Vpis na 1. stopnjo v 2024/25

Na Naravoslovnotehniški fakulteti izvajamo študijske programe vseh treh bolonjskih stopenj. Več informacij o študijskih programih najdete v zavihkih prva, druga oz. tretja stopnja.

Navodila za prijavo in vpis na prvo stopnjo najdete v nadaljevanju te strani.
Pri izpolnjevanju prijave bodite pozorni, da izpolnjujete pogoje za vpis v študijski program, saj se vam drugače študijska želja ne bo upoštevala!

Navodila za prijavo in vpis na drugo in tretjo stopnjo najdete na tej strani.

Razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za prvo stopnjo za študijsko leto 2024/25 je objavljen na strani MIZŠ.

Prijavite se na strani MIZŠ preko spletnega portala eVš. Po uspešno zaključeni prijavi boste o tem dobili obvestilo na e- naslov, ki ste ga navedli ob prijavi.
Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter pomoč pri težavah z izpolnjevanjem elektronske vloge: ekc@gov.si

NAVODILA ZA VPIS

Število razpisanih mest po posameznih študijskih programih v študijskem letu 2024/25+
Študijski program Način študija Slovenci in tujci držav članic EU – 1. letnik Tujci iz držav nečlanic EU  – 1. letnik Slovenci brez slovenskega državljanstva – 1. letnik Število razpisanih mest po merilih za prehode – 2. letnik Število razpisanih mest po merilih za prehode – 3. letnik Vzpor. študij
Geologija UN REDNI 45 10 5 5 5
Geotehnologija in okolje UN REDNI 20 5 2 3 3 3
Grafične in interaktivne komunikacije UN REDNI 55 3 3 3 3 1
Inženirstvo materialov UN REDNI 50 5 5 5 5
Inženirstvo materialov UN IZRED. 15 5 5 0 0
Načrtovanje tekstilij in oblačil UN REDNI 20 5 5 3 3 3
Oblikovanje tekstilij in oblačil UN REDNI 30 5 2 3 0
Geotehnologija in rudarstvo VS REDNI 25 5 2 3 3 3
Grafična in medijska tehnika VS REDNI 60 3 3 3 3 1
Grafična in medijska tehnika VS IZRED. 40 4 4 4 4 4
Metalurške tehnologije VS REDNI 50 5 5 5 5
Metalurške tehnologije VS IZRED. 15 5 5 0 0
Tekstilno in oblačilno inženirstvo VS REDNI 40 5 5 5 5 5
Razpisni pogoji+

Geologija UN

Geotehnologija in okolje UN

Geotehnologija in rudarstvo VS

Inženirstvo materialov UN

Metalurške tehnologije VS

Pogoje za vpis na UN programe za študijsko leto 2024/25, ki se izvajajo na Naravoslovnotehniški fakulteti, najdete na tej strani.

 

Prijava za Slovence, državljane članic Evropske unije, Slovence brez slovenskega državljanstva in druge tuje državljane, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter za osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilci za mednarodno zaščito+

Za vpis v študijsko leto 2024/25 sta v okviru Univerze v Ljubljani razpisana dva prijavna roka:

  • Prvi prijavni rok: 20. februar – 20. marec 2024
  • Drugi prijavni rok: 21. – 27. avgust 2024 (prosta mesta bodo objavljena 20.8.2024),

Prijavo za vpis kandidati oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ.

Informacije o prijavno-sprejemnem postopku najdete na tej strani:

Obvestilo o tem, ali ste sprejeti, boste dobili na spletnem portalu eVŠ (tam, kjer ste se prijavljali za študij) za:

1. prijavni rok: predvidoma do 29.7.2024

2.prijavni rok: predvidoma do 23.9.2024

Navodila za vpis po elektronski pošti, boste PREDVIDOMA dobili za:

1. prijavni rok: v tednu med 29. in 31.7.2024

2. prijavni rok: v tednu med 23. in 25.9.2024

Datum vpisa:

1. prijavni rok: 29.7. – 14.8.2024

2. prijavni rok: 24.9. – 26.9.2024

 

Prijava za tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije+

Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 19. aprila 2024

Drugi prijavni rok: 3.in 4. septembra 2024

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo le kandidati, ki imajo odločbo o priznavanju tujega srednješolskega izobraževanja, izdano v prvem prijavnem roku na Univerzi v Ljubljani in niso vpisani v študijski program po zaključenem izbirnem postopku v tem študijskem letu. Poleg teh se lahko prijavijo kandidati:

• z odločbo o priznavanju tujega srednješolskega izobraževanja, izdano do leta 2005,
• z mednarodno maturo in evropsko maturo,
• s končano srednjo šolo v SFRJ pred 25. 6. 1991,
• z odločbo o priznavanju tujega srednješolskega izobraževanja, izdano pri drugih univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v Sloveniji s trajno veljavo

Sprejeti študenti boste navodila za vpis prejeli po elektronski pošti.

Več informacij o postopku vpisa najdete na tej strani.

Prijava za vpis v višji letnik po merilih za prehode+

Prijavni rok za vpis v višji letnik bo odprt od 1. do 16. septembra 2024.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik tega programa. Letnik, v katerega se kandidat vpiše, določi visokošolski zavod, ne glede na izbrani letnik, ki ga kandidat označi v prijavi za vpis.

Vsa zahtevana dokazila se naložijo na portal eVŠ .

Vzporedni vpis in vpis diplomantov+

DIPLOMANTI se prijavljajo na vpisna mesta za vpis v prvi letnik.

Za študij diplomantov je predvideno plačilo šolnine in to ne glede na to ali gre za redni ali izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis diplomantov bo odprt od 1. do 16. septembra 2024.

Vsa zahtevana dokazila se naložijo na portal eVŠ.

Ta dokazila so:
– potrdilo o vpisu v študijskem letu 2024/25 na prvotnem programu
– soglasje matične fakultete za vzporedni vpis

Na mesta za vzporedni študij se lahko prijavijo slovenski državljani, državljani članic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva.
Za vpis v 1. letnik vzporednega študija ni predvideno plačilo šolnine, če kandidati še nimajo dosežene izobrazbe 1. bolonjske stopnje.

 

Year Plus - Leto plus za tuje študente+

Tujim študentom je v okviru Leta plus omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Leto plus je sklop vsebin in predmetov (poleg obvezne slovenščine), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev tujim študentom omogoča podaljšanje statusa študenta.

Pred vpisom v Leto plus mora biti študent obvezno vpisan v enega od študijskih programov Univerze v Ljubljani.

Prijave na Leto plus bodo v začetku septembra. Ker je število mest omejeno, svetujemo, da se prijavite takoj po zaključenem vpisu na izbrani študijskih program. Prijave bodo odprte na tej spletni strani.

Obveščanje in navodila za vpis+

Obvestilo o sprejetju na študij (druga prijava) z navodili za izpolnjevanje vpisnega lista boste prejeli po elektronski pošti najkasneje do 23. septembra 2024.

V kolikor obvestila ne bi prejeli nas kontaktirajte na referat@ntf.uni-lj.si  

Vpisni list boste morali elektronsko izpolniti do vključno srede 26. septembra 2024 in poslati natisnjene ter podpisane izjave do 27. septembra 2024.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.