Predstavitev

Naravoslovnotehniška fakulteta je nastala ob preoblikovanju Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1994. Sestavljajo jo štirje oddelki:

  • Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje,
  • Oddelek za materiale in metalurgijo,
  • Oddelek za geologijo,
  • Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje.
Študij nekoč in danes+

Študij rudarstva in geologije se je začel že leta 1919 ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani, samostojni študij metalurgije v okviru odseka leta 1939, tekstilstvo leta 1956, kemijsko izobraževanje in informatika pa leta 1982.

Na Oddelku za tekstilstvo poteka študij tekstilne tehnologije od l. 1956, temu se je l. 1979 pridružil študij Oblikovanja tekstilij in oblačil, l. 1995 pa še študij grafične tehnike.

Danes na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (OTGO) izobražujemo študente na Univerzitetnih dodiplomskih programih “Grafične in interaktivne komunikacije”, “Načrtovanje tekstilij in oblačil” in “Oblikovanje tekstilij in oblačil” ter na visokošolskih dodiplomskih programih “Grafična in medijska tehnika” ter “Proizvodnja tekstilij in oblačil”. Na OTGO potekajo študijski programi druge stopnje (magistrski programi) “Grafične in interaktivne komunikacije”, “Oblikovanje tekstilij in oblačil” in “Načrtovanje tekstilij in oblačil”. Študij na OTGO se lahko nadaljuje na doktorskem programu “Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje”.

Na Oddelku za geologijo (OG) izobražujemo študente na dodiplomskem univerzitetnem program “Geologija” in na podiplomskem programu “Geologija”. Doktorski študij lahko študenti nadaljujejo na programu “Grajeno okolje”, ki ga izvajamo skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo.

Na Oddelku za materiale in metalurgijo se izvajata dva programa prve stopnje; univerziteteni “Inženirstvo materialov” in visokošolski “Metalurške tehnologije”, magistrski program “Metalurgija in materiali” in doktorski program “Znanost in inženirstvo materialov”.

Na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje (OGRO) se izvajata univerzitetni program prve stopnje “Geotehnologija in rudarstvo” in visokošolski program prve stopnje “Geotehnologija in rudarstvo”, magistrski program “Geotehnologija” in doktorski program “Znanost in inženirstvo materialov”.

Fakulteta deluje na večih lokacijah v Ljubljani. Povsod so sodobno opremljeni laboratoriji in knjižnice, ki omogočajo kvaliteten študij in vrhunske raziskave. Učitelji, raziskovalci in študentje sodelujejo z gospodarstvom in so vpeti v mednarodne projekte.

Poslanstvo+

Izobraževanje, raziskovanje in oblikovanje za sodobno, trajnostno in odgovorno družbo.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti razumemo aktualne izzive sodobne družbe, zato jo aktivno soustvarjamo z izobraževanjem, raziskovanjem in oblikovanjem na področjih geologije, geotehnologije, grafike, materialov, metalurgije, tekstilstva in oblikovanja tekstilij in oblačil. Usmerjeni smo k odličnosti, kreativnim rešitvam in umeščenosti v mednarodno okolje.

Vrednote+

Kultura delovanja Naravoslovnotehniške fakultete temelji na vrednotah, ki jih v okviru izobraževalnega in raziskovanega poslanstva delimo s parterji.

ZnanjeOdkrivanje, razumevanje in posredovanje znanja je temelj našega poslanstva.

InovativnostKrepimo in spodbujamo inovativnost vseh zaposlenih in študentov ter tako odkrivamo nove možnosti in obzorja.

OdgovornostOdgovorni in trajnostni smo do sebe, sodelavcev, študentov, poslovnih partnerjev ter družbe in okolja.

InterdisciplinarnostSmo interdisciplinarni v svojem bistvu, saj združujemo različne stroke na področjih naravoslovja, tehnike in umetnosti, kar nam pomaga videti več.

SodelovanjeGradimo dobre odnose na najvišji stopnji spoštovanja in zaupanja z vsemi deležniki tako znotraj kot zunaj fakultete.

Sodobna tradicijaPrepletamo moderno in klasično. Pozitivne izkušnje iz preteklosti uporabljamo za oblikovanje prihodnosti.

Vizija+

Vodilna interdisciplinarna izobraževalna ustanova.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti bomo do leta 2027  v domačem in mednarodnem prostoru med najbolj prepoznavnimi interdisciplinarni ustanovami na področjih geologije, geotehnologije, grafike, materialov in metalurgije, oblikovanja tekstilij in oblačil ter tekstilstva. Na teh področjih bomo vodilni pri zagotavljanju kakovostnega in k študentom usmerjenega izobraževanja ter raziskovanja

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.