Razpisi, pozivi – po mesecih zaključka

stanje 15. september 2023
rok za prijave November 2023
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023)
rok za prijave 2024, 2025
najkasneje 30.6.2024 Javni razpis za spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce
31.10.2024 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025 
SKLOP A: 30.6.2024    SKLOP B: 31.10.2025 Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev 
31.12.2025 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial 
31.12.2025 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja 
 
rok razpisi, pozivi  – roki za PRIJAVE DO PREKLICA oz. DO NOVEGA RAZPISA
odprt do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije – objava v letu 2022 (13.05.2022)
v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) 
vsaj 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial 
Javni poziv je odprt do porabe razpoložljivih sredstev iz sklada NOO. Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.