Vpis v študijskem letu 2021/22 za študente višjih letnikov

Na tej strani boste našli vse potrebne informacije za vpis v študijskem letu 2020/21.

Navodila za vpis v višji letnik za študijsko leto 2020/2021+

Vpis bo potekal preko Študentskega informacijskega sistema VIS, povezava VIS-MONT http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-mont/vis/ in sicer boste imeli možnost izpolnjevati elektronski vpisni list od predvidoma 1.8.2020, v kolikor boste seveda izpolnjevali pogoje za vpis v višji letnik.

Za vstop v VIS potrebujete digitalno identiteto. Če ste pozabili geslo za VIS, si ga lahko ponastavite na ID portalu Univerze http://id.uni-lj.si/

Izpolnjen in podpisan vpisni list v času uradnih ur oddate v referat ali ga pošljete po pošti in sicer najkasneje do 28.9.2020! 

Po prejemu vpisnega lista vam bomo na vaš elektronski naslov poslali račun za vpisnino.

Po plačilu vpisnine si boste potrdila o vpisu sami natisnili iz VIS-a. Greste na MOJI PODATKI – Potrdilo o vpisu. Natisnete si lahko potrdila za študijska leta, v katerih ste imeli status študenta. Natisnete si lahko potrdilo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Študenti, ki izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika (ustrezno št. KT glede na študijski program) in se želite ponovno vpisati v isti letnik, (pa do sedaj še niste ponavljali ali menjali študijskega programa), v študentski referat do 21.9.2020 sporočite, da vam odpremo vpisni list za ponavljanje.

NE POZABITE – ZADNJI DAN ZA VPIS JE SREDA 30.9.2020!!!

 

Navodila za vpis v dodatno leto (absolventski status) za študijsko leto 2020/2021+

Navodila za vpis najdete pod Navodili za vpis v višji letnik za študijsko leto 2020/2021.

Kdor je ponavljal ali menjal študijski program ali smer po 1.10.2012, nima možnosti vpisa v absolventski status oz. »dodatno leto«.

Za morebitni ponovni vpis v zaključni letnik študija (podaljšanje statusa ob upravičenih razlogih) je potrebno vložiti prošnjo. Navodila za oddajo prošenj najdete pod Navodili za oddajo prošenj za vpis brez opravljenih obveznosti za študijsko leto 2020/21.

NE POZABITE – ZADNJI DAN ZA VPIS JE SREDA 30.9.2020!!!

Pogoji za vpis v višji letnik oz. za ponovni vpis v letnik 2020/21+

PRESTOPNI POGOJI 2020-2021 dodiplomski

Študenti, ki izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika (ustrezno št. KT glede na študijski program) in se želite ponovno vpisati v isti letnik, (pa do sedaj še niste ponavljali ali menjali študijskega programa), v študentski referat (majda.strakl@ntf.uni-lj.si) do 21.9.2020 sporočite, da vam odpremo vpisni list za ponavljanje.

Navodila za oddajo prošenj za vpis brez opravljenih obveznosti za študijsko leto 2020/21+

Oddaja prošenj poteka preko informacijskega sistema VIS in sicer boste prošnje lahko vnašali od 7. – 10.9.2020.
V referat pa morate natisnjene in podpisane prošnje oddati do 11.9.2020 do 12h. Na VIS-u boste lahko spremljali v kateri fazi reševanja je vaša vloga. Prav tako boste preko VIS-a dobili vpogled v sklep o rešitvi vaše vloge.

Prošnjo oddajte, tudi če še čakate na rezultate izpita. V kolikor boste naknadno izpolnili pogoje za redni vpis, se vaša prošnja zavrže. Po 11.9.2020 namreč ne bo več mogoče oddati prošnje za pogojni vpis.

Prošnja gre v obravnavo šele, ko v študentski referat prejmemo podpisano pisno vlogo s prilogami!

Rešitev vaše prošnje boste videli v VIS-u predvidoma 21.9.2020.

Skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov vam informacij o rešitvi vaše prošnje ne posredujemo po telefonu.

VRSTE PROŠENJ IN NAVODILA ZA ODDAJO PROŠENJ 2020-2021

 

Navodila za oddajo pritožbe na zavrnjeno prošnjo+

Če izrek, ki ga študent prejme, zanj ni ugoden, ima skladno s Statutom UL pravico do pritožbe.

Prvi korak je zahtevek za izdajo sklepa.

Od »Datuma izdaje sklepa« začne teči rok za oddajo »Vloge za obrazložitev sklepa« (3 dni).

Študent zahteva obrazložitev sklepa tako, da klikne na gumb »Oddaj zahtevek za obrazložitev«.

Če študent ne odda zahtevka za obrazložitev, gumb za oddajo in tiskanje zahtevka po treh delovnih dneh izgine in študent s tem izgubi pravico do oddaje tega zahtevka, ob tem pa tudi pravico do oddaje pritožbe.

Drugi korak je oddaja pritožbe

Po vpogledu v obrazložitev za študenta neugodno rešene prošnje, se na dnu pregleda »Obravnavane prošnje« pojavi gumb, ki študentu omogoča oddajo pritožbe. Ta gumb je študentu viden 8 dni od vnosa ‘Dt. izdaje obrazložitve sklepa’.

Vzrok lahko študent izbere iz vnaprej pripravljenega nabora, skladno s 106. členom Statuta UL. Poleg vzroka, mora študent obvezno izpolniti tudi polje »Utemeljitev pritožbe«. V nasprotnem primeru mu sistem ne omogoči naslednjega koraka.

Ko študent izpolni vsa zahtevana polja, pritožbo natisne. Natisnjeno prošnjo dostavi v študentski referat najkasneje do 24. 9. 2020 do 12. ure. Študent vidi sklep o razrešitvi pritožbe v spletnem referatu. Sklep organa o pritožbi je skladno s 109. členom Statuta UL dokončen.

Navodila za podaljšanje statusa zaradi posledic Covid-19+

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje, oziroma za zaključek študija, imajo pravico zaprositi za podaljšan statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona).

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki zaradi zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:

  • v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik;
  • ne bodo mogli zaključiti študija/diplomirati oz. magistrirati

Do izrednega podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu torej niso upravičeni tisti študenti in študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ter študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani na COVID 19.​

Če obstajajo razlogi za podaljšanje statusa iz drugih razlogov, izberite v VIS-u to možnost in ne podaljšanje statusa zaradi Covid-19.

Navodilo za oddajo prošnje zaradi razlogov, povezanih s Covid-19:

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v sistemu VIS oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov.

V VIS-u izberete opcijo podaljšanje statusa zaradi Covid-19.

V prošnji bodo morali pojasniti, katere konkretne okoliščine, vezane na epidemijo Covid -19, so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2019/2020, saj epidemija sama po sebi ni upravičen razlog za podaljšanje statusa.

Upravičene razloge individualno presojajo Študijske komisije oddelkov in študijska komisija NTF

Upravičen razlog je neizveden pedagoški proces ali del pedagoškega procesa, s čimer je bilo študentu onemogočeno opravljanje obveznosti, ki so določene s študijskim programom (npr. laboratorijske vaje, praktično usposabljanje, ekskurzije, seminarji, terenske vaje, ipd.). Upravičen razlog za podaljšanje statusa je lahko tudi neopravljeno zaključno delo, če kandidat in mentor izkažeta, da je razlog za neopravljeno zaključno delo neposredno vezan na izredne okoliščine COVID-19 (npr. nedostopnost materiala, opreme in literature, onemogočeno sodelovanje s testnimi osebami, podjetji in ustanovami, vključenimi v raziskavo, ipd.). Študent, ki prosi za podaljšanje statusa zaradi nezmožnosti izdelave zaključnega dela, mora imeti pred oddajo vloge za podaljšanje statusa opravljene vse izpite.

Če študent nima dogovorjene in prijavljene teme zaključnega dela, za podaljšanje statusa iz razloga nedokončanja študija na podlagi interventnega zakona ne more zaprositi.

Študenti, za katere je bil pedagoški proces izveden (četudi prilagojeno) v celoti, niso upravičeni do podaljšanja statusa oz. do izjemnega napredovanja v višji letnik na podlagi interventnega zakona.

Ti študenti lahko dokažejo upravičene razloge podaljšanje statusa le skladno s 126. členom Statuta UL ter 70. členom ZVIS-a.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke:

  • ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov),
  • ki so do 2 leti prekinili študij (t. i. pavziranje).
Kaj moram narediti če želim izbrati predmet na drugi fakulteti ali drugem študijskem programu+

Študenti si lahko izbirne predmete izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL. Število kreditnih točk, ki jih lahko pridobite na ta način je odvisno od vašega študijskega programa.

Morebitne zamenjave izbirnih predmetov lahko opravite do 8.10.2020 za predmete zimskega semestra in do 31.10.2020 za  predmete letnega semestra.

Postopek je sledeč:

  1. Na vpisnem listu ob vpisu izberete enega od naših ponujenih predmetov.
  2. Izpolnite obrazca Zamenjava izbirnega predmeta in Vpis zunanjih izbirnih predmetov na drugih fakultetah. Oba obrazca (najdete ju na koncu te strani) oddate v referat:
  • do 8.10.2020, če gre za predmete zimskega semestra
  • do 31.10.2020, če gre za predmete letnega semestra

V vašem elektronskem indeksu vam bomo, po prejemu teh obrazcev in potrditvi zamenjave na seji oddelka, zamenjali predmete.

Zamenjava_izbirnega_predmeta

Izbira predmeta na drugi fakulteti ali programu

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.