31
Mar

Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6

ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 . Rok za prijave: 15.5.2023. Javni razpis je namenjen spodbujanju raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacij... preberite več
30
Mar

Javni razpis za spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce

ARRS je objavila Javni razpis za spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce . Rok za prijave: Prijava se šteje za pravočasno, če je na spletnem portalu DigitalForms oddana vsaj 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja.... preberite več
30
Mar

Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023, rok za oddajo prijav: 10.5.2023

ARRS je objavila Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023 . Rok za oddajo prijav: 10.5.2023 do 14. ure.... preberite več
30
Mar

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022)

Na spletni strani ARRS so objavljeni Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022) .... preberite več
30
Mar

Načrtovanje - design raziskav v zgodnjih fazah raziskovanja (TRL 3-5), 17. april 2023, med 11.00 in 15.30, Zbornična dvorana UL

Pisarna za prenos znanja raziskovalke in raziskovalce UL v mesecu aprilu vabi na dogodek: Načrtovanje - design raziskav v zgodnjih fazah raziskovanja (TRL 3-5), 17. april 2023, med 11.00 in 15.30, Zbornična dvorana UL Cilj delavnice je predstaviti načine in orodja, kako pred samim začetkom raziskave raziskati potrebe trga, potencialnih uporabnikov, kako izvajati pogovore, razgovore s pot... preberite več
30
Mar

Inovator.UL – priložnosti financiranja nadaljnjega razvoja tehnologij, 12. april 2023, med 8.30 in 13.00, Zbornična dvorana UL

Pisarna za prenos znanja raziskovalke in raziskovalce UL v mesecu aprilu vabi na dogodek: Inovator.UL – priložnosti financiranja nadaljnjega razvoja tehnologij, 12. april 2023, med 8.30 in 13.00, Zbornična dvorana UL Dogodek je namenjen raziskovalcem in projektnim sodelavcem Univerze v Ljubljani, ki razmišljajo o zaščiti in komercializaciji svojega znanja in jih predvsem zanima, na ka... preberite več
30
Mar

Obvestilo o odprtih razpisih Razvojnega sklada UL v letu 2023: Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, rok za prijavo: 5. maj 2023

Odprt je  Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih raziskovalnih skupin. Cilj razpisa je spodbuditi interdisciplinarno povezovanje med različnimi članicami UL in raziskovalci za namen iskanja odgovorov na zahtevne družbene izzive in za pripravo prijav projektov na odprte razpise Obzorje Evropa. Rok za prijavo je 5. maj 2023. Vsi ... preberite več
29
Mar

Razpis Sklada za male projekte GO! 2025;

Odprt je razpis Sklad za male projekte GO! 2025, ki ga financira program Interreg Italia-Slovenija 2021-2027 in bo namenjen krajšim projektom s skromnejšimi sredstvi ter je tesno povezan z nazivom Nova Gorica in Gorica - Evropska prestolnica kulture 2025 (EPK). Projekti SPF GO! 2025 morajo prispevati k pripravi območja na EPK 2025 in k izvajanju prestolnice kulture. Specifični cilj v okviru r... preberite več
29
Mar

Stabilno financiranje – objava seznama instrumentov okvirnega programa EU

V skladu z četrtim odstavkom 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) ARRS objavlja seznam instrumentov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepov okvirnega programa EU, ter instrumente centrov odličnosti, ki ga enkrat letno pripravi ministrstvo, pristojno za znanost. Ta seznam instrumentov se upošteva p... preberite več
29
Mar

Vabilo: pogovor s prof. dr. Petrom Križanom, dobitnikom projekta ERC za potrditev svojih raziskav in hitrejši prehod v inovacije, 5.4.2023, ob 18.00, NUK (prijave do 4.4.2023)

ARRS v okviru promocije znanosti prireja cikel »Pogovori z dobitniki ERC projektov«. Vljudno vabljeni na pogovor s prof. dr. Petrom Križanom, ki je kot nosilec projekta ERC za uveljavljene raziskovalce, januarja letos pridobil še projekt ERC za potrditev koncepta svojih raziskav in hitrejši prehod v inovacije »CherPET – Cherenkov light for total-body Positron Emission Tomography«. Dogo... preberite več
28
Mar

Vabilo na NTF info urico o projektih Marie Curie, 4.4.2023, ob 14.uri

V želji, da bi na NTFju postali še boljši in morda pridobili kaj EU znanstvenega denarja, smo v sodelovanju  z Ministrstvom za visoko šolstvo znanost in inovacije pripravili niz NTF informativnih  ''uric'', ki so namenjene spoznavanju možnosti pridobivanja denarja iz programa Obzorje Evropa (Horizon Europe). Tako vas vse vljudno vabim na prvo NTF info urico v torek, 04.04.2023 ob 14.00 ... preberite več
28
Mar

Matchmaking event „Restore our waters – Baltic Sea Region perspective“, Bruselj 17.-18.4.2023, prijave do 30.3.2023

Obveščamo vas, da bo 17. in 18. aprila v Bruslju priložnost za povezovanje v okviru razpisov Horizon Europe, na temo  „Restore our waters – Baltic Sea Region perspective“. Rok za prijavo na dogodek je 30. 03. 2023. Več informacij je dostopnih na povezavi: Events | Research Council of Lithuania (lmt.lt)... preberite več
28
Mar

Vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih bilateralnega projekta

ARRS je objavila ARRS-MS-BI-VP/2023 - Vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih bilateralnega projekta . Vsebinsko poročilo je potrebno pripraviti po vsaki izvedeni aktivnosti v okviru posameznega projekta bilateralnega sodelovanja.... preberite več
27
Mar

Vabilo - posvet etičnih komisij na ZRC SAZU z naslovom »Izzivi etične presoje raziskav v Sloveniji«, 3.4.2023

ZRC SAZU vabi na posvet etičnih komisij z naslovom »Izzivi etične presoje raziskav v Sloveniji«, ki se bo odvijal na ZRC SAZU, v ponedeljek, 3. aprila 2023, ob 09:30, dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, Gosposka ulica 16. Na dogodku bo potekala razprava o vlogi in pomenu etične presoje raziskav za uveljavljanje načel odgovorne znanosti pri nas v različnih znanstvenih vedah. Sodelujejo... preberite več
24
Mar

ERC: Napovedane novosti ERC Delovnega programa 2024

Na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije je  objavljena novica o napovedanih novostih, ki bodo stopile v veljavo z Delovnim programom ERC 2024, ki bo uradno objavljen na začetku poletja. https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/... preberite več
23
Mar

Pravila za spremljanje izvajanja temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov

ARRS je objavila Pravila za spremljanje izvajanja temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov. ARRS je pravila sprejela na podlagi 50. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti  za izvrševanje 101. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti  v zvezi s 167. členom Splošnega akta o... preberite več
22
Mar

Vabilo na delavnico: Načrtovanje - design raziskav v zgodnjih fazah raziskovanja (TRL 3-5), 17. aprila 2023, med 11.00 in 15.30, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani vas vljudno vabi na delavnico: Načrtovanje - design raziskav v zgodnjih fazah raziskovanja (TRL 3-5).  Dogodek bo potekal 17. aprila 2023, med 11.00 in 15.30, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, Ljubljana). Cilj delavnice je predstaviti načine in orodja, kako pred samim začetkom raziskave raziskati potrebe trga, potencialnih uporabnikov,... preberite več
15
Mar

RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE IN RAZISKOVALKE NA UNIVERZI V LJUBLJANI , rok za prijavo: 5. april 2023, do 13. ure.

Univerza v Ljubljani razpisuje 120 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke. Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 5. april 2023 do 13. ure. Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov doktorski.studij@uni-lj.si. Potrdilo o opravljenih obveznostih z ocenami pridobite v referatu fakultete, kjer zaključujete ... preberite več
15
Mar

ERC: Poziv za prijavo: ERC Mentorska delavnica julij 2023 - prijave s področja družboslovja in humanistike do 19. maja 2023

Avstrijski inštitut IWM vabi k spletni delavnici za prijavitelje ERC projektov iz navedenih področij družboslovja in humanistike. Prijave sprejemajo do 19. maja. Prednost bodo imeli kandidati in kandidatke, ki bodo imeli že dobro razvito idejo. IWM obvešča o naslednji delavnici mentorske pobude ERC, ki bo potekala na daljavo 7.-8. julija 2023. Udeležba je brezplačna; jezik delavnice je... preberite več
14
Mar

Informacija o prijavah na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Na spletni strani  ARRS je objavljena  Informacija o prijavah na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 .... preberite več
13
Mar

Danubius Young Scientist Award 2023_nominacije UL_rok 13.4.2023

Odprt je razpisu Danubius Young Scientist Award 2023. Cilj:  nagraditi mlade raziskovalce in raziskovalke z izjemnimi dosežki v njihovi znanstveni dejavnosti in rezultatih, ki se povezujejo s Podonavsko regijo.   Nominirane so lahko kandidatke in kandidati, katerih znanstveno delo katerekoli znanstvene discipline ustreza naslednjim kriterijem: - znanstvena odličnost in inovativni ... preberite več
13
Mar

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2024–2025, rok za prijave: 31.5.2023

ARRS je objavila Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2024–2025 . Rok za prijave: 31.5.2023 do 14.ure.... preberite več
13
Mar

ERC: Poziv za izraz interesa za odprto delovno mesto znanstvenega svetovalca - rok 25. april 2023

Na spletni strani ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavljena novica o pozivu ERC za izraz interesa za odprto delovno mesto znanstvenega svetovalca za področje ekologije in evolucijskega biologije. Poziv je odprt do 25. aprila 2023. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/ .... preberite več
13
Mar

Accelerate2move vabi vse startupe iz področja urbane mobilnosti!; prijave do 21.4.2023

Program Accelerate2Move je program (pod okriljem EIT Urban Mobility), ki startupom ponuja: ➡️ dostop do novih trgov, ➡️ living-labs testiranja, ➡️ co-creation programa, da bodo delavnice in mentorji čisto po vaših željah in potrebah, ➡️ 5 dnevni boot camp na Hrvaškem (fully paid).   PRIJAVE POTEKAJ DO 21.4.2023! PRIJAVA in VEČ INFORMACIJ  ... preberite več
10
Mar

Vabilo: So-ustvarjanje programa Obzorje Evropa: Od strateškega planiranja do razpisov, 31. marec 2023, od 9.00 do 12.30, Mestni muzej Ljubljana

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) v Bruslju in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) vabita na dogodek So-ustvarjanje programa Obzorje Evropa: Od strateškega planiranja do razpisov, ki bo 31. marca 2023, od 9.00 do 12.30, v Mestnem muzeju Ljubljana. Namen dogodka je predstaviti celoten proces strateškega programiranja največjega programa za r... preberite več
8
Mar

predstavitev: Info dan_ Javni poziv za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in RO ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

ARRS je 14.2.2023 izvedla informativni dan za Javni poziv za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev. Predstavitev je objavljena na spletni strani: PowerPoint Presentation (arrs.si) Svetujemo vam, da redno spremljate tudi odgovore na zastavljena vprašanja... preberite več
3
Mar

Izšla je nova številka mesečnega e-informatorja Vizija kohezija

V tokratni številki Vizije kohezije ne spreglejte novih in aktualnih javnih razpisov ter najnovejših informacij o odobrenih evropskih sredstvih. Namesto uvodnika pa so zbrali nekaj foto utrinkov dogajanja na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj iz letošnjega februarja. V Viziji koheziji vas čakajo tudi aktualne novice in zanimive ideje za izlet. Vašo Vizijo kohezijo najdete tuka... preberite več
1
Mar

Objavljen je seznam instrumentov podpore znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti

Na spletni strani ARRS so vzpostavili novo rubriko Instrumenti podpore znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, v kateri sta objavljena:  »Seznam instrumentov sofinanciranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti MVZI, MGTŠ, SPIRIT in ARRS v letu 2023« ter  »Seznam ključnih instrumentov v podporo mladim na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnos... preberite več
27
Feb

Rezultati Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)

Na spletni strani ARRS so objavljeni Rezultati Javnega razpisa za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)... preberite več
27
Feb

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024

Objavljeni so Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 .... preberite več
21
Feb

Komplementarno financiranje v okviru inštrumenta TEAMING

Dne 12. aprila 2023 se izteče rok za prijave na razpis Obzorja Evropa TEAMING, ki bo sofinanciral vzpostavitve centrov odličnosti v t.i. »Widening« državah: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-access-01-01-two-stage.   Z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije smo prejeli priloženo pismo... preberite več
13
Feb

ERC Training_Yellow Research_marec 2023 - za projektno prijavo na ERC razpisa Starting ali Consolidator Grant, torek, 28. in četrtek, 30. marca 2023, preko spleta

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost  obvešča da bodo v okviru združenja EUTOPIA organizirali Usposabljanje za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v izvedbi mednarodno uveljavljene agencije Yellow Research. Usposabljanje bo potekalo v torek, 28. in četrtek, 30. marca 2023 s pričetkom ob 10.00 uri preko spleta. Interaktivno usposabljanje bo trajalo po 2 uri v a... preberite več
6
Feb

Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2023

ARRS je objavila Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2023 .... preberite več
3
Feb

Novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovanih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije

Ključne spremembe: Agencija bo zgoraj navedene raziskovalne projekte (so)financirala na podlagi neposredne pogodbe, kar pomeni, da javnih razpisov za (so)financiranje slovenskega dela omenjenih raziskovalnih projektov ne bo več objavljala. Na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/predstavitev.asp in http://www.arrs.si/sl/razpisi/23/pregled-medn.asp) bodo objavl... preberite več
3
Feb

Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

Odprt je Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev . Predmet javnega poziva je (so)financiranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev ter za spodbujanje mednarodne vpetosti ... preberite več
2
Feb

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial

ARRS je objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial . Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial je zagotoviti začetno podporo za pripravo na izvajanje pridobljenega projekta ERC, v vmesnem časovnem obdobju, med obvestilom ERC o (so)financiranju projekta ERC in njegovim dejanskim pričetkom izvajanja. Prijava na javni... preberite več
1
Feb

Za raziskovalno-razvojne projekte na 2. odpiranju na voljo 22,5 milijonov evrov; oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023

SPIRIT Slovenija obvešča potencialne prijavitelje, da bo 1. 2. 2023 odprla spletno aplikacijo za oddajo vlog na 2. rok javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki ga izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023 Na voljo je 22,5 milijonov evrov, višina subvencije pa je do največ 300.000 eur za posamezni projekt. Namen ukr... preberite več
27
Jan

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025, prijave do 20.4.2023

ARRS je objavila Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025 . Rok za prijave: 20.4.2023 do 15.ure. Pri prijavi je potrebno upoštevati Novosti pri ocenjevanju aktivnost bilateralnega sodelovanja in bilateralnih raziskovalnih projektov .... preberite več
25
Jan

UL: Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, prijave do 5. 5. 2023

Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih raziskovalnih skupin. V okviru razpisa se bodo financirali interni dve-letni pripravljalno-raziskovalni projekti najmanj 4 članic s ciljem priprave koordinatorskega projekta na program Obzorje Evropa. Rok za prijavo:  5. maj 2023.  ... preberite več
25
Jan

Obvestilo o odprtih razpisih Razvojnega sklada UL v letu 2023

Odbor Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani (RSUL) je potrdil osnutek letnega proračuna sklada za leto 2023. V sklopu aktivnosti RSUL so v letu 2023 odprti naslednji razpisi:   Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih raziskovalnih skupin. V okviru tega razpisa se bodo financirali interni dve-letni pripravljalno-raziskovalni ... preberite več
23
Jan

Vabilo na usposabljanje za raziskovalne managerje: Bruselj, 29.-31. marec 2023, prijave do 29.1.2023

SBRA (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje) obvešča, da razikovalna predstavništva iz Češke, Slovaške, Poljske in Madžarske (t.i. Višegrajska skupina) organizirajo tridnevno usposabljanje za raziskovalne managerje, ki bo potekalo v živo v Bruslju, od 29. do 31. marca 2023. Usposabljanje je namenjeno raziskovalnim managerjem (koordinatorjem, sodelujočim in podpornemu osebju v... preberite več
20
Jan

ERASMUS+: Ukrepi EU glede sodelovanja z Madžarsko

O obvestilo CMEPIUS-a glede sodelovanja pri prijavi na razpise z institucijami iz Madžarske: »Obveščamo vas, da je bil objavljen sklep Sveta (EU) 2022/2506 z dne 15. decembra 2022 o ukrepih za zaščito proračuna Unije pred kršitvami načel pravne države na Madžarskem, ki je bil sprejet konec lanskega leta in je začel veljati 16. decembra 2022 po uradnem obvestilu Sveta Madžarski. ... preberite več
10
Jan

Metodologija ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) (Uradni list RS, št. 186/21) in prvega odstavka 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/22 in 125/22) je Znanstveni svet ARRS na 55. seji dne 9. 1. 2023 sprejel Metodologijo ocenjevanja prijav v postopkih za (so)fi... preberite več
10
Jan

Vabilo k sodelovanju in posredovanju kontaktov_MSCA PF Masterclass Univerze v Ljubljani

Spoštovani, Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost (USRD) vas v letu 2023 ponovno vabi, da se s (tujim) podoktorskim raziskovalcem ali raziskovalko vključite v interni podporni program Univerze v Ljubljani MSCA PF Masterclass. Namen podpore je priprava kvalitetnih projektnih prijav na razpis Marie Skodowska-Curie Podoktorske štipendije (MSCA PF)*. Program vključuje udeležbo na dvo... preberite več
10
Jan

Obrazec ARRS-LP-OSIC-2023 - Letno poročilo o izvajanju dejavnosti OSIC v letu 2022

ARRS je objavila obrazec  ARRS-LP-OSIC-2023 - Letno poročilo o izvajanju dejavnosti Osrednjega specializiranega informacijskega centra (OSIC) v letu 2022... preberite več
5
Jan

Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

ARRS je objavila Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti . S tem splošnim aktom se za financiranje in sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: (so)financiranje) raziskovalnih projektov, raziskovalne infrastrukture in raziskovalne opreme, razvoja znanstvenih kadrov, mednarodnega sodelovanja, znanstvenih publikacij in znans... preberite več
5
Jan

Splošni akt o strokovnih telesih ARRS

ARRS je objavila Splošni akt o strokovnih telesih ARRS... preberite več
4
Jan

Obvestilo prejemnikom stabilnega financiranja v letu 2022

ARRS je objavila naslednje obvestilo: "Na podlagi 16. člena Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22 – v nadaljevanju uredba) se prejemnikom stabilnega financiranja za leto 2022 izjemoma dovoli izkazati kratkoročno odložene prihodke v obsegu neporabljenih sredstev stabilnega financiranja, ki je višji ko... preberite več
4
Jan

Najava objave Javnega poziva za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev – Obzorje Evropa MSCA

Javni poziv bo objavljen po podpisu pogodbe o sofinanciranju s pristojnim ministrstvom predvidoma v drugi polovici januarja 2023. Več na: ARRS - Novice, obvestila - Najava objave Javnega poziva za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev – Obzorje Evropa MSC... preberite več
4
Jan

Obrazci za poročanje za 2022: znanstvene periodične publikacije

ARRS-ZPP-UP-2022 - Urednikovo vsebinsko poročilo za domačo znanstveno periodično publikacijo za leto 2022 ARRS-ZPP-FO-2022 - Finančni obračun o sofinanciranju izdajanja domače znanstvene periodične publikacije za leto 2022 ... preberite več
4
Jan

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) . Predmet razpisa: Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju: prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodne... preberite več
3
Jan

Plan ARRS razpisov v letu 2023

Na spletnih straneh ARRS  je objavljen plan razpisov za leto 2023: Domači razpisi in pozivi v letu 2023 Mednarodni razpisi in pozivi v letu 2023 ... preberite več
3
Jan

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2023

Na spletni povezavi Letne obveznosti raziskovalnih organizacij so objavljene ARRS Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2023.... preberite več
21
Dec

Objava letnega poročila ARRS za leto 2021

Obveščamo vas, da je ARRS objavila letno poročilo leto 2021. Dostopno je na spletni strani agencije na povezavi ARRS - Publikacije - Publikacije ARRS v slovenskem jeziku in na ARRS - Reports and Publications v angleškem jeziku. Letno poročilo agencije sestavlja več sklopov. Poleg finančnega poročila, mednarodnih primerjav znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter poročila o mednarodnem sod... preberite več
16
Dec

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije v letu 2022, rok za prijave: 20.4.2023

Odprt ja Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije v letu 2022 . Rok za prijave: 20.4.2023 do 14.ure. Prijava v papirnati (lastnoročno podpisano, žigosano) in elektronski obliki.... preberite več
15
Dec

327 JR - Javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Spoštovani, dne 1. 12. 2022 je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil nov razpis za podporo internacionalizaciji visokega šolstva: Javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (3... preberite več
15
Dec

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije

v UL RS št. 144/2022 z dne 18.11.2022 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije... preberite več
15
Dec

Pravila za spremljanje izvajanja temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov

ARRS je 15.12.2022 objavila Pravila za spremljanje izvajanja temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov  .... preberite več
15
Dec

ERC: Objava razpisa Advanced Grant 2023, zaključni rok 23.maj 2023

Evropski raziskovalni svet je objavil razpis za uveljavljene raziskovalce z zaključnim rokom 23. maj 2023. Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2022-12-12-objavljen-je-razpis-evropskega-raziskovalnega-sveta-za-projekte-za-uveljavljene-raziskovalce/... preberite več
14
Dec

EUA: ocenjevanje prijav MSCA

Spoštovani, s strani EUA smo prejeli prošnjo za pomoč pri ocenjevanju programa MSCA4Ukraine oz. prispelih projektnih prijav na razpis. V priponki izvolite uradni dopis in seznam disciplin. Prosimo vas, da v primeru interesa za sodelovanje pri ocenjevanju projektnih prijav kontaktirajte neposredno fundacijo Alexander von Humboldt (vsi podatki in povezave so navedeni v prilogi). V pri... preberite več
13
Dec

Poslovnik o delu Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

12.12.2022 je bil objavljen  Poslovnik o delu Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije .... preberite več
13
Dec

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023)

ARRS je objavila Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) . Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden n... preberite več
2
Dec

Sprejet je sklep o seznamu področij za evalvacije raziskovalnih programov in letih evalvacije

ARRS bo v skladu s prvim odstavkom 30. člena ZZrID evalvacije raziskovalnih programov v okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti izvajala periodično na obdobje šestih let po področjih panelov, kot so opredeljeni v Delovnem programu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki ga sprejme Znanstveni svet ERC in potrdi Evropska komisija. V skladu s 102. členom ZZrID se bodo ... preberite več
1
Dec

Začetek delovanja enotnega patentnega sistema EU - predvidoma v aprilu 2023

Dolgo pričakovani začetek delovanja enotnega patentnega sistema bo pomenil začetek novega obdobja za intelektualno lastnino v Evropi Kako bo sistem enotnega patenta poenostavil in izboljšal evropski patentni sistem v korist njegovih uporabnikov? To je bila osrednja tema današnjega dogodka, ki so ga za podjetja in zainteresirano strokovno javnost organizirali Urad za intelektualno lastnino, E... preberite več
28
Nov

ERASMUS+ - Novi razpisi v 2023, novice, gradivo

ERASMUS+ - Novi razpisi v 2023, novice, gradivo: Erasmus+Programme Guide2023_en Erasmus+Programme Guide2023_sl ErasmusPlus_RazpisniRoki_2023 Seminar_za_racunovodje_2022_FINAL... preberite več
25
Nov

Sklep o spremembi Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022

ARRS je 25.11.2022 objavila Sklep o spremembi Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022 .... preberite več
21
Nov

Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

ARRS je 18.11.2022 objavila nov obrazec ARRS-RPROJ-JR-Prijava-DP-2023 - Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 .. Obrazec upoštevajte pri ARRS razpisih, kjer je navedeno poročanje zahtevano.... preberite več
14
Nov

Obvestilo - Načrt razporeditve raziskovalnih ur za leto 2022 za ARRS projekte/programe

ARRS je objavila naslednje obvestilo: ARRS v letu 2022 ne bo posredovala poziva raziskovalnim organizacijam za oddajo Načrta razporeditve raziskovalnih ur za leto 2022 (NRU 2022). Raziskovalne organizacije bodo o obremenitvah raziskovalcev in tehnikov za leto 2022 poročale v okviru Poročila o razporeditvi raziskovalnih ur za leto 2022 (PRU 2022). V obrazcih PRU 2022 bodo vnesene spremembe čl... preberite več
2
Nov

ERC: Objavljen razpis za potrditev koncepta (ERC Proof of Concept 2023)

Objavljen je razpis Evropskega raziskovalnega sveta (angleško European Research Council - ERC) za projekte za potrditev koncepta 2023 (ERC Proof of Concept 2023) z zaključnimi roki 24. januarja 2023, 20. aprila 2023 in 21. septembra 2023. Razpis "ERC Proof of Concept" je namenjen vodjem raziskovalnih ERC projektov oziroma tistim, ki so jih pred kratkim zaključili, da naprej razvijejo... preberite več
2
Nov

NOVO! - ARRS-KR-01/2022 - Obrazec za opredelitev cenovne kategorije raziskovalnega projekta

ARRS je objavila ARRS-KR-01/2022 - Obrazec za opredelitev cenovne kategorije raziskovalnega projekta .... preberite več
12
Okt

MSCA4Ukraine: razpis_informacije za prijavitelje UL; vloge: prek spletnega portala od 24. 10. 2022 dalje do porabe vseh razpoložljivih sredstev

Spoštovani, UL služba za raziskovalno dejavnost obvešča, da je v četrtek, 6. 10. 2022, potekala informativna predstavitev razpisa MSCA4Ukraine. Posnetek so skupaj s predstavitvami objavili na spletni strani EUA in si ga lahko ogledate tukaj. Nova shema MSCA4Ukraine ponuja štipendije za podporo raziskovalcem iz Ukrajine za nadaljevanje dela v akademskih in neakademskih organizacijah v d... preberite več
6
Okt

Stabilno financiranje – objava seznama instrumentov okvirnega programa EU

Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v rubriki »Strategije, predpisi in drugi pomembni dokumenti s področja znanosti«) in ARRS je v skladu z drugim odstavkom 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) objavljen seznam instrumentov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepo... preberite več
13
Jul

ERC: objava razpisa Starting Grant 2023 in Synergy Grant 2023

Na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/ sta objavljena razpisa Objavljen razpis ERC Synergy Grant 2023 in Objavljen razpis ERC Starting Grant 2023 V septembru načrtujejo predstavitev nekaj manjših novosti, ki jih prinaša ERC Delovni program 2023. Vabila s programom dogodka bodo razposlali v drugi polovici avgusta.... preberite več
1
Jul

Skupno raziskovalno središče pri Evropski komisiji išče neodvisne strokovnjake za novi evropski Bauhaus

V okviru pobude novi evropski Bauhaus (angl. New European Bauhaus - NEB) je Skupno raziskovalno središče objavilo razpis, na katerega se lahko prijavijo neodvisni strokovnjaki, ki bodo pomagali razviti okvir za označevanje projektov in pobud, ki so skladni s tremi razsežnostmi NEB: trajnost, estetika in vključevanje. Več na: NEB Lab: Labelling strategy (europa.eu) in na https://www.go... preberite več
29
Jun

Priporočila glede odprtega dostopa do publikacij avtorjev UL preko Repozitorija UL in glede podatkov o odprtosti teh publikacij preko dCOBISS

Spoštovani, v priponki pošiljamo priporočila glede odprtega dostopa do publikacij avtorjev UL preko Repozitorija UL in glede podatkov o odprtosti teh publikacij preko dCOBISS, in sicer, da se za vsako publikacijo avtorjev UL s tipologijo 1 in 2 sproti: najprej izdela zapis COBISS za bibliografijo raziskovalca in v dCOBISS vpišejo podatki o odprtosti publikacije, nato izdela zapis Re... preberite več
27
Jun

News from Ca' Foscari: important post-doctoral fellowship opportunity

Dear EUTOPIA colleagues and friends, We are writing to promote Ca' Foscari's “G@V - Research and Training for Global Challenges” Co-fund Fellowship Programme, a 60-month project launched by Ca’ Foscari University of Venice and jointly funded by the European Commission's Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND scheme that is designed to offer 15 24-month post-doctoral fello... preberite več
15
Jun

Predlogi projektov za sodelovanje_National Technical University of Ukraine 'Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute'

Pozdravljeni! Posredujemo predlog National Technical University of Ukraine 'Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute za sodelovanje v skupnih projektih. Več informacij o možnostih sodelovanja v priponkah. Prilagamo tudi spletno stran, kjer so na voljo informacije o fakultetah: https://forea.kpi.ua/en/information-packages-of-faculties-2/information-packages-of-faculties/ V primeru interesa za s... preberite več
13
Maj

ERC: Seznam javno objavljenih uspešnih ERC predlogov

Urejen seznam objavljenih uspešnih ERC predlogov je objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/odlicna-znanost/evropski-raziskovalni-svet/ . Hvaležni bodo, če jih opozorite na kakšno javno dostopno prijavo ERC, ki je ni na seznamu, da jo vključijo. Sporočite na: andreja.umek-venturini@gov.si  ... preberite več
5
Apr

Nosilci projektov Evropskega raziskovalnega sveta v Sloveniji ponujajo začasno zaposlitev za raziskovalce in podporno osebje za begunce iz Ukrajine

Evropski raziskovalni svet (ERC) je pozval svoje nosilce projektov, da omogočijo začasno zaposlitev za raziskovalce ali podporno osebje, kot na primer za tehnike in laboratorijske delavce, beguncem iz Ukrajine. ERC je stopil v stik s 5.600 raziskovalci, ki trenutno izvajajo ERC projekt, in zbral informacije o možnostih za zaposlitve. Tudi nosilci ERC projektov v Sloveniji so se na ta poziv odzv... preberite več
25
Mar

Poziv & Pravila koriščenja podpore RSUL za prijave na HEU

Spoštovani! Vse raziskovalke in raziskovalce Univerze v Ljubljani prijazno pozivamo, da aktivno pristopijo k prijavam na odprete razpise programa Obzorje Evropa. Vsi odprti razpisi so dostopni na Funding&Tenders portalu preko povezave: Search Funding & Tenders (europa.eu) Razvojni sklad Univerze v Ljubljani (RSUL) z razpoložljivimi finančnimi sredstvi podpira in spodbuja raziskova... preberite več
18
Mar

Popolno prenehanje delovanja arhiva e-obrazci, prenos podatkov možen še do 31.8.2022

Spoštovani,  ARRS obvešča vse uporabnike, da bo z 31. avgustom 2022 popolnoma prenehalo delovanje starega sistema eObrazci in da bo od takrat naprej onemogočen dostop do arhiva ARRS eObrazci - Prijava uporabnika Objava: ARRS eObrazci - Prijava uporabnika Dragi uporabniki, z 31. 8. 2022 se bo portal eObrazci ugasnil. Če potrebujete ali želite imeti shranjene arhivske... preberite več
15
Mar

Namera o podpori vključevanju raziskovalk in raziskovalcev iz Ukrajine v raziskovalno delo

Na ARRS skupaj z drugimi deležniki načrtujejo aktivnosti, ki bodo raziskovalkam in raziskovalcem iz Ukrajine omogočile vključevanje v raziskovalno delo. Temu bo namenjen tudi del dodatnih proračunskih sredstev Republike Slovenije za financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki se izvaja v okviru dejavnosti agencije. Vključevanje raziskovalk in raziskovalcev iz Ukrajine bo možno tudi... preberite več
25
Feb

Prijaviteljem in prijaviteljicam projektov Obzorje Evropa (Horizon Europe)

Spoštovani, V priponki vam posredujemo dopis prorektorice prof. dr. Ksenije Vidmar Horvat v zvezi z Načrtom za enakost spolov (NES/GEP/Gender Equality Plan). Informacija je pomembna za vse prijavitelje projektov Obzorje Evropa (Horizon Europe). 02_24_Dopis NES prijavitelji  ... preberite več
21
Feb

Objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

18.2.2022  je bil v Uradnem listu objavljen javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. 45 milijonov evrov sredstev bo tako namenjenih za raziskovalno razvojne projekte konzorcijev podjetij na področju prehoda na krožno gospodarstvo. Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 17. 5. letos ter 3. 4. prihodnje leto. ... preberite več
16
Feb

New funding opportunities under the Danube Region Programme 2021–2027 (Interreg)

Dear Sir/Madame, My name is Michal Pavlík and I lead the communication efforts with the Interreg Danube, a funding programme supported by the European Regional Development Fund.The programme has been operating under different titles since 1997. During the 2021-2027 programming period, we will continue to support transnational cooperation in 14 Member States, including Slovenia, un... preberite več
14
Feb

ARRS-MS-BI-VP/2022 - Vsebinsko poročilo o uresničenih aktivnostih - BILATERALA

Objavljen je nov obrazec: ARRS-MS-BI-VP/2022 - Vsebinsko poročilo o uresničenih aktivnostih v okviru posamezne aktivnosti znanstvenoraziskovalnega bilateralnega projekta - 12 Jan 2022 ... preberite več
10
Feb

Obrazec za informativni izračun ocene A3 za habilitacijski postopek

Na spletni strani ARRS je objavljen ARRS-RPROG-VPETOST-K-A3/2022 - Obrazec za informativni izračun ocene A3 za habilitacijski postopek  .... preberite več
3
Feb

ERC: Najava urnika razpisov ERC 2023

MIZŠ, Direktorat za znanost je na svoji spletni strani objavil novico o preliminarnem urniku razpisov ERC z oznako 2023: https://www.gov.si/novice/2022-02-02-najava-urnika-razpisov-erc-2023/... preberite več
26
Jan

Study on European Research Data Landscape

Dear Sir/Madam, I am contacting you regarding a study on European research data commissioned by the European Commission’s Directorate-General for Research and Innovation (please find the support letter attached). The study activities are carried out by Visionary Analytics, in partnership with EFIS, DCC, and DANS, and cover the topics of research data production, consumption, and depositing p... preberite več
18
Jan

Pomen izvora raziskovalnih podatkov (provenience) pri interoperabilnosti in ponovni uporabi; ogled na CTK Youtube kanalu

Spoštovani! Vljudno vabljeni k ogledu posnetka predavanja z naslovom "Pomen izvora raziskovalnih podatkov (provenience) pri interoperabilnosti in ponovni uporabi". Eden od najpomembnejših sklopov metapodatkov (ki opisujejo raziskovalne podatke) so podatki o izvoru in načinu pridobitve. V predavanju je predstavljen tudi praktičen primer ene merske metode, pri kateri podat... preberite več
15
Dec

ERC: informacijski paket za pripravo pogodbe in finančno poročanje v Obzorju Evropa

Na spletni strani ERC so na MIZŠ v rubriki pomembnih informacij objavili dva informacijska paketa, ki bosta v pomoč izbranim prijaviteljem na ERC razpisih v Obzorju Evropa in njihovim gostiteljskim ustanovam. Informacije so o postopku priprave pogodbe za ERC projekte in o finančnem poročanju med njihovim izvajanjem. https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/odlicna-znano... preberite več
20
Okt

Povabilo na registracijo v Online Expert Pool for RMAs

Dear BESTPRAC colleagues, I am approaching you on behalf of the V4+WB Network of Research Managers and Administrators (RMA) project, which is funded by the International Visegrad Fund and which came together largely thanks to our BESTPRAC network. Our project aims to strengthen the network of RMAs from Visegrad Four (V4) and Western Balkan (WB) countries to contribute to their more successful p... preberite več
30
Apr

ERC: upoštevanje pandemije COVID-19 pri razpisih 2022

Znanstveni svet ERC je po temeljiti analizi napovedal, da bo v Delovnem programu 2022 upošteval otežene razmere za raziskovalno delo v času pandemije COVID-19, ki so še posebej prizadele mlajše. Prijavitelji bodo lahko poleg drugih že uvedenih možnosti za prekinitev kariere zdaj navedli tudi zamude pri znanstvenem delu zaradi pandemije COVID-19. V razpisu bodo navodila in ustrezni obrazci z... preberite več
13
Apr

Objava razpisa za prijavo interesa za ocenjevanje projektnih prijav Evropske komisije

Evropska komisija je objavila razpis za prijavo interesa strokovnjakov v podatkovno bazo portala Portal Expert Database za novo programsko obdobje 2021–2027. EK išče posameznike, ki bi sodelovali kot strokovnjaki pri izvajanju financiranja in razpisov EU, ki jih upravlja portal Funding&Tenders, zlasti pri: ✔️ ocenjevanju prijavnih vlog za financiranje ✔️ spremljanje projektov in... preberite več
7
Apr

Predvideni razpisi MSCA v letu 2021 in 2022

MIZŠ - Direktorat za znanost nas je obvestil, da so objavljeni predvideni razpisi MSCA v letih 2021 in 2022: Vir: https://www.gov.si/novice/2021-01-20-predvideni-razpisi-msca-v-letu-2021-in-2022/  Predlog Delovnega programa MSCA za leto 2021 in 2022 predvideva naslednje termine razpisov za vse ukrepe MSCA: Mreže doktorskega študija: 18. maj 2021 – 16. nov. 2021 in ... preberite več
22
Mar

ARRS - Pojasnilo o začasni spremembi načina oddajanja prijav na pozive in razpise

obvestilo ARRS : "Način oddajanja prijav za vse razpise in pozive v prehodnem obdobju začasno ne bo potekal po elektronski poti zaradi velikega kadrovskega pomanjkanja za zanesljivo delovanje in nujno potrebno prenovo informacijskega sistema. Le tako lahko zagotovimo izvedbo razpisov v predvidenih rokih. Za morebitne nevšečnosti se vsem vnaprej iskreno opravičujemo in vas prosimo za razume... preberite več
5
Mar

ARRS načrtuje, da bo v prihodnjih mesecih pristopila k implementaciji pilotnega inštrumenta gostovanj slovenskih raziskovalcev v Združenem kraljestvu in angleških raziskovalcev v Sloveniji

Predstavitveni dogodek programov slovensko angleškega znanstvenega sodelovanja in mobilnosti raziskovalcev je 3. marca 2021 potekal virtualno v soorganizaciji Britanskega veleposlaništva, Znanstveno inovacijske mreže Velike Britanije in ARRS. Na dogodku so bile predstavljene možnosti za sodelovanje med raziskovalci obeh držav, ki jih nudi Royal Society, možnosti, ki jih nudi Department for B... preberite več
8
Jan

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije

ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije . Javni razpis je odprt do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa. Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-20... preberite več
10
Nov

Podpisovanje s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zadeve s področja ZRD & pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA

Spoštovani ! Za vse zadeve ZRD se zaradi dela v razmerah zaradi COVID-19 te dni pričakuje urejanje podpisovanja s kvalificiranim digitalnim potrdilom. NTF - Služba za informatiko ima na NTF spletni strani objavljena Navodila za uporabo, dosegljiva na povezavi podpisovanje pdf dokumentov z digitalnim potrdilom . Za tiste, ki kvalificiranega digitalnega podpisovanja (še) nimate urejenega:... preberite več
20
Okt

Zaščita in trženje rezultatov Evropskih projektov na UL ter razpis za dodatno podporo projektom Horizon results booster

Obveščamo vas, da lahko rezultate svojih raziskav v okviru projektov Obzorje 2020 objavite na posebni spletni strani  Horizon Results Platform, ki jo je v ta namen razvila Evropska komisija. V programu Obzorje Evropa pa bo verjetno objava na tej platformi tudi obvezna. Vabimo vas, da na platformo vnesete svoje raziskovalne rezultate, pri tem pa bi vas vseeno želeli opozoriti na vidik »Najp... preberite več
4
Aug

Horizon Europe and UK-Slovenia scientific collaboration

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost nas je obvestila, da Univerza v Ljubljani v evropskih raziskovalnih projektih sodeluje tudi z Imperial College London (ICL). Posredujemo vam sporočilo predsednice ICL za nadaljnjo krepitev sodelovanja za raziskovalnem področju, ki ga je prejel rektor UL. Collaborating with the best - value of the ERC to UK science_2 e-Sporočilo predsednice I... preberite več
15
Jun

Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je v aprilu 2020 vzpostavila Inovacijski sklad, s katerim želi podpreti obetavne projekte na področju prenosa znanja. S prejetimi sredstvi se bodo projekti približali višjim stopnjam tehnološke pripravljenosti in s tem tudi industrijskim partnerjem oz. trgu. Proračun Inovacijskega sklada v letu 2020 je znašal 70.000 €. Sredstva so bila dodeljena izbranim projektom ... preberite več
21
Apr

Knjižica o možnostih programa Marie Sklodowska Curie v okviru Obzorja 2020

Objavljamo novo knjižico o možnostih programa Marie Sklodowska Curie v okviru Obzorja 2020, ki je namenjen predvsem različnim oblikam mobilnosti raziskovalcev, kar lepo dopolnjuje program ERC. Knjižica; MarieCurie_PocketGuide_2020_WEBALL Za nadaljnja vprašanje se lahko obrnete na dr. Stojana Sorčana (MIZŠ), NCP v Sloveniji za navedeni program . Originalno sporočilo EC: Dear Me... preberite več
24
Mar

Sporočilo (Interreg Slovenija-Hrvaška) o upravičenosi stroškov v okoliščinah COVID-19.

Sporočilo (Interreg Slovenija-Hrvaška) o upravičenosi stroškov v okoliščinah COVID-19. V teh posebnih okoliščinah boste/ste bili projektni partnerji zaradi razmer COVID-19 morda prisiljeni odpovedati potovanja in dogodke, ki so povezani s projektom. Za pomoč in razjasnitev dilem pri uveljavljanju stroškov preberite informacije na povezavi: http://www.si-hr.eu/si2/2020/03/23/trenutna-... preberite več
19
Mar

Prost dostop do publikacij in podatkov povezanih s COVID-19

Več kot 30 vodilnih založnikov se je zavezalo, da bodo za vse svoje publikacije, povezane s COVID-19, ter razpoložljive podatke, omogočili takojšen dostop v PubMed Central (PMC) in drugih repozitorijih, kjer je na voljo približno 30.000 dokumentov. Več o tem na povezavi fundacije Wellcom, ki je tudi ena izmed prvih pristopnic h Koaliciji S (cOAlition S): https://wellcome.ac.uk/press-releas... preberite več
13
Mar

ARRS - Obvestilo raziskovalnim organizacijam o upravičenih stroških nerealiziranih službenih poti

Obvestilo raziskovalnim organizacijam o upravičenih stroških nerealiziranih službenih poti (Ljubljana, 13. marec 2020) Upravni odbor agencije je sprejel sklep o objavi pojasnila o upravičenih stroških nerealiziranih službenih poti iz objektivnih razlogov na spletni strani ARRS in predlagal, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s partnerskimi drž... preberite več
14
Feb

Posodobljen "Profil UL" (objava februar 2020) za potrebe prijav raziskovalnih projektov

Za potrebe prijav raziskovalnih projektov (v priponkah) objavljamo: Posodobljen Profil UL (objava: 13. februar 2020): Profil UL 2019 Prejšnja objava (julij 2019) in ostali aktualni podatki za prijavo so dosegljivi na: https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/notification/profil-ul-podatki-ul-za-potrebe-prijav-raziskovalnih-projektov/... preberite več
20
Dec

Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Ekipa Pisarne za prenos znanja UL je pripravila knjigo Po poti inovacij do uspeha na trgu – Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani. Elektronsko knjigo Po poti inovacij do uspeha na trgu – Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani DOBITE TU (kliknite)! Obiščite tudi novo spletno stran Pisarne za prenos znanja UL:  ppz.uni-lj.si  ... preberite več
19
Dec

Obvestilo_Fernandes Fellowships

Obveščamo vas, da je na voljo nova gostujoča štipendijska shema Univerze v Warwicku: štipendije Fernandes. Te štipendije bodo raziskovalcem, zaposlenim v službah z možnostjo pridobitve naziva stalnega profesorja ali zaposlenim na začetnih akademskih položajih omogočile trimesečni obisk Univerze v Warwicku (ki bo morda razdeljen na dva ali tri obiske) za razvoj dolgoročnega raziskovaln... preberite več
16
Jul

Profil UL & Podatki UL za potrebe prijav raziskovalnih projektov

Za potrebe prijav raziskovalnih projektov (v priponkah) objavljamo: Profil UL, kjer so navedene tudi bolj specifične številke o projektih UL,  Najnovejše kadrovske in finančne podatke UL, Za splošni opis se lahko uporabi besedilo na spletni strani UL (https://www.uni-lj.si/research_and_development/ ali https://www.uni-lj.si/university/) ali besedilo v priponki »UL Members« P... preberite več
11
Okt

V informacijskem sistemu SICRIS omogočen vnos dodatnih podatkov s strani raziskovalk in raziskovalcev

ARRS v sodelovanju z Institutom informacijskih znanosti – IZUM sporoča, da je raziskovalkam in raziskovalcem omogočena pooblaščena prijava v informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - SICRIS. S pooblaščeno prijavo lahko raziskovalke in raziskovalci sami spreminjajo tiste svoje podatke, ki niso pridobljeni iz evidenc ARRS (na primer telefon, spletni naslov, klasifikacija C... preberite več
11
Okt

Portal »Funding & (Tender Opportunities Portal« je nadomestil »Participant Portal«) - EK objavila oktobra 2018.

Evropska komisija je objavila portal »Funding & Tender Opportunities Portal«, ki je nadomestil »Participant Portal«. Postal je enotna vstopna točka za iskanje in upravljanje Evropskih razpisov in javnih naročil. Portal vsebuje novo postavitev in je opremljen z izboljšano funkcijo iskanja ključnih besed. Vsebine na Participant Portalu od konca 2018 niso več dostopne.  Povezava: Fun... preberite več
7
Sept

RESEARCH PROFESSIONAL - brezplačna registracija

Univerza v Ljubljani še vedno plačuje naročnino za Research Professional, informacijsko platformo, ki se ponaša z največjo bazo odprtih razpisov na svetu. V bazo je vključenih več kot 12.000 financerjev, ki dnevno objavijo več kot 350 razpisov za raziskovanje, razvoj, izobraževanje, raziskovalne infrastrukture, potne stroške, nagrade in druge z raziskovanjem povezane možnosti. Vsi razis... preberite več
25
Maj

Pisarna za prenos znanja na UL

Obveščamo vas, da po novem v okviru Univerze v Ljubljani deluje Pisarna za prenos znanja, ki je nadgradnja Univerzitetne službe za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino. Glavni cilj pisarne je nuditi vam, ki ustvarjate inovacije in se srečujete s sodelovanjem z gospodarstvom, ustrezno znanje in podporo. Poleg postopkov zaščite industrijske lastnine, pisarna pokriva oz. bo v kratkem po... preberite več
7
Dec

Promocijska zloženka z naslovom "od IDEJE do PRODUKTA" - Kratek pregled upravljanja s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani

Na UL je bila pripravljena  nova promocijska zloženka z naslovom "od IDEJE do PRODUKTA" v kateri je predstavljen kratek pregled upravljanja s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani. V priponki se nahaja zloženka v slovenskem in angleškem jeziku. UNIV_zlozenka-USRRIL-ENG_A5_FIN UNIV_zlozenka-USRRIL_A5_FIN... preberite več
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.