Pedagoške in raziskovalne aktivnosti

Člani Katedre za aplikativno geologijo aktivno sodelujejo pri več raziskovalnih projektih tako v Sloveniji kot v tujini ter imajo pedagoške in raziskovalne stike z več institucijami v tujini. Spodaj je našteto pedagoško in predvsem raziskovalno sodelovanje članov KAG pri projektih.

Raziskovalni projekti ARRS:+
Mednarodni raziskovalni projekti:+

 

 • EU H2020 projekt: Robominers, projekt ROBOMINERS je namenjen izboljšavi dostopa do surovin v Evropi z razvojem bio-navdihnjenega modularnega in sestavljivega robota-rudarja, ki bo lahko raziskoval težko dostopna mineralna nahajališča. Projekt ROBOMINERS je financiran s strani Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije Obzorje 2020. Traja 48 mesecev (01.06.2019-31.05.2023).  https://robominers.eu/

 • TEACHER-CE : Joint efforts to increase water management adaptation to climate changes in Central Europe
  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TEACHER-CE.html

 • MUHA: Multihazard framework for water related risks management
  https://muha.adrioninterreg.eu/

 • EU, Interreg: Evropsko teritorialno sodelovanje – program Srednja Evropa: projekt boDEREC-CE (Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management in CE – Odkrivanje in ocena prisotnosti novodobnih onesnaževal v vodnem okolju), april 2019-marec 2022
  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/boDEREC-CE.html

 • EU, Interreg: Evropsko teritorialno sodelovanje – program Podonavje: projekt CAMARO-D (Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin), januar 2017– junij 2019
  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d

 • EU, Interreg: Evropsko teritorialno sodelovanje – program Srednja Evropa: projekt PROLINE-CE (Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences – Učinkovite prakse upravljanja s prostorom z vključevanjem zaščite vodnih virov in negradbenih protipoplavnih ukrepov), julij 2016– junij 2019
  http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html
  PROLINE_CE Newsletter01     PROLINE-CE Newsletter02
 • EU program IPA ADRIATIC: projekt DRINKADRIA (Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region – Mreženje za oskrbo s pitno vodo na območju Jadrana), november 2013–marec 2016, http://www.adriaticipacbc.org/
 • EU, CILJ 3: Evropsko teritorialno sodelovanje – program Jugovzhodna Evropa: projekt CC-WARE (Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change – Blaženje ranljivosti vodnih virov zaradi podnebnih sprememb), december 2012–november 2014, http://www.ccware.eu/
 • EU, CILJ 3: Evropsko teritorialno sodelovanje – program Jugovzhodna Evropa: projekt CC-WaterS (Climate Change and Impact on Water Supply – Podnebne spremembe in vpliv na oskrbo s pitno vodo), maj 2009–april 2012, http://www.ccwaters.eu/
Sodelovanje z domačimi fakultetami, zavodi in inštituti:+
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG), Ljubljana
 • Geološki zavod Slovenije, Ljubljana
 • Inštitut za rudarstvo, geologijo in okolje (IRGO), Ljubljana
 • Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, ZRC-SAZU, Ljubljana
 • Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Premogovnik Velenje, d. d., Velenje
 • Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna
 • Fakulteta za pomorstvo in Morska biološka postaja, Piran
Sodelovanje s tujimi fakultetami, zavodi in inštituti:+
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Univerza v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška
 • Institut Rudjer Bošković, Zagreb, Hrvaška
 • University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Hydrogeology (FMG), Beograd, Srbija
 • Jaroslav Cerni Institute for Water Management, Beograd, Srbija
 • Eötvös Loránd University, Budimpešta, Madžarska
 • Pedagoška univerza v Krakovu, Krakov, Poljska
 • Univerza v Catanii, Catania, Italija
 • Fakulteta za geografijo, Moskovska državna univerza, Moskva, Rusija
 • Arktični in antarktični raziskovalni inštitut, Sankt Peterburg, Rusija
 • Inštitut za hidrologijo, Slovaška akademija znanosti, izpostava Liptovsky Mikulas, Slovaška
 • Mednarodna atomska agencija – IAEA, Dunaj, Avstrija
 • Nacionalni laboratorij za gradbeništvo – LNEC, Lizbona, Portugalska
 • Wasser Ressourcen Management, Joanneum Research, Gradec, Avstrija
 • BOKU University of Applied Life Sciences, Dunaj, Avstrija
 • University of Molise, Italija
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grčija
 • Romanian Academy, Institute of Geography, Bukarešta, Romunija
 • National Institute of Hydrology and Water Management, Bukarešta, Romunija
 • Croatian Geological Survey, Hrvaška
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.