Pogoji za prehod v višji letnik

1. letnik

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Študent se lahko vpiše v 2. letnik univerzitetnega bolonjskega programa geologije, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 54 ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v 2. letnik univerzitetnega bolonjskega programa geologije, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v 2. letnik, kadar ima za to opravičljive razloge, kot jih navaja 153. člen Statuta UL (npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze), in le-te dokazuje z ustreznimi potrdili.

O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija Oddelka za geologijo. Vlogo za pogojni vpis je treba oddati v referat za študentske zadeve UL NTF do predpisanega datuma. Obrazci so na voljo na spletnih straneh študentskega referata!

POGOJI ZA PONOVNI VPIS (PONAVLJANJE)

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za vpis v 2. letnik univerzitetnega bolonjskega programa geologije, določenih s študijskim programom, lahko ponavlja 1. letnik, če je opravil izpite iz 1. letnika v obsegu 27 ECTS. Željo za odprtje vpisnega lista za ponavljanja sporočite po elektronski pošti v študentski referat.

2. letnik

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Študent se lahko vpiše v 3. letnik univerzitetnega bolonjskega programa geologije, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti, opravil 60 ECTS iz 1. letnika in dosegel najmanj 54 ECTS 2. letnika.

Študent se lahko izjemoma vpiše v 3. letnik univerzitetnega bolonjskega programa geologije, tudi če ni opravil vseh obveznosti za vpis v 3. letnik, določenih s študijskim programom, kadar ima za to opravičljive razloge, kot jih navaja 153. člen Statuta UL (npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze), in le-te dokazuje z ustreznimi potrdili.

O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija Oddelka za geologijo. Vlogo za pogojni vpis je treba oddati v referat za študentske zadeve UL NTF do predpisanega datuma. Obrazci so na voljo na spletnih straneh študentskega referata!

POGOJI ZA PONOVNI VPIS (PONAVLJANJE)

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za vpis v 3. letnik univerzitetnega bolonjskega programa geologije, določenih s študijskim programom, lahko ponavlja 2. letnik, če je opravil izpite iz 2. letnika v obsegu 27 ECTS. Željo za odprtje vpisnega lista za ponavljanja sporočite po elektronski pošti v študentski referat.

3. letnik

POGOJI ZA PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

Absolventski staž je predviden za študente, ki po 1. 10. 2012 niso ponavljali letnika ali zamenjali študijskega programa na rednem študiju.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Študent mora za dokončanje študija opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, v skupnem obsegu najmanj 180 ECTS. S tem pridobi naziv v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, predvidoma: diplomirani(a) inženir(ka) geologije.

Predhodno je treba urediti tudi obveznosti v vseh knjižnicah.

PAVZIRANJE: Če ne izpolnjujete pogojev za ponavljanje oz. če ste to možnost že izkoristili ali enkrat zamenjali smer, lahko pavzirate. V tem času lahko opravljate manjkajoče izpite (plačilo izpita po ceniku UL) in delate preko nekaterih študentskih servisov, čeprav nimate statusa študenta.
Zavarovati se morate kot občan (Zavod za zdravstveno zavarovanje)!

Študent mora pred vpisom v višji letnik vrniti med letom izposojeno knjižnično gradivo in drugo opremo.

Vsak predavatelj seznani študente o predmetih, iz katerih naj opravijo izpite, preden se lotijo izpita pri njegovem predmetu.

Med študijem je predvidenih približno 70 dni terenskih vaj. Udeležba na njih je obvezna. Oddelek ne nosi stroškov terenskih vaj.

Sklepnih terenskih vaj se lahko udeležijo le študenti, ki so opravili polovico izpitov pri predpisanih predmetih.

V času študija mora študent predstaviti tri seminarske naloge. Eno seminarsko nalogo mora pripraviti na temo geološkega kartiranja. Pri seminarskih nalogah se ocenjujeta vsebina in predstavitev z zagovorom.

Študij je zaključen z zagovorom diplomske naloge.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.