Področje tekstilstva, grafike in oblikovanja

Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje ima od leta 1991 organizirano tudi založniško dejavnost. Do sedaj je bilo v tiskani ali digitalni obliki izdanih preko 100 del s področja tekstilstva, grafike in tekstilnega oblikovanja. Založniška dejavnost Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje je namenjena izdaji monografij, učbenikov in drugega učnega gradiva, zbornikov prispevkov z znanstvenih in strokovnih simpozijev ter študijskega gradiva, pripravljenega v okviru seminarjev.

Naročanje

Omenjeno literaturo je mogoče kupiti v knjižnici (Snežniška 5, 2. nadstropje). Učna gradiva lahko naročite tudi z naročilnico, ki jo pošljete na kontaktni elektronski naslov library@ntf.uni-lj.si. Naročilnica je na voljo za prenos na dnu strani.

Revije

Tekstilec+

Revijo Tekstilec, ki redno izhaja od leta 1958, od leta 2007 dalje, izdaja Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Letno izide šest zvezkov.

Tekstilec je glasilo slovenskih tekstilcev, ki podaja temeljne in aplikativne znanstvene informacije s področja fizikalne, kemijske in tehnološke znanosti, povezane s tekstilno tehnologijo. V reviji so objavljeni znanstveni in strokovni članki, ki se nanašajo na vlakna in preiskave, kemijsko in mehansko tekstilno tehnologijo, tehnične tekstilije in njihovo uporabo ter tudi na druga področja, povezana s tekstilno tehnologijo in oblikovanjem ter tekstilno in oblačilno industrijo (razvoj, uporaba, izdelava in predelava kemičnih in naravnih vlaken, prej in ploskih tekstilij, oblikovanje, trženje, ekologija, ergonomija, nega tekstilij, izobraževanje v tekstilstvu itd.). Letno izidejo štirje znanstveni zvezki, ki so v angleškem ali slovenskem jeziku in dve strokovni prilogi v slovenskem jeziku o novostih, povezanih s slovensko in svetovno tekstilno in oblačilno industrijo ter s področja oblikovanja tekstilij in oblačil.

ISSN: 0351-3386 tiskano, 2350-3696 elektronsko

Spletna stran revije

Učna gradiva

Tipografska kunšt+
Naslov: Tipografska kunšt
Avtor: Klementina Možina
ISBN: 978-961-7189-05-6
Založnik: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Leto izdaje: 2023, 1. izdaja
Obseg: 275 strani

Cena: 35,00 EUR

Opis:

Predloženo delo je namenjeno vsem, ki vam je všeč t. i. črna umetnost, v
konvencionalnem tiskanem mediju ali v najsodobnejših digitalnih medijih. (avtorica). Hierarhija učbenika je smiselna, obravnava zgodovinsko perspektivo in le-to smiselno razširi na popolnoma praktično uporabo, pravila in zakone na področju tipografije. Čeprav prinaša kombinacijo dveh prejšnjih znanstvenih publikacij avtorice, je ravno razširitev in sprememba v fokusu publikacije izrednega pomena. (prof. dr. Petra Černe Oven)

Osnove merjenja barv+
Avtor: Sabina Bračko, Barbara Blaznik
ISBN: 978-961-7189-00-1
Založnik: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Leto izdaje: 2022, 1. izdaja
Obseg: 76 strani

Cena: 10,00 EUR

Opis:

Priročnik je namenjen študentom grafike in širše vsem, ki se srečujejo z merjenjem barv. Predstavljeno je vizualno vrednotenje barv, opredeljene so osnovne lastnosti barve in podrobno je prikazano kako se barvo objektivno opredeli z merjenjem v skladu s standardi. Predstavljeni so barvni diagrami, barvni prostori, pojav metamerije in izračuni barvnih razlik.

Načrtovanje in oblikovanje embalaže +

Avtor: Urška Vrabič Brodnjak
ISBN: 978-961-6900-29-4
Založnik: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Leto izdaje: 2022, 1. izdaja
Obseg: 96 strani

Cena: 22,00 €

Opis:

Univerzitetni učbenik Načrtovanje in oblikovanje embalaže, se postavlja ob bok nekaterim slovenskim strokovnim monografijam o oblikovanju in razvoju embalaže. Njegova primerjalna prednost pa je v razlagi pomena in povezovanja mnogih disciplin, ki so pomembne za nastanek ustrezne, kakovostne in trajnostne embalaže. Predvsem velja poudariti, da učbenik ponuja celovito in široko perspektivo v embalažo in njeno civilizacijsko vlogo. Učbenik je dobra osnova za spoznavanje stroke, obenem pa bralcu nudi dovolj namigov, v kateri smeri se je na višji stopnji študija možno strokovno specializirati. (izr. prof. Domen Fras)

3D ANIMACIJE ustvarjanje od giba do simulacije+
Avtor: Helena Gabrijelčič Tomc, Tanja Nuša Kočevar, Andrej Iskra
ISBN: 978-961-6900-28-7
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Leto izdaje: 2021
Obseg: 211 strani

Cena: 25,00 EUR

Opis:

Knjiga predstavlja pionirsko delo, ki bo strokovnjakom na področju novih medijev obogatila in poglobila poznavanje vse bolj aktualnega področja 3D animacij, njihove uporabe, omejitev ter perspektive za prihodnje (Dr. Deja Muck). Učbenik podaja celovit pregled področja 3D računalniške animacije, pri čemer se osredotoča predvsem na uporabniške in tehnične vidike izvedbe animacij, dotakne pa se tudi oblikovnih, matematičnih in fizikalnih osnov, ki so pomembne za razumevanje konceptov animacije (Dr. Matija Marolt). Enostavne in naprednejše animacijske in simulacijske tehnike so obravnavane teoretično in uporabno z vidika načrtovanja, oblikovanja, uporabe orodij in produkcije. Knjiga v povezavi s spletnimi vsebinami ponuja tudi podrobna navodila za izdelavo nekaterih izmed 3D animacij in simulacij v programu Blender.

Priprava tekstilij na plemenitenje+
Avtor: Petra Forte Tavčer
ISBN: 978-961-6045-88-9
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Leto izdaje: 2021
Obseg: 69 strani

Cena: 12,50 EUR

Opis:

Učbenik s področja tekstilne kemije je namenjen študentom tekstilne tehnologije in oblikovanja tekstilij ter vsem, ki se profesionalno ukvarjajo s tekstilom. Dobro poznavanje procesov priprave tekstilij na plemenitenje je pomembno za tehnologa v industriji, oblikovalca tekstilij in oblačil, kot tudi za načrtovalca proizvodnje in distribucije tekstilnih izdelkov. Učbenik zajema osnovne, najpogosteje uporabljene postopke predobdelave tekstilij.

English for Specific Purposes+
Avtor: Barbara Luštek Preskar
ISBN: 978-961-6900-27-0
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Leto izdaje: 2020
Obseg: 160 strani

Cena: 15,00 EUR

Opis:

Učbenik je namenjen študentom grafične smeri. Gradivo je zasnovano tako, da študent najprej ponovi oziroma dopolni znanje slovnice, nadaljuje s priporočili sporočanja, komuniciranja in predstavitve. Večji del učbenika obsegajo besedila s področja grafične tehnologije. Gradivo ni uporabno samo s pedagoškega stališča, ampak tudi s strokovnega (dr. Klementina Možina).

Prilagoditev muzejskih poti slepim in slabovidnim+


Avtorji: Urška Stankovič Elesini, Raša Urbas
ISBN: 978-961-6900-26-3
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in Mestna občina Ljubljana
Leto izdaje: 2019
Obseg: 162 strani

Cena: 25,00 EUR

Opis:

V znanstveni monografiji so predstavljene raznolike možnosti prilagajanja raznovrstnih muzejskih eksponatov in replik v pisni in slikovni podobi slepim in slabovidnim. V prvih dveh delih monografije so predstavljeni primeri prilagoditev muzejskih zbirk in razstav v Ljubljani in Sloveniji. Sledi opis vrst prilagoditev, ki jih lahko uporabi muzej ali galerija, da bi približala razstavne predmete obiskovalcem z okvaro vida. Predstavljeni so procesi, tehnologije in materiali uporabljeni za prilagoditev. Prikazana je tudi študija primera prilagoditve muzejske poti, ki je bila izvedena v Muzeju pošte in telekomunikacij.

Enostavne vezave tkanin+Avtorji: Matejka Bizjak, Klara Kostajnšek
ISBN: 978-961-95766-5-6
Založnik: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Leto izdaje: 2022, 2. natis
Obseg: 103 strani

Cena: 22,00 EUR

Opis:

Učbenik s področja mehanske tekstilne tehnologije je namenjen študentom tekstilne tehnologije in oblikovanja. Kompozicija tkanin zajema risarske, oblikovalske, tehnične in tehnološke vsebine, kar je v učbeniku tudi uravnoteženo obravnavano. Podaja nujno predznanje za predmete, ki zajemajo kompleksne strukture tkanin. Knjiga je tehnično dovršena, vsebuje primere in zglede in je pomembno tudi za razvoj strokovne terminologije (dr. Krste Dimitrovski).

Reproduciranje barv in barvno upravljanje+


Avtorji: Dejana Javoršek, Igor Karlovits, Deja Muck
ISBN: 978-961- 6900-05-8
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Leto izdaje: 2017
Obseg: 275 strani

Cena: 22,00 EUR

Opis:

Učbenik je namenjen študentom grafičnih in in interaktivnih komunikacij, grafičnim oblikovalcem in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem barvnega upravljanja. V prvem delu so opisane teoretične osnove pomembne za razumevanje procesa barvnega upravljanja. Teorija barvne reprodukcije in barvnih preslikav je podana tako, da omogoča tudi poglobljeno raziskovalno delo. Drugi del knjige združuje vsebine, ki so vezane na uporabo barvnega upravljanja v praksi. V obsežnem delu so prikazane teoretične osnove in uporabnost sistemov ter tehnologije barvne reprodukcije in sistema barvnega upravljanja po priporočilih ICC za področje tiska in sorodnih področij ter lastni raziskovalni rezultati avtorjev (dr. Gorazd Golob).

Rešene naloge iz numeričnih metod+


Avtorji: Gašper Jaklič, Selena Praprotnik
ISBN: 978-961-6900-18-8
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in Mestna občina Ljubljana
Leto izdaje: 2016
Obseg: 287 strani

Cena: 10,00 EUR

Opis:

Učbenik je namenjen študentom Grafičnih in interaktivnih komunikacij in širše vsem na študijskih smereh, kjer je matematičnih predmetov relativno malo ter študentom praktične matematike. Podana so osnovna področja numerične matematike, s teorijo in nalogami. Za razliko od podobnih zbirk, v učbeniku niso podane samo ideje reševanja nalog in končni rezultat, temveč je rešitev podrobno razdelana. Predstavljeno je tudi delo s programom Octave.

Umetnost v misli, ustvarjalnost v risbi+


Avtorji: Marjeta Godler
ISBN: 978-961-6900-15-7
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Leto izdaje: 2015
Obseg: 145 strani

Cena: 15,00 EUR

Opis:

Namen dela je bil pokriti vrzel, ki jo je avtorica opazila pri predavanjih na umetniških področjih in v literaturi na slovenskem področju. Knjiga, ki je plod  natančnega premisleka,  je zelo zgoščen pregled estetike, oziroma zgodovine filozofije, ki se pričenja s Platonom in konča z Gillesom Deleuzeom. Učbenik tako na enostaven, neposreden in razumljiv način pojasnjuje osnovna izhodišča filozofije od antike do danes.  V drugem delu z naslovom »Ustvarjalnost v risbi« je avtorica popisala praktične vaje za začetek likovnega ustvarjanja, ki opišejo njeno metodo uvajanja v risbo, ki je namenjen tako študentom, kot tudi pedagogom (prof. Milan Erič).

3D tisk+Avtorji: Tadeja Muck, Igor Križanovskij
ISBN: 978-961-6661-69-0
Založnik: Založba Pasadena
Leto izdaje: 2015
Obseg: 221 strani

Cena: 15,00 EUR


Opis:

V monografiji je predstavljena široka paleta sodobnih tehnologij 3D-tiska, značilni pojavi pri tehnologijah 3D-tiska in pomembni akterji na tem področju. V drugem delu je prikazano kako je mogoče virtualne ideje, ki nastajajo v obliki 3D-modelov, pretvoriti v fizične 3D-predmete. Prikazan je najobičajnejši način generiranja digitalnega 3D-modela s poudarkom na njegovi pripravi za tisk z uporabo programske opreme Blender. Pohvalno je, da sta se avtorja spoprijela s težko nalogo slovenjenja izrazoslovja s področja 3D-tiska, ki sta ga podala v pojmovniku (dr. Aleš Hladnik). Monografija je namenjena študentom, oblikovalcem, raziskovalcem in vsem, ki jih 3D-tisk zanima.

Tekstilne poti po ljubljanskih ulicah+

Avtorji: Urška Stankovič Elesini, Estera Cerar, Alenka Pavko Čuden
ISBN: 978-961-6900-11-9
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in Mestna občina Ljubljana
Leto izdaje: 2014
Obseg: 46 strani

Cena: 15,00 EUR

Opis:

Monografija prikazuje zgodovino ljubljanske tekstilne in oblačilne panoge. Avtorice so pričele z opisom tekstilne in oblačilne obrti, ki je bila v Ljubljani prisotna že v 14. stoletju, nadaljevale s prikazom tekstilne industrije in trgovskih podjetij na področju Ljubljane. Opisale so organizacije tekstilcev in modnih oblikovalcev, tekstilno izobraževanje in raziskovanje ter tekstilne in modne medije. Prikazani so ljubljanski muzeji s tekstilnimi in oblačilnimi zbirkami ter tekstilni sejme in prireditve v Ljubljani. Monografija se zaključi s prikazom zanimivosti.

Textile Trails in the Streets of Ljubljana+

Avtor: Urška Stankovič Elesini, Estera Cerar, Alenka Pavko Čuden
ISBN: 978-961-6900-12-6
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje in Mestna občina Ljubljana
Leto izdaje: 2014
Obseg: 53 strani

Cena: 15,00 €

Opis:

Monografija prikazuje zgodovino ljubljanske tekstilne in oblačilne panoge. Avtorice so pričele z opisom tekstilne in oblačilne obrti, ki je bila v Ljubljani prisotna že v 14. stoletju, nadaljevale s prikazom tekstilne industrije in trgovskih podjetij na področju Ljubljane. Opisale so organizacije tekstilcev in modnih oblikovalcev, tekstilno izobraževanje in raziskovanje ter tekstilne in modne medije. Prikazani so ljubljanski muzeji s tekstilnimi in oblačilnimi zbirkami ter tekstilni sejme in prireditve v Ljubljani. Monografija se zaključi s prikazom zanimivosti. Delo je v angleškem jeziku.

O modi+

Avtor: Almira Sadar
ISBN: 978-961-6045-90-2
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 2011
Obseg: 143 strani

Cena: 10,00 €

Opis:

Učbenik s področja oblikovanja je namenjen študentom oblikovanja tekstilij in oblačil. Izbrana poglavja o sodobni modi podajajo pregled in razlagajo pojave, ki vplivajo in sooblikujejo današnjo modo. Avtorica se kritično in hkrati zavezujoče odziva na odnose v družbi. Na podlagi analitičnega proučevanja različnih vsebin povezanih z modo učbenik spodbuja k iskanju specifičnih priložnosti in tržnih niš na področju modnega oblikovanja. Študent spozna naloge, metode in vlogo oblikovalca znotraj oblikovalsko-produkcijsko-prodajnega procesa. Pojmovnik o kulturi oblačenja in modi ter obsežen seznam študijske literature dajejo dodatno vrednost gradivu (prof. Marija Jenko).

Tekstilije v gumenih kompozitih+

Avtor: Tatjana Rijavec, Diana Gregor Svetec
ISBN: 978-961-6045-89-6
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 2011
Obseg: 144 strani

Cena: 5,00 €

Opis:

Strokovna monografija s področja tehničnih tekstilij je primerna za študente naravoslovja in vse, ki želijo poglobiti znanje in razumevanje tehničnih tekstilij. Izbrane vsebine obsegajo pregled tržno dostopnih visokozmogljivih vlaken in razlago njihovih lastnosti, obravnavane so mehanske lastnosti tekstilij, vpliv konstrukcijskih parametrov na zmogljivost tehničnih tkanin in apretiranje tekstilij. Podane so lastnosti ploskovnih in 3D-tekstilij ter posebnosti pri njihovi izdelavi ter vrste napak v/na tkanini. Monografija daje podlago za razumevanje specifike tekstilnih materialov, ki se uporabljajo skupaj z netekstilnimi materiali, gumo ali drugimi matricami.

Tehnologija tiskanja tekstilij+

Avtor: Petra Forte Tavčer
ISBN: 978-961-6045-82-7
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 2010
Obseg: 78 strani

Cena: 10,00 €

Opis:

Učbenik je namenjen študentom tekstilne tehnologije in oblikovanja, pa tudi vsem drugim, ki se profesionalno ali ljubiteljsko ukvarjajo s tiskanjem tekstilij. V njem so predstavljeni zgodivinski razvoj tiskanja, tehnike in posebni postopki tiskanja, predhodne in končne obdelave tekstilij ter osnovne lastnosti in sestave tiskarskih past.

Temeljne preiskave tekstilij+

Avtor: Diana Gregor Svetec
ISBN: 978-961-6045-77-3
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 2010
Obseg: 186 strani

Cena: 5,00 €

Opis:

Učbenik je namenjen študentom tekstilne tehnologije in vsem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo tekstilij. V učbeniku so sistematično predstavljene metode preskušanja tekstilij. Prvo poglavje bralca seznani z merjenjem, standardi, vzorčenjem in vlago tekstilij. V drugem poglavju so podane temeljne metode preskušanja vlaken, v tretjem številčenje, označevanje in preskušanje prej, v četrtem metode preskušanja ploskovnih tekstilij. Zadnje poglavje pa govori o odpornosti tekstilij na delovanje sile.

Obdelava digitalnih slik v grafiki. 1. del Osnove+

Avtor: Tadeja Muck, Aleš Hladnik
ISBN: 978-961-6045-84-1
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 2010
Obseg: 100 strani

Cena: 10,00 €

Opis:

Priročnik s področja grafike je namenjen študentom grafične tehnologije in oblikovanja in vsem, ki se ukvarjajo z obdelavo slik v grafiki in širše. Prvi del priročnika opisuje osnove, načela, postopke in orodja obdelave digitalnih slik. Sledi opis točkovnih operacij, ki omogočajo izboljšanje kakovosti slik, prikaz prostorskega filtriranja digitalne slike in osnovnih morfoloških operacij. V zadnjem poglavju je opisano delo z digitalnimi barvnimi slikami. Za lažje razumevanje je delovanje opisanih operacij predstavljeno predvsem s slikovnimi primeri.

Zakaj se tako obnašamo?+

Avtor: Matija Svetina
ISBN: 978-961-6045-33-9
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 2008
Obseg: 176 strani

Cena: 5,00 €

Opis:

Učbenik s področja uporabne obče psihologije je namenjem predvsem študentom na področju tehnike. Avtor v delu ne razpravlja o odprtih vprašanjih v znanosti, ampak študentu na razumljiv način posreduje nujno potrebna psihološka spoznanja. Na tak način zasnovana snov doslej še nikjer drugje v slovenskem gradivu ni obravnavana skupaj (dr. Matej Tušak). Prednost dela je tudi v tem, da je napisano jasno in so strokovni pojmi ilustrirani s številnimi praktičnimi primeri iz različnih življenjskih situacij (dr. Cirila Peklaj).

Grafični materiali+

Avtor: Gabrijela Novak
ISBN: 978-961-6045-24-5
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 2004
Obseg: 320 strani

Cena: 5,00 €

Opis:

Učbenik je namenjen študentom grafike in vsem, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z grafično dejavnostjo in papirjem. Velik poudarek je na tiskovnemu substratu – papirju, od surovin, priprave vlaken, izdelave in dodelave papirja, kontroli lastnosti in formatih. V nadaljevanju so podani tudi drugi tiskovni materiali, tiskarske barve, laki in lepila. Eno poglavje je posvečenu tiskarskim ploščam, predstavljeni pa so tudi materiali za digitalne tehnike tiska. Knjiga tako zajame najpomembnejše grafične materiale namenjene izdelavi tiskovin.

Enostavne kulirne vezave+

Avtor: Alenka Pavko Čuden
ISBN: 978-961-6045-08-7
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 1998
Obseg: 96 strani

Cena: 5,00 €

Opis:

Učbenik je namenjen študentom tekstilne tehnologije in oblikovanja. Opisuje temeljne in enostavne izpeljane levo-desne, levo-leve ter desno-desne kulirne vezave in njihove značilnosti. Predstavlja enostavne možnosti vzorčenja ter videz pletiv, ki združujejo vezavno in barvno vzorčenje. Opisan je videz, lastnosti, uporaba in posebnosti pletiv.

Netkane tekstilije+

Avtor: Momir Nikolić, Zlatko Nikolić
ISBN: 978-961-6045-23-7
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 2004
Obseg: 171 strani

Cena: 5,00 €

Opis:

Učbenik je namenjen študentom tekstilne tehnologije. Sega na področje mehanske tekstilne tehnologije in podaja izdelavo različnih vrst netkanih tekstilij. Podana je klasifikacija netkanih tekstilij, priprava prediva, izdelava temeljnega sloja, polaganje in raztezanje koprene ter utrjevanje koprenskih tekstilij. Posebej so obravnavane plastene tekstilije in dodelava netkanih tekstilij. V učbeniku je posebna pozornost namenjena praktični uporabi teoretičnih dognanj, ki lahko zelo koristijo storkovnjakom v proizvodnji pri načrtovanju in optimiranju zahtevnih tehnoloških problemov.

Visokozmogljiva vlakna iz gibkih polimerov+

Avtor: Dušan C. Prevoršek
ISBN: 978-961-6045-06-7
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo
Leto izdaje: 1998
Obseg: 494 strani

Cena: 15,00 €

Opis:

Monografija je namenjena študentom tekstilne tehnologije in širše na področju materialov. Visokozmogljiva vlakna so se uveljavila na številnih področjih tehnike, pogosto kot ojačitvene komponente v kompozitih. V monografiji je prikazan razvoj visokotrdnih vlaken, optimizacija talilnega in gelskega predenja ter izpostavljene določene značilnosti visokotrdnih vlaken, kot je odpornost na utrujanje, lezenje in nelinearna viskoelastičnost. Obravnavana je kemična in nadmolekulska struktura ter uporabnost določenih vlaken, kot je uporaba PA 6 in PA 6,6 v padalih in pnevmatikah, PE pri izdelkih, ki varujejo pred poškodbami. Izpostavljeni so tudi nerešeni pereči problemi, kot so pnevmatike z nizko kotalno upornostjo, tlačna trdnost organskih polimernih vlaken in molekulsko ojačevanje.

Učna gradiva za vaje

Grafični materiali : priročnik za vaje+

Avtor: Klemen Možina
Založnik: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Leto izdaje: 2024
Obseg: 70 strani

ISBN: 978-961-7189-11-7

Cena: 12,00 €

Opis: 

Priročnik za vaje je namenjena študentom grafike na prvi stopnji študija. Dopolnjuje učbenik Grafični materiali s vsebino, ki pokriva eksperimentalne vaje pri tem predmetu. Zasnovan je tako, da nam omogoča nemoteno delo, sledenje izvedbi posameznih vaj in podrobnejši vpogled v najpogosteje uporabljene metode merjenja, ki okarakterizirajo grafični tiskovni medij, tj. papir. Sestoji se iz nabora preskuševalnih metod, ki opisujejo osnovne, reološke, optične, lepilne, upogibne, površinske in mikroskopske lastnosti osnovnih in pomožnih materialov.

Barvna metrika v tekstilstvu - vaje+

Avtorji: Marija Gorjanc, Mateja Kert, Sabina Bračko
Založnik: UL, NTF Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Leto izdaje: 2017
Obseg: 42 strani

Cena: 7,00 €

Opis:

Recenzirana navodila za vaje so namenjena študentom tekstilne tehnologije. Študenti se seznanijo z barvno metriko pri določanju barve tekstilij. Spoznajo refleksijsko krivuljo, barvni diagram in barvni prostor, naučijo se kako se določijo barvne razlike, belina, barvna obstojnost in enakomernost obarvanja tkanine.

Ekologija v grafiki - vaje+

Avtor: Maja Klančnik
Založnik: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Leto izdaje: 2023
Obseg: 116 strani

Cena: 15,00 €

Opis:

Recenzirana navodila za vaje s področja ekologije so namenjena študentom grafike. Delo sestavlja sistematična predstavitev devetih vaj. Program vaj zajema temeljne postopke določanja osnovnih parametrov kakovosti odpadnih vod, v okviru tega pa se študenti seznanijo tudi z osnovnimi predpisi in standardi na področju ekologije. Posebna pozornost je namenjena analizi odpadnih snovi v grafični industriji. Opis vsake vaje vsebuje kratek povzetek teoretičnih osnov z vsemi potrebnimi definicijami; sledi natančen opis postopka del ter uporabljenih kemikalij (dr. Sabina Bračko).

Teorija grafičnih procesov - vaje+

Avtor: Maja Klančnik
ISBN: 978-961-95766-7-0
Založnik: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Leto izdaje: 2022, 2. izdaja
Obseg: 104 strani

Cena: 12,00 €

Opis:

Recenzirana navodila za vaje so namenjena študentom grafike na prvi stopnji študija Grafičnih in interaktivnih komunikacij. Vsebina pokriva eksperimentalne vaje pri predmetu Teorija grafičnih procesov. Študenti se seznanijo z določanjem trdote vode, merjenjem viskoznosti, površinske napetosti, električne prevodnosti in pH vrednosti tekočin, določitvijo absorpcijske izoterme in spektrofotometrično kvantitativno analizo.

Tiskanje tekstilij - navodila za vaje+

Avtor: Petra Forte Tavčer, Mateja Kert
ISBN: 978-961-95766-6-3
Založnik: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Leto izdaje: 2022, 2. izdaja
Obseg: 89 strani

Cena: 12,00 €

Opis:

Recenzirana navodila za vaje so namenjena študentom tekstilstva in oblikovanja tekstilij na prvi stopnji študija. Dopolnjujejo učbenik Tiskanje tekstilij z vsebino, ki pokriva eksperimentalne vaje pri tem predmetu. Opisani so postopki za izvedbo praktičnega dela. Študenti se seznanijo z različnimi tehnikami tiska.

Barvanje tekstilij - navodila za vaje+

Avtor: Marija Gorjanc, Mateja Kert
ISBN: 978-961-7189-03-2
Založnik: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Leto izdaje: 2023, 1. izdaja
Obseg: 71 strani

Cena: 15,00 €

Opis:

Recenzirana navodila za vaje dopolnjujejo predmete, ki obravnavajo postopke s katerimi barvamo tekstilije. Uporablja se nal aboratorijskih vajah. Gradivo je namenjeno študentom tekstilstva na tehnološki smeri in študentom oblikovanja tekstilij.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.