgarmatic@gmail.com), Sinja Stres (sinja.stres@gmail.com)

Tutor študent za tuje študente: Ahmed Jašarević (jasarahmed17@gmail.com)

 

GIKM

1. letnik MAG: izr. prof. dr. Dejana Javoršek

 

OTGO - tekstilstvo+

Tekstilno in oblačilno inženirstvo

1. letnik: doc. dr. Brigita Tomšič (brigita.tomsic@ntf.uni-lj.si)

2. letnik: doc. dr. Živa Zupin (ziva.zupin@ntf.uni-lj.si)

3. letnik: doc. dr. Dunja Šajn Gorjanc (dunja.sajn@ntf.uni-lj.si)

Tutor študent: Eva Osredkar (eva.osre@gmail.com)

 

Načrtovanje tekstilij in oblačil

1. letnik: prof. dr. Andrej Demšar (andrej.demsar@ntf.uni-lj.si)

2. letnik: prof. dr. Alenka Pavko Čuden (alenka.pavko@ntf.uni-lj.si)

3. letnik: izr. prof. dr. Tatjana Rijavec (tatjana.rijavec@ntf.uni-lj.si)

Tutor študent: Marika Gönc (marikagonc.mg@gmail.com)

 

Načrtovanje tekstilij in oblačil (MAG)

1. letnik: prof. dr. Barbara Simončič (barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si)

2. letnik: doc. dr. Mateja Kert (mateja.kert@ntf.uni-lj.si)

Tutor študent: Marika Gönc (marikagonc.mg@gmail.com)


 

OG+

Koordinator tutorjev: doc. dr. Simona Jarc

1. letnik UN: doc. dr. Simona Jarc

2. letnik UN: doc. dr. Tomislav Popit

3. letnik UN: doc. dr. Luka Gale

Tutor študent: Marko Štern (marko15stern@gmail.com)

 

1. letnik MAG: izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc

2. letnik MAG: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek

Tutor študent: Blaž Pucihar (blaz.pucihar@gmail.com)

 

OGRO+

Koordinator tutorjev: doc. dr. Goran Vižintin

1. stopnja: Damjan Hann

Tutor študent: Anja Pirc (anja.pirc9@gmail.com)

2. stopnja: izr. prof. dr. Željko Vukelić

Tutor študent: Anja Pirc (anja.pirc9@gmail.com)

OMM+

Koordinator tutorjev učiteljev: doc.dr. Mitja Petrič

Koordinator tutorjev študentov:  Domen Reberčnik

 

Tutor učitelj za Erasmus: doc. dr. Matjaž Knap

Tutor študent za Erasmus: Blaž Žerjav Jereb

 

Inženirstvo materialov (1. stopnja)

1. letnik: prof.dr. Goran Kugler (goran.kugler@omm.ntf.uni-lj.si)

2. letnik: doc. dr. Matjaž Knap (matjaz.knap@omm.ntf.uni-lj.si)

3. letnik: doc. dr. Maja Vončina (maja.voncina@omm.ntf.uni-lj.si)

Tutor študent:

1. letnik: Ajda Tršar (ajda.trsar@gmail.com)

2. letnik: Nana Brguljan (nana.brguljan@gmail.com)

3. letnik: Blaž Žerjav Jereb (blaz.zerjavjereb@gmail.com)

 

Metalurške tehnologije (1. stopnja)

1. letnik: doc. dr. Blaž Karpe (blaz.karpe@omm.ntf.uni-lj.si)

2. letnik: doc. dr. Iztok Naglič (iztok.naglic@omm.ntf.uni-lj.si)

3. letnik: izr. prof. dr. Aleš Nagode (ales.nagode@omm.ntf.uni-lj.si)

 

Tutor študent

1. letnik: Domen Reberčnik (domen.rebercnik0@gmail.com)

2. letnik: Žiga Bertalanič (zigaber@gmail.com)

3. letnik: Domen Reberčnik (domen.rebercnik0@gmail.com)

 

2. stopnja: doc. dr. Maja Vončina

Tutor student: Maja Pogačar (pogacarmaja5@gmail.com)

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.