Vpis na 1. stopnjo

Na Naravoslovnotehniški fakulteti izvajamo študijske programe vseh treh bolonjskih stopenj. Več informacij o študijskih programih najdete v zavihkih prva, druga oz. tretja stopnja.

Navodila za prijavo in vpis na drugo in tretjo stopnjo najdete na tej strani.

Razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za prvo stopnjo za študijsko leto 2020/21 je objavljen na strani MIZŠ.

Prijavite se na strani MIZŠ preko spletnega portala eVš.

Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter pomoč pri težavah z izpolnjevanjem elektronske vloge: ekc@gov.si

NAVODILA ZA VPIS

Prijava za Slovence, državljane članic Evropske unije in druge tuje državljane, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter za osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilci za mednarodno zaščito.+

Za vpis v študijsko leto 2020/21 sta v okviru Univerze v Ljubljani razpisana dva prijavna roka:

  • Prvi prijavni rok: 12. februar – 9. junij
  • Drugi prijavni rok: 20. – 28. avgust (prosta mesta bodo objavljena 19.8.2020),

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je stopil v veljavo z dnem 31. 5. 2020 vam ni potrebno pošiljati podpisane prijave, tudi če ni bila izpolnjena z digitalnim certifikatom.

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku najdete na tej strani:

Obvestilo o tem, ali ste sprejeti, boste dobili za:

1. prijavni rok: 24.7.2020

2.prijavni rok: 24.9.2020

Navodila za vpis po elektronski pošti, boste dobili za:

1. prijavni rok: 27.7.2020

2. prijavni rok: 25.9.2020

Datum vpisa in oddaje vpisnih listov:

1. prijavni rok: 27.7. – 10.8.2020

2. prijavni rok: 25.9. – 29.9.2020

Prijava za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije+

Prvi prijavni rok: od 12. februarja do 9. junija 2020.

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev pošljete na e-naslov v obliki skenov ali fotografij.

Tuji državljani morate poleg navedenih dokumentov na isti e-naslov poslati tudi sken/fotografijo osebnega dokumenta:
– državljani držav članic EU: kopija potnega lista ali osebne izkaznice,
– državljani članic tretjih držav (ne-EU držav): kopija potnega lista (stran z osebnimi podatki kandidata).

Drugi prijavni rok: od 9. do 11. septembra 2020.

Prijavo za vpis in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev je potrebno poslati najpozneje do 12. septembra 2020 na naslov:

Naravoslovnotehniška fakulteta
Študentski referat
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki se v izbirnem postopku prvega roka niso uvrstili v nobenega od programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku. Vsi kandidati s tujimi srednješolskimi listinami morajo že imeti sklep o priznanju te listine.

Sprejeti študenti boste navodila za vpis prejeli po elektronski pošti.

Prijava za vpis v višji letnik po merilih za prehode+

Prijavni rok za vpis v višji letnik je od 1. do 17. septembra 2020.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik tega programa. Letnik, v katerega se kandidat vpiše, določi visokošolski zavod, ne glede na izbrani letnik, ki ga kandidat označi v prijavi za vpis.

Prijavo za vpis in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev je potrebno poslati najpozneje do 21. septembra 2020 na naslov:

Naravoslovnotehniška fakulteta
Študentski referat
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana

Vzporedni vpis in vpis diplomantov+

Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante je od 1. do 17. septembra 2020.

Prijavo za vpis in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev je potrebno poslati najpozneje do 21. septembra 2020 na naslov:

Naravoslovnotehniška fakulteta
Študentski referat
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana

Ob prijavi za vzporedni vpis je potrebno poslati še:

  • potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer je kandidat že vpisan (najkasneje do vpisa na novi študij je potrebno priložiti potrdilo o vpisu),
  • soglasje matičnega visokošolskega zavoda (kandidati ga dobijo na visokošolskem zavodu, kjer so vpisani)

Za vpis v 1. letnik vzporednega študija na tem programu za slovenske državljane in državljane EU ni predvideno plačilo šolnine, če še nimajo dosežene izobrazbe 1. bolonjske stopnje.

Ob prijavi na mesta za diplomante je potrebno poslati še:

  • kopijo diplomske listine
  • potrdilo o opravljenih izpitih prvotnega študija

Diplomanti se lahko prijavljajo tudi na razpisana mesta za redni in izredni študij in sicer v 1. ali 2. prijavnem roku (glej navodila zgoraj za prijavo v 1. in 2. prijavnem roku).

Na mesta za diplomante se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani članic Evropske unije.

Za študij diplomantov je predvideno plačilo šolnine in to ne glede na to ali gre za redni ali izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

Year Plus - Leto plus za tuje študente+

Tujim študentom je v okviru Leta plus omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Leto plus je sklop vsebin in predmetov (poleg obvezne slovenščine), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev tujim študentom omogoča podaljšanje statusa študenta.

Pred vpisom v Leto plus mora biti študent obvezno vpisan v enega od študijskih programov Univerze v Ljubljani.

Več informacij najdete na tej spletni strani in v Year plus fyler_2019-20.

Prijave na Leto plus bodo predvidoma odprte od 9. septembra do 2. oktobra 2020. Ker je število mest omejeno, svetujemo, da se prijavite takoj po zaključenem vpisu na izbrani študijskih program. Prijave bodo odprte na tej spletni strani.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.