Akronim: WACOM

Naslov (ANG): Water Contingency Management in the Sava River Basin

Naslov (SLO):  Upravljanje voda v primeru izrednih razmer na porečju Save

Šifra projekta: DTP315

Vrsta projekta: Interreg Danube Transnational Programme

Vodja: izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

Obdobje trajanja projekta: 1.7.2020 – 31.12.2022

Odobrena sredstva: 1.570.581,00 €

Vloga UL NTF v projektu: Vodilni partner

Interneta stran: https://dtp.interreg-danube.eu/approved-projects/wacom

Vsebinski opis projekta:

Ključni izziv projekta WACOM predstavlja pomanjkanje usklajenega odziva v primeru izrednih razmer ob onesnaženjih in poplavah na čezmejnih vodotokih v porečju Save. Pomanjkanje usklajenega odziva predstavlja potencialno nevarnost za ljudi, okolje in izrabo vodnih virov. Projekt WACOM bo pripomogel k izboljšanju čezmejnega usklajenega delovanja z razvojem odzivnih mehanizmov, ki bodo dopolnili že obstoječe sistemske rešitve, npr. sistem za napovedovanje poplav v porečju Save. V okviru projekta WACOM bodo dodatno razvita in izboljšana orodja za hitri operativni odziv, kar bo pripomoglo k razvoju usklajenih odzivnih ukrepov in izboljšane interoperabilnosti vseh vključenih institucij. Postopki usklajenega odziva in nabor operativnih orodij preverjeni v seriji pilotnih preizkusov, kar bo omogočilo validacijo orodij in postopkov ter njihovo končno uvedbo v redno poslovanje vključenih institucij.

Glavni cilj projekta je zmanjšanje okoljskih tveganj povezanih z onesnaženjem in poplavami v Savskem bazenu (predvsem v primeru morebitnih čezmejnih vplivov) z izboljšanim sodelovanjem ključnih akterjev in skupno razvitim ter usklajenim operativnim sistemom za aktivacijo odzivnih protokolov. Poleg zmanjšanja tveganj bo projekt pripomogel tudi k splošnem izboljšanju meddržavnega sodelovanja v Savskem bazenu, ki bo temeljilo na razvoju boljših vezi med ljudmi, institucijami in državami in posledično privedlo do znatne optimizacije uporabljenih virov. Porečje Save je primer velikega porečja, ki si ga deli več držav. S sodelovanjem pri pomembnih vprašanjih, kot sta razvoj mehanizmov za usklajen odziv v primeru onesnaženja in poplav, bo projekt WACOM zagotovil demonstracijski model za druga porečja v porečju reke Donave in širše.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.