Založništvo OMM

Pri založniški in publicistični dejavnosti je treba omeniti, da nekateri oddelki izdajajo tudi strokovne revije. Najstarejša strokovna revija, ki izhaja v okviru fakultete, je Rudarsko-metalurški zbornik, ki je začel redno izhajati leta 1953 in od tedaj neprekinjeno izhaja s štirimi številkami na leto. Leta 1998 se je preimenoval v RMZ – Materials and Geoenvironment (RMZ – Materiali in geookolje). Revijo Geološki zbornik, ki izhaja na dve leti, izdaja Oddelek za geologijo. Strokovno revijo Tekstilec, ki redno izhaja od leta 1958, od leta 2007 dalje izdaja Oddelek za tekstilstvo. Letno izidejo štirje zvezki.

RMZ – Materials and Geoenvironment (RMZ – Materiali in geookolje)
(ISSN: 1408-7073 tiskano, 0035-9645 elektronsko), kratica RMZ – M&G.
RMZ – M&G je edina znanstvena in strokovna revija v Sloveniji, ki izhaja že več kot 60 let in združuje znanstveno in strokovno tematiko s področja geologije, geookolja, rudarstva in geotehnologije ter materialov in metalurgije. Podaja vpogled v razvoj teoretičnih, strokovnih in razvojnih trendov pri nas in v svetu na področju geoznanosti in materialov. RMZ – M&G objavlja izvirne znanstvene, pregledne in strokovne članke ter predhodne objave samo v angleškem jeziku. Strokovni članki so lahko izjemoma napisani v slovenskem jeziku. Kot dodatek so zaželeni recenzije drugih publikacij (knjig, monografij …), nekrologi In memoriam, predstavitve znanstvenih in strokovnih dogodkov, kratke objave in strokovne replike na članke, objavljene v RMZ – M&G, v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.