Program dela bo potekal po naslednjih delovnih paketih in sklopih:

 • DP 1. Vodenje in koordinacija projekta

 • DP 2. Geološke terenske meritve in analize

  • DS 2.1 Geološko kartiranje in profiliranje
  • DS 2.2 Meritve orientacij in lastnosti razpok
  • DS 2.3 Kartiranje plazov in pobočnih premikov
  • DS 2.4 Terenski odvzem vzorcev za mineraloške, geomehanske in odpornostne analize
 • DP 3. Geodetske terenske meritve in analize

  • DS 3.1 Fotogrametrične (PG) meritve z letalnikom
  • DP 3.2 Terestrično lasersko skeniranje (TLS)
 • DP 4. Laboratorijske analize

  • DS 4.1 Geomehanske laboratorijske preiskave kamnin
  • DS 4.2 Mineraloške analize
  • DS 4.3 Analize vpliva hidrometeoroloških dejavnikov na aktivnost klifa
 • DP 5. Analiza podatkov in modeliranje

  • DS 5.1 Analiza geoloških meritev oz. rezultatov iz DP2.
  • DS 5.2 Analiza geodetskih meritev oz. rezultatov iz DP3.
  • DS 5.3 Analiza padavinskih dogodkov in erozijskih procesov
  • DS 5.4 Satelitske SAR analize
  • DS 5.5 Modeliranje padanja kamenja in skal
 • DP 6. Integracija in sinteza podatkov

 • DP 7. Širjenje rezultatov projekta

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.