Akronim: MicroDrink

Naslov (ANG): Capacity building for management and governance of MICROplastics in DRINKing water resources of Danube Region

Naslov (SLO):  Krepitev zmogljivosti upravljanja in obvladovanja z mikroplastiko v virih pitne vode Podonavske regije

Šifra projekta: DRP0200442

Vrsta projekta: Interreg Danube Region Programme

Vodja: prof. dr. Mihael Brenčič

Obdobje trajanja projekta: 1.1.2024 – 30.6.2026

Odobrena sredstva: 2.351.480,00 €

Vloga UL NTF v projektu: Projektni partner

Internetna stran: https://interreg-danube.eu/projects/microdrink

Vsebinski opis projekta:

Mikroplastika postaja zaskrbljujoče onesnaževalo, saj se jo vsako leto v evropsko okolje sprosti med 75.000–300.000 t. Najnovejša okoljska nevarnost mikroplastike je povezana tudi s Covid-19 in odlaganjem kirurških mask, ki je spregledan vir onesnaženja. Glede na Joint Danube Survey 4 (JDS4), izvedeno leta 2019, ki je določila referenčno izhodišče pojavljanja mikroplastike v porečju Donave, je bila mikroplastika najdena vzdolž celotne Donave, njenih večjih pritokov in v vodnih organizmih, pri čemer je bil polietilen najpogostejša komponenta, ki se običajno uporablja v plastenkah in embalaži. Stalna in globalna emisija mikroplastike v porečje Donave prispeva k trajnemu onesnaženju ekosistemov in posledično prehranjevalnih verig. Izpostavljenost živih organizmov vodi tudi do (eko)toksičnih sprememb. V nasprotju z dobro raziskano morsko vodo ostajajo pojavljanje in škodljivi učinki mikroplastike v površinskih in podzemnih vodah, zlasti tistih, ki se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo v regiji porečja Donave, večinoma neraziskano področje.

Pomanjkanje integriranega upravljanja MP v vodnem okolju je trenutno eden ključnih izzivov, s katerim se morajo države porečja Donave ustrezno soočiti. Nujno so potrebna učinkovita orodja za spremljanje ter izboljšane in integrirane politike za ublažitev in zmanjšanje onesnaževanja z mikroplastiko. MicroDrink je nadaljevanje projekta boDEREC-CE, ki se je osredotočil na novodobna onesnaževala v pitni vodi in prepoznal onesnaževanje z mikroplastiko kot skupen izziv za porečje Donave, s katerim se je mogoče spopasti le z močnim čezmejnim sodelovanjem. V projektu sodeluje 11 partnerskih institucij iz 8 držav (Hrvaška, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Češka, Madžarska, Nemčija, Slovenija in Srbija).

MicroDrink želi zgraditi in okrepiti institucionalne, vodstvene in tehnične zmogljivosti strokovnjakov, odločevalcev in političnega upravljanja na različnih ravneh ter dvigniti ozaveščenost javnosti o tem perečem okoljskem problemu v porečju reke Donave.

MicroDrink želi zvišati odpornost Podonavske regije na onesnaženje z mikroplastiko in z zapolnitvijo vrzeli v znanju prek odprte spletne baze znanja MicroDrink, ki ponuja celovit pregled metod vzorčenja mikroplastike, laboratorijskih instrumentov in analitičnih tehnik, vzpostavljati in ohranjati sinergije s preteklimi in trenutnimi projekti EU, ki se ukvarjajo z upravljanjem in varstvom voda v porečju Donave. Projekt bo vključeval ustrezne nacionalne in transnacionalne deležnike prek ciljno usmerjenih srečanj, delavnic in dogodkov. Inovativni pristop projekta MicroDrink je implementacija obravnavanja mikroplastike, usklajenega na ravni EU in zunaj EU, preizkušenega na 9 pilotnih območjih z viri pitne vode v porečju Donave, kjer se bo spremljala mikroplastika. Projekt želi izboljšati upravljanje mikroplastike na različnih ravneh v porečju Donave s krepitvijo znanja in sodelovanja avtorjev politik in odločevalcev ter jim zagotoviti preizkušeno orodje za podporo odločanju in celovit transnacionalni načrt za krepitev zmogljivosti v smeri strategije in strateških priporočil za upravljanje z viri pitne vode na vodnih objektih in nadnacionalni ravni.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.