Akronim: TEACHER-CE

Naslov (ANG): Joint efforts to increase water management adaptation to climate changes in Central Europe

Naslov (SLO):  Skupna prizadevanja za prilagajanje sistema upravljanja voda podnebnim spremembam v Srednji Evropi

Šifra projekta: CE1670

Vrsta projekta: Interreg CENTRAL EUROPE

Vodja: izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

Obdobje trajanja projekta: 1.3.2020 – 28.2.2022

Odobrena sredstva: 1.316.180,00 €

Vloga UL NTF v projektu: Vodilni partner

Internetna stran: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TEACHER-CE.html

 

Vsebinski opis projekta:

Posledice podnebnih sprememb so v Srednji Evropi že opazne in zahtevajo boljše usklajevanje glede tveganj povezanih z upravljanjem voda. Projekt TEACHER-CE (Joint efforts to increase water management adaptation to climate changes in Central Europe – Skupna prizadevanja za prilagajanje sistema upravljanja voda podnebnim spremembam v Srednji Evropi) obravnava to tematiko z vključevanjem in usklajevanjem rezultatov predhodno financiranih projektov, ki se osredotočajo na upravljanje in varovanje vodnih virov prek trajnostnega upravljanja rabe prostora, vključno s prilagajanjem podnebnim spremembam in tveganji, povezanimi z vodo, kot so poplave in intenzivne padavine, suša in pomanjkanje vode. Glavni izzivi na tem področju so bili obravnavani že v projektih, ki so obravnavali zmanjševanje tveganj obilnih padavin (RAINMAN), zaščita pred poplavami (FRAMWAT) in blaženje suš (DRIDANUBE) s celostnim upravljanjem vodnih virov in ustreznim upravljanjem rabe tal (PROLINE-CE, FRAMWAT, FAiRWAY) ter prilagajanje praks gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe (SUSTREE).

Partnerstvo sestavlja 12 projektnih partnerjev iz 8 držav (Slovenije, Nemčije, Avstrije, Poljske, Italije, Slovaške, Češke in Madžarske) z različnimi strokovnimi znanji s področja upravljanja voda, okolja, gozdarstva, kmetijstva, podnebnih sprememb in prostorskega načrtovanja. V okviru projekta TEACHER-CE se je partnerstvo osredotočilo na razvoj integriranega orodja TEACHER-CE (CC-ARP-CE). To je spletna platforma, ki nacionalnim in lokalnim deležnikom zagotavlja uporabne informacije za celostno obravnavo različnih področij ukrepanja pri upravljanju voda, na katere vplivajo podnebne spremembe.

Končni cilj projekta TEACHER-CE je razviti celostno in skupno strategijo za promocijo in spodbujanje vključevanja orodja pri načrtovanju in odločanju na področju načrtovanja upravljanja voda. Glede na negotovost prihodnjega podnebja stremimo k vsakodnevni in razširjeni uporabi spletnega orodja za učinkovito in zanesljivo vključevanje prilagajanja podnebnim spremembam v sektorske načrte, kot so načrti upravljanja poplav, porečij in suše, pa tudi v regionalne ali lokalne prostorske načrte.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.