Predmetnik

Modul Aplikativna geologija (AG)

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
1. semester20550190044530
Aplikativna geologija75075015010
Analiza sedimentacijskih okolij603055014510
Geookolje in geomateriali702060015010
2. semester1000120022030
Aplikativna inženirska geologija300400705
Kvantitativna hidrogeologija400350755
Računalniške metode v geologiji300450755
Izbirni predmet000005
Izbirni predmet000005
Geološki izbirni predmet000005
SKUPAJ30550310066560
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Geohazard in varstvo pred naravnimi nesrečami300400705
Hidrogeokemija400300705
Geomodeliranje300300605
Zaščita in upravljanje podzemnih voda2015400755
Samostojen terenski projekt00200205
Inženirskogeološko obravnavanje prostora 300400705
Globalna geofizika350400755
Hidrogeologija onesnaževal3510300755

Modul Geookolje in geomateriali (GGM)

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
1. semester21560175045030
Aplikativna geologija75075015010
Analiza sedimentacijskih okolij704040015010
Geookolje in geomateriali702060015010
2. semester65070013530
Tehnična mineralogija300400705
Upravljanje z naravnimi viri350300655
Izbirni predmet000005
Izbirni predmet000005
Izbirni predmet000005
Geološki izbirni predmet000005
SKUPAJ28060245058560
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Hidrogeokemija400300705
Mikroskopija rud300300605
Mineralogija glin350300655
Petrogeneza magmatskih in metamorfnih kamnin300400705
Računalniške metode v geologiji300450755
Rentgenska difrakcija s kristalografijo400300705
Specialna mineralogija400200605
Uporaba geologije v arheologiji350300655

Modul Regionalna geologija in paleontologija (RGP)

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
1. semester20535190043030
Aplikativna geologija75075015010
Geookolje in geomateriali702060015010
Analiza sedimentacijskih okolij601555013010
2. semester1251560020030
Tektonika400300705
Mikropaleontologija400300705
Historična geologija451500605
Izbirni predmet000005
Izbirni predmet000005
Geološki izbirni predmet000005
SKUPAJ33050250063060
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Samostojen terenski projekt00200205
Aktivna tektonika450300755
Antropogena in recentna sedimentacijska okolja451500605
Geomodeliranje300300605
Kvantitativna strukturna geologija3015300755
Paleontologija vretenčarjev400300705
Sedimentologija karbonatov in klastitov300300605
Stratigrafska orodja405200655
Uporaba geologije v arheologiji450150605
Zgodovina življenja451000555

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.