Predstavitev

Naravoslovnotehniška fakulteta je nastala ob preoblikovanju Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1994. Sestavljajo jo štirje oddelki:

  • Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje,
  • Oddelek za materiale in metalurgijo,
  • Oddelek za geologijo,
  • Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje.

Študij rudarstva in geologije se je začel že leta 1919 ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani, samostojni študij metalurgije v okviru odseka leta 1939, tekstilstvo leta 1956, kemijsko izobraževanje in informatika pa leta 1982.

Na Oddelku za tekstilstvo poteka študij tekstilne tehnologije od l. 1956, temu se je l. 1979 pridružil študij Oblikovanja tekstilij in oblačil, l. 1995 pa še študij grafične tehnike.

Danes na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (OTGO) izobražujemo študente na Univerzitetnih dodiplomskih programih “Grafične in interaktivne komunikacije”, “Načrtovanje tekstilij in oblačil” in “Oblikovanje tekstilij in oblačil” ter na visokošolskih dodiplomskih programih “Grafična in medijska tehnika” ter “Proizvodnja tekstilij in oblačil”.
Na OTGO potekajo študijski programi druge stopnje (magistrski programi) “Grafične in interaktivne komunikacije”, “Oblikovanje tekstilij in oblačil” in “Načrtovanje tekstilij in oblačil”.
Študij na OTGO se lahko nadaljuje na doktorskem programu “Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje”.

Na Oddelku za geologijo (OG) izobražujemo študente na dodiplomskem univerzitetnem program “Geologija” in na podiplomskem programu “Geologija”. Doktorski študij lahko študenti nadaljujejo na programu “Grajeno okolje”, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo.

Na Oddelku za materiale in metalurgijo se izvajata dva programa prve stopnje; univerziteteni “Inženirstvo materialov” in visokošolski “Metalurške tehnologije”, magistrski program “Metalurgija in materiali” in doktorski program “Znanost in inženirstvo materialov”.

Na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje (OGRO) se izvajata univerzitetni program prve stopnje “Geotehnologija in rudarstvo” in visokošolski program prve stopnje “Geotehnologija in rudarstvo”, magistrski program “Geotehnologija” in doktorski program “Znanost in inženirstvo materialov”.

Fakulteta deluje na večih lokacijah v Ljubljani. Povsod so sodobno opremljeni laboratoriji in knjižnice, ki omogočajo kvaliteten študij in vrhunske raziskave. Učitelji, raziskovalci in študentje sodelujejo z gospodarstvom in so vpeti v mednarodne projekte.

Poslanstvo in vizija Naravoslovnotehniške fakultete+

Intelektualno in ustvarjalno okolje, ki ga vzdržuje in razvija fakulteta, omogoča posredovanje, ustvarjanje novih znanj ter njihovo širitev preko diplomantk in diplomantov k različnim inštitucijam in partnerjem na raziskovalnem in gospodarskem področju naravoslovja in tehnike, oblikovanja tekstilij in drugih materialov ter grafičnih tehnik. Diplomanti se vključujejo tako v gospodarsko kot znanstveno raziskovalno in umetniško okolje doma in v tujini. Na mnogih področjih se konkurenčno vključujejo v mednarodni trg dela.

Naravoslovnotehniška fakulteta je po svoji zasnovi in vključenosti strok zelo raznolika in pokriva področja geologije, rudarstva, geotehnologije, materialov, metalurgije, tekstilstva, grafike, tekstilnega in grafičnega oblikovanja in kemijske informatike. Stroke, ki so združene v NTF, so mednarodno prepoznavne in primerljive s tistimi na najkakovostnejših  evropskih fakultetah.

Poslanstvo NTF je izvajati kakovostno visokošolsko izobraževanje in znanstveno raziskovanje na vseh, kljub različnosti, kompatibilnih strokah. Razvojno in strokovno delo je usmerjeno v splošno dobro Republike Slovenije in širše, to pomeni najprej v razvoj slovenskega gospodarstva, v ohranjanje slovenskega naravnega okolja, v skrb za dobrobit prebivalcev Slovenije, posledično pa tudi v skrb za splošno dobro planeta Zemlje in njenih prebivalcev.

Z leti stroke NTF pridobivajo ali izgubljajo svojo pomembnost na širšem družbeno gospodarskem področju, vendar pa so vse pomembne za državno gospodarstvo, ohranjanje znanja in bodoči ponovni zagon in razvoj. Zato mora fakulteta omogočati vsaj minimalno ohranjanje tudi v tem trenutku manj popularnih študijskih programov. Naloga takšnih strok pa je, da manjše pedagoške obremenitve kompenzirajo z intenzivnejšim znanstvenim in strokovnim delom, z vključevanjem v domače in mednarodne projekte, z mednarodnim udejstvovanjem ali s povezovanjem z gospodarstvom. K tovrstnemu delovanju in vzdržni finančni konstrukciji bo pripomoglo medsebojno sodelovanje, iskanje skupnih interesov in razvijanje skupnih znanstveno-raziskovalnih jeder. Dejstvo je, da so danes, ne glede na vedo, uspešne predvsem interdisciplinarne skupine, kjer sodelujejo strokovnjaki kompetentni za posamezna področja.  Po drugi strani pa so oddelki te fakultete vsak posebej in skupaj odgovorni, da se izboljša interes za študij in pridobimo najboljše študente.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.