Raziskave bo izvajala multidisciplinarna mednarodna ekipa v kateri se področja dela med partnerji medsebojno močno dopolnjujejo. Vse sodelujoče organizacije so že doslej raziskovalno delovale na področju geologije morja v Tržaškem zalivu in medsebojno že dalj časa sodelujejo preko skupnih raziskovalnih projektov in objav. Raziskovalna ekipa razpolaga z večino raziskovalne opreme, ki bo potrebna za izvajanje projekta, z izjemo nekaterih specialnih analitskih metod kot je visokoločljivo absolutno datiranje, ki jih bodo izvedli zunanji izvajalci. Sodelujoče inštitucije imajo v lasti tudi obsežne arhive podatkov, ki so jih zbrale v preteklih raziskavah in jih bo mogoče izkoristiti v predlaganem projektu, med drugim okoli 900 km podpovršinskih sonarskih profilov in 130 km večkanalnih refleksijskih seizmičnih profilov (Slika 6). Raziskovalna skupina vključuje sledeče partnerje:

ULNTF – Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1414 ur letno – 50%)

  • vodilni partner in koordinator projekta
  • kompetence in strokovno znanje na področju geologije morja in geobiologije, visokoločljive recentne sedimentologije in stratigrafije, obdelave in interpretacije geofizikalnih podatkov, 3D modeliranja, aplikativne in okoljske geokemije, aktivne tektonike in tektonske geomorfologije, paleontologije, hidrogeologije, ter geološkega in geokemičnega kartiranja

IJS – Inštitut Jožef Stefan (678 ur letno – 24%)

  • analitska oprema ter kompetence in strokovno znanje na področju okoljske, aplikativne in izotopske geokemije sedimentov in fluidov, vključno s študijem izvora hranil in onesnaževal v vodnih okoljih, izvora in diageneze organske snovi v sedimentih, izvorov karbonatnih mineralnih faz v recentnih in subrecentnih morskih in ne-morskih sedimentih, ter paleoklimatskih študij

Sirio – Sirio d.o.o. (368 ur letno – 13%)

  • zasebno podjetje z znanjem in opremo za zajem in obdelavo visokoločljivih sonarskih podatkov (večsnopna topografija morskega dna in podpovršinsko profiliranje)

MBP – Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran (368 ur letno – 13%)

  • analitska oprema ter kompetence in strokovno znanje na področju geologije morja, sedimentologije, morske biologije, geokemije in priobalne oceanografije

 

Sodelujoči tuji partnerji pri projektu:

OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Trst, Italija

  • nacionalni inštitut z močnim raziskovalnim programom in dolgo zgodovino raziskovalnega dela v Tržaškem zalivu, ki vključuje geofizikalne, okoljske, ter oceanografske raziskave in raziskave naravno pogojenih tveganj, ki bo k projektu prispeval predvsem kompetence, strokovno znanje in opremo za zajem in obdelavo visokoločljivih enokanalnih in večkanalnih refleksijskih seizmičnih profilov

HGI – Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvaška

  • oprema ter kompetence in strokovno znanje za globoko jedrovanje morskih sedimentov z batnim jedrnikom, ter na področju geologije morja in sedimentologije

EDYTEM – Environment Dynamics and Territories of Mountains, Université Savoie Mont Blanc, Francija

  • oprema ter kompetence in strokovno znanje za podrobne geokemične analize in interpretacijo parametrov ki so specifični za antropogene vplive na naravne sisteme v času holocena

 

Sodelujoči raziskovalci z domačih partnerskih ustanov

ULNTF+
Barbara Čenčur Curk 15249
Matej Dolenec 21372
Uroš Herlec 11229
Ema Hrovatin 20407
Simona Jarc 18607
Primož Miklavc 51116
Ana Novak 38136
Tomislav Popit 23971
Nastja Rogan Šmuc 26552
Boštjan Rožič 23426
Andrej Šmuc 20249
Aleš Šoster 39235
Miran Udovč 17146
Timotej Verbovšek 24253
Marko Vrabec 15900
Mirijam Vrabec 22449
Petra Žvab Rožič 29632
IJS+
Tjaša Kanduč 21543
Sonja Lojen 10807
Polona Vreča 18290
NIB+
Branko Čermelj 13407
Jadran Faganeli 05249
Nives Kovač 11600
Sirio d.o.o.+
Sašo Poglajen 22355
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.