Spremembe pri vpisu v univerzitetne študijske programe

Na tej strani si lahko preberete vpisne pogoje za univerzitetne študijske programe, ki veljajo za vpis v študijskem letu 2023/24.

Vpis v izbrani univerzitetni program bo omogočen:

a) dijakom s splošno maturo,
b) dijakom, ki bodo zaključili  srednjo šolo s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetov (pri posameznem študijskem programu preverite glede izbire dodatnega predmeta)
c) tistim, ki so končali katerikoli srednješolski program pred letom 1995,

1) V univerzitetni študijski program Grafične in interaktivne komunikacije se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

2) V univerzitetni študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

3) V univerzitetni študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preskus likovne nadarjenosti, ki obsega preizkus prostoročnega risanja in slikanja človeške figure, preizkus iz oblikovanja oblačil ter preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti ter razgovor s komisijo.

4) V univerzitetni študijski program Geologija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit splošne mature iz predmeta matematika ali tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,
d) kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

5) V univerzitetni študijski program Geotehnologija in okolje se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, fizika ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

6) V univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.