Založništvo OTGO

Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje ima od leta 1991 organizirano tudi založniško dejavnost. Do sedaj je bilo v tiskani ali digitalni obliki izdanih preko 100 del s področja tekstilstva, grafike in tekstilnega oblikovanja. Založniška dejavnost Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje je namenjena izdaji monografij, učbenikov in drugega učnega gradiva, zbornikov prispevkov z znanstvenih in strokovnih simpozijev ter študijskega gradiva, pripravljenega v okviru seminarjev. Omenjeno literaturo je mogoče kupiti v pritličju (Snežniška 5) pri receptorju.

Pri založniški in publicistični dejavnosti je treba omeniti, da nekateri oddelki izdajajo tudi strokovne revije. Najstarejša strokovna revija, ki izhaja v okviru fakultete, je Rudarsko-metalurški zbornik, ki je začel redno izhajati leta 1953 in od tedaj neprekinjeno izhaja s štirimi številkami na leto. Leta 1998 se je preimenoval v RMZ – Materials and Geoenvironment (RMZ – Materiali in geookolje). Revijo Geološki zbornik, ki izhaja na dve leti, izdaja Oddelek za geologijo. Strokovno revijo Tekstilec, ki redno izhaja od leta 1958, od leta 2007 dalje izdaja Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Letno izidejo štirje zvezki.
TEKSTILEC
(ISSN: 0351-3386 tiskano, 2350-3696 elektronsko)
je glasilo slovenskih tekstilcev, ki podaja temeljne in aplikativne znanstvene informacije s področja fizikalne, kemijske in tehnološke znanosti, povezane s tekstilno tehnologijo. V reviji so objavljeni znanstveni in strokovni članki, ki se nanašajo na vlakna in preiskave, kemijsko in mehansko tekstilno tehnologijo, tehnične tekstilije in njihovo uporabo ter tudi na druga področja, povezana s tekstilno tehnologijo in oblikovanjem ter tekstilno in oblačilno industrijo (razvoj, uporaba, izdelava in predelava kemičnih in naravnih vlaken, prej in ploskih tekstilij, oblikovanje, trženje, ekologija, ergonomija, nega tekstilij, izobraževanje v tekstilstvu itd.). Revija je razdeljena na dva dela. V prvem delu so objavljeni znanstveni in strokovni članki s področja znanosti in razvoja (izvirni in pregledni ter predhodne objave), ki so v angleškem jeziku. Drugi del je napisan samo v slovenščini in vsebuje prispevke o novostih s področja tekstilne tehnologije v Sloveniji in svetu, informacije o negi tekstilij in ekologiji, kratka obvestila, povezana s slovensko in svetovno tekstilno in oblačilno industrijo, ter prispevke s področja oblikovanja tekstilij in oblačil.

Cenik

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.