Predstavitev

Naravoslovnotehniška fakulteta je nastala ob preoblikovanju Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1994. Sestavljajo jo štirje oddelki:

  • Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje,
  • Oddelek za materiale in metalurgijo,
  • Oddelek za geologijo,
  • Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje.
Nagovor dekanje+

Spoštovani.

Z obiskom naših spletnih straneh ste zagotovo že ugotovili, da je Naravoslovnotehniška fakulteta po svoji sestavi edinstvena, kar nakazuje tudi njeno ime. Vključuje tako naravoslovne kot tehnične vede, pokriva pa tudi področje umetnosti. Njena raznolikost se odraža v štirih oddelkih, ki domujejo na fakulteti: oddelku za geologijo (OG), oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje (OGRO), oddelku za materiale in metalurgijo (OMM) in oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (OTGO). In četudi so oddelki avtonomni in uspešni vsak na svojem področju, vodi prepletanje tehnike, naravoslovja in umetnosti v nove oblike sodelovanja in odmevne projekte.

Na vseh oddelkih izvajamo študijske programe prve, druge in tretje stopnje, skozi katere študentom posredujemo znanja, potrebna za doseganje kompetenc. Znanja, ki jih predajamo generacijam študentov, morajo biti v koraku z razvojem in časom, zato le-ta podpiramo z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo. Uspehi so zabeleženi v objavah v številnih domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter razvidni v rezultatih nacionalnih, evropskih in drugih projektov. Odmevni pa so tudi projekti umetniške dejavnosti, katerih rezultate lahko občudujemo skozi številne projekte in razstave doma in na tujem. Kot fakulteta se na področjih, ki jih pokrivamo, povezujemo z domačimi in tujimi fakultetami, institucijami in gospodarstvom ter sodelujemo v strokovnih združenjih in društvih.

Tako kot so raznolika naša področja, je raznolika tudi naša akademska skupnost, v kateri nikoli ni manjkalo uglednih visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, strokovnih sodelavcev in predvsem uspešnih študentov. Ponosni smo, da se študenti poleg rednega študija uspešno vključujejo tudi v druge dejavnosti naše fakultete. S tem pridobivajo nova znanja in izkušnje. Skozi neformalno izobraževanje, ki je študentom ponujeno preko projektov, delavnic in dejavnosti Kariernega centra, pridobivajo dodatne veščine, potrebne za lažje zaposlovanje ter svojo kariero. Študenti preko Študentskega sveta sodelujejo v organih fakultete ter tako pomagajo soustvarjati njeno pot. Skozi tutorstva študente slišimo, jim pomagamo in jih vodimo.

Fakulteta v takšni strukturi, kot jo predstavljamo, obstaja več kot petindvajset let, njene korenine pa z začetki študija na področju rudarstva in geologije segajo celo stoletje nazaj, v leto nastanka naše univerze. In če le za hip postojite v naših stavbah na Aškerčevi, Lepem potu ali na Snežniški, lahko začutite preplet bogate zgodovine z napredkom, ki je gonilo našega raziskovanja, poučevanja in delovanja fakultete.

Naj zaključim v slogu študentov, ki pravijo, da »Se dogaja!«, zatorej vljudno vabljeni, da se nam pridružite na Naravoslovnotehniški fakulteti, saj se bo zagotovo dogajalo tudi v prihodnje.

prof. dr. Urška Stanković Elesini, dekanja

Študij nekoč in danes+

Študij rudarstva in geologije se je začel že leta 1919 ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani, samostojni študij metalurgije v okviru odseka leta 1939, tekstilstvo leta 1956, kemijsko izobraževanje in informatika pa leta 1982.

Na Oddelku za tekstilstvo poteka študij tekstilne tehnologije od l. 1956, temu se je l. 1979 pridružil študij Oblikovanja tekstilij in oblačil, l. 1995 pa še študij grafične tehnike.

Danes na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (OTGO) izobražujemo študente na Univerzitetnih dodiplomskih programih “Grafične in interaktivne komunikacije”, “Načrtovanje tekstilij in oblačil” in “Oblikovanje tekstilij in oblačil” ter na visokošolskih dodiplomskih programih “Grafična in medijska tehnika” ter “Proizvodnja tekstilij in oblačil”. Na OTGO potekajo študijski programi druge stopnje (magistrski programi) “Grafične in interaktivne komunikacije”, “Oblikovanje tekstilij in oblačil” in “Načrtovanje tekstilij in oblačil”. Študij na OTGO se lahko nadaljuje na doktorskem programu “Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje”.

Na Oddelku za geologijo (OG) izobražujemo študente na dodiplomskem univerzitetnem program “Geologija” in na podiplomskem programu “Geologija”. Doktorski študij lahko študenti nadaljujejo na programu “Grajeno okolje”, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo.

Na Oddelku za materiale in metalurgijo se izvajata dva programa prve stopnje; univerziteteni “Inženirstvo materialov” in visokošolski “Metalurške tehnologije”, magistrski program “Metalurgija in materiali” in doktorski program “Znanost in inženirstvo materialov”.

Na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje (OGRO) se izvajata univerzitetni program prve stopnje “Geotehnologija in rudarstvo” in visokošolski program prve stopnje “Geotehnologija in rudarstvo”, magistrski program “Geotehnologija” in doktorski program “Znanost in inženirstvo materialov”.

Fakulteta deluje na večih lokacijah v Ljubljani. Povsod so sodobno opremljeni laboratoriji in knjižnice, ki omogočajo kvaliteten študij in vrhunske raziskave. Učitelji, raziskovalci in študentje sodelujejo z gospodarstvom in so vpeti v mednarodne projekte.

Poslanstvo, vrednote in vizija+

Poslanstvo: Izobraževanje, raziskovanje in oblikovanje za sodobno, trajnostno in odgovorno družbo.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti razumemo aktualne izzive sodobne družbe, zato jo aktivno soustvarjamo z izobraževanjem, raziskovanjem in oblikovanjem na področjih geologije, geotehnologije, grafike, materialov, metalurgije, tekstilstva in oblikovanja tekstilij in oblačil. Usmerjeni smo k odličnosti, kreativnim rešitvam in umeščenosti v mednarodno okolje.

Vrednote: Znanje, inovativnost, Odgovornost, interdisciplinarnost, sodelovanje in sodobna tradicija.

Kultura delovanja Naravoslovnotehniške fakultete temelji na vrednotah, ki jih v okviru izobraževalnega in raziskovanega poslanstva delimo s parterji.

Znanje: Odkrivanje, razumevanje in posredovanje znanja je temelj našega poslanstva.

Inovativnost: Krepimo in spodbujamo inovativnost vseh zaposlenih in študentov ter tako odkrivamo nove možnosti in obzorja.

Odgovornost: Odgovorni in trajnostni smo do sebe, sodelavcev, študentov, poslovnih partnerjev ter družbe in okolja.

Interdisciplinarnost: Smo interdisciplinarni v svojem bistvu, saj združujemo različne stroke na področjih naravoslovja, tehnike in umetnosti, kar nam pomaga videti več.

Sodelovanje: Gradimo dobre odnose na najvišji stopnji spoštovanja in zaupanja z vsemi deležniki tako znotraj kot zunaj fakultete.

Sodobna tradicija: Prepletamo moderno in klasično. Pozitivne izkušnje iz preteklosti uporabljamo za oblikovanje prihodnosti.

Vizija: Vodilna interdisciplinarna izobraževalna ustanova.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti bomo do leta 2027  v domačem in mednarodnem prostoru med najbolj prepoznavnimi interdisciplinarni ustanovami na področjih geologije, geotehnologije, grafike, materialov in metalurgije, oblikovanja tekstilij in oblačil ter tekstilstva. Na teh področjih bomo vodilni pri zagotavljanju kakovostnega in k študentom usmerjenega izobraževanja ter raziskovanja.

Dobrodošli na spletnih straneh Naravoslovnotehniške fakultete – fakultete, ki je odprta za vse študente in si prizadeva za sprejetost ter enakovredno obravnavo vseh, ne glede na osebne okoliščine. Naš cilj je ustvariti okolje, v katerem se vsi študenti, zaposleni in drugi obiskovalci počutijo sprejete, enakovredne in podprte. Spoštujemo raznolikost in enakost med študenti, zaposlenimi in obiskovalci, ne glede na spol, barvo kože, starost, zdravstveno stanje oziroma telesne oviranosti, versko, politično ali drugo prepričanje, članstvo v političnih, sindikalnih, študentskih in drugih organizacijah, nacionalno, etnično ali socialno poreklo, družinski status, premoženjski status, izobrazbo, spolno usmerjenost, spolno identiteto in druge osebne okoliščine.

 

Naša fakulteta si prizadeva za vzpostavitev vključujočega okolja, kjer so vsa mnenja, ideje in izkušnje dobrodošle. S tem namenom spodbujamo dialog, strpnost in razumevanje med študenti ter zaposlenimi.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.