Akronim: MUHA

Naslov (ANG): MULTIHAZARD FRAMEWORK for WATER RELATED RISKS MANAGEMENT

Naslov (SLO):  Razvoj usklajenih pristopov za pripravo in uporabo načrtov varne oskrbe z vodo

Šifra projekta: ADRION952

Vrsta projekta: Interreg ADRION

Vodja: izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

Obdobje trajanja projekta: 1.3.2020 – 31.12.2022

Odobrena sredstva: 2.396.858,00 €

Vloga UL NTF v projektu: Projektni partner

Interneta stran: https://muha.adrioninterreg.eu/

Vsebinski opis projekta:

S prenovo evropske direktive o pitni vodi (Direktiva o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi 2020/2184) decembra 2020 se kot pomembno orodje za zagotavljanje kakovosti pitne vode predvideva izdelava načrtov varne oskrbe z vodo za vsak posamezni vodovodni sistem, pri čemer osrednji element teh načrtov predstavljata ocena in upravljanje tveganj.

Projekt MUHA, v katerem sodelujejo partnerji iz Slovenije (Univerza v Ljubljani in Občina Kamnik), Italije, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Grčije, se osredotoča na upravljanje vodovodnih sistemov skladno z navedeno direktivo in v povezavi s tveganji zaradi različnih nevarnosti. Obravnavali smo štiri vrste nevarnosti, ki so povezane z oskrbo s pitno vodo, in sicer: izredna onesnaženja, poplave, suše in prekinitev oskrbe s pitno vodo zaradi potresov. Razvili smo tudi usklajene kataloge za izdelavo ocen tveganja zaradi teh nesreč za vse možne komponente vodovodnega sistema vse od napajalnega območja, zajetja, vodovodnega omrežja do uporabnika.

Katalog zajema inventar posameznih dogodkov nesreč, vzrokov za nesreče ter njihovih posledic in vplivov. Katalog je izdelan v obliki spletnega orodja (WASPP Toolbox), ki uporabniku pomaga pri izdelavi načrta varne oskrbe z vodo za posamezno komponento vodovodnega sistema in za posamezno nevarnost. Vse to nam omogoča celostni pristop k pripravi načrtov varne oskrbe z vodo, skladno s strokovnimi izhodišči za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo v vseh sodelujočih državah ter tudi z izhodišči, ki so podana v smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO 2009) in evropskem standardu EN 15975 – 2. del (2011).

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.