Raziskovalni infrastrukturni center Naravoslovnotehniške fakultete (RIC UL NTF) združuje raziskovalno opremo NTF, ki se nahaja tudi na Oddelku za geologijo.

Oddelek za geologijo
Aškerčeva cesta 12
Privoz 11
SI-1000 Ljubljana
Tel: 01 470 45 00
Faks: 01 470 45 60
E-pošta: info@ntf.uni-lj.si

Oprema

Mikroskop Nikon Eclipse (Nikon, Japonska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Miran Udovč
 • Katedra za mineralogijo, petrologijo in materiale, Aškerčeva 12
 • Tel: 01 4704 623
 • E-pošta: miran.udovc@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Polarizacijski mikroskop za optično mikroskopijo
 • Določanje optičnih lastnosti mineralov v presevni in odsevni svetlobi

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo NTF, Aškerčeva 12, v drugem nadstropju, soba 219. Najem opreme ni možen, možno je samostojno delo, pri čemer mora biti upravljavec seznanjen z delovanjem mikroskopov. Obvezna je predhodna najava uporabe pri skrbniku opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 6,26 €/uro.
 • Za neizkušenega uporabnika: 24,10 €/uro.
mikroskop_nikon

 

Prenosni rentgenski fluorescentni (XRF) analizator NITON (Thermo Fisher Scientific, ZDA)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Matej Dolenec
 • Katedra za mineralogijo, petrologijo in materiale, Aškerčeva 12
 • Tel: 031 53 03 88
 • E-pošta: matej.dolenec@ntf.uni-lj.si, smudut@siol.net

Namembnost opreme:

 • Geokemične elementne analize različnih materialov:
  • analiza glavnih in stranskih prvin v sedimentnih, magmatskih in metamorfnih kamninah,
  • analiza težkih kovin v tleh,analiza vseh vrst zlitin,
  • analiza žlahtnih kovin (določanje kakovosti zlata, srebra …),
  • analiza vsebnosti toksičnih elementov v hrani in plastiki,
  • terenske meritve (monitoring).

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v drugem nadstropju, soba P202. Najem opreme ali samostojno delo ni možno, ker je potrebno posebno usposabljanje upravljavca opreme (opravljen tečaj za varstvo pred sevanji, zdravniško spričevalo, osebna dozimetrija in usposabljanje na sedežu NITON Europe v Münchnu, Nemčija).

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 9,20 €/uro.
 • Cena za neizkušenega uporabnika: 24,94 €/uro.

 

 

Rentgenski praškovni difraktometer z grafitnim monokromatorjem- XRD +

Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Matej Dolenec
 • Katedra za mineralogijo, petrologijo in materiale, Aškerčeva 12
 • Tel: 031 53 03 88
 • E-pošta: matej.dolenec@ntf.uni-lj.si, smudut@siol.net

Namembnost opreme:

 • Rentgenska strukturna analiza kristaljenih snovi (naravni in umetni materiali)

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v drugem nadstropju, soba 217d. Dostop do opreme je možen le tehnikom, ki imajo opravljen tečaj varstva pred sevanji, osebno dozimetrijo in opravljen zdravniški pregled ter opravljeno usposabljanje v centru Panalytical, Almelo

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Snemalna ura (1h) brez tehnika znaša 30.00 €
 • Snemalna ura (1h) tehnika  znaša 30.00 €

XRD

PISTON CORER naprava za odvzem jedrnikov iz večjih globin (UWITEC, Avstrija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • prof. dr. Andrej Šmuc
 • Katedra za stratigrafijo, paleontologijo in regionalno geologijo
 • Tel: 01/47 04 604
 • E-pošta: andrej.šmuc@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Vzorčenje nekonsolidiranih jezerskih in morskih sedimentov vse do globine 140 m. Vzorčenje z batnim jedrnikom poteka iz splava. Za vzorčenje se uporabljajo PVC cevi dolžine 2 m in premera 9 cm, kar omogoča, da z enim manevrom, zajamemo jedro dolžine do 2 m.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v depoju. Najem opreme brez šolanih upravljalcev NTF ni možno. Rezervacije na: andrej.šmuc@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika: 172,78 EUR/h
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika: 224,26 EUR/h
Laserski granulometer in analiza slike (FRITSCH, Nemčija)+

Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Analiza velikosti delcev (suspenzija in suhi delci):

 • Mokro merjenje velikosti delcev – možnost uporabe različnih suspenzijskih tekočin (0.01 – 2100 µm)
 • Suho merjenje velikosti delcev (0.1 – 2100 µm)
 • Analiza slike delcev (20 – 20000 µm)

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v laboratoriju M7 (medetaža). Najem opreme ali samostojno delo ni možno brez usposabljanja upravljalca opreme.

Rezervacije na: andrej.šmuc@ntf.uni-lj.si, matej.dolenec@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika: 32,51 EUR/h
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika: 69,08 EUR/h
 
T-RDI Stream Pro ultrazvočni merilnik pretokov+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Oprema je namenjena meritvam pretokov na vodotokih.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v depoju. Najem opreme brez šolanih upravljalcev NTF ni možno.

Rezervacije na: mihael.brencic@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika:
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika:
Avtomatska linija PELCON (PELCON, Danska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • za izdelavo visokokvalitetnih poliranih zbruskov in obrusov kamnin, sedimentov, tal, betona in agregatov, ki se uporabljajo za optično polarizacijsko mikroskopijo, petrografsko in mikrostrukturno analizo, elektronsko mikroskopijo, lasersko ablacijo, mikrosondo, itd.

Funkcionalne lastnosti avtomatske naprave PELCON:

 • priprava obrusov in zbruskov brez hrupa, onesnaženja in škropljenja
 • nenehno avtomatsko premikanje vzorcev (gor in dol) v času priprave preko diamantnih valjev
 • vakuumsko držalo vzorca med rezanjem in brušenjem
 • avtomatsko rezanje enako debelih ploščic
 • kontrola debeline ploščice ves čas delovanja naprave (natančnost do 1 mikrometra)
 • nastavljiva debelina pred brušenjem
 • avtomatsko brušenje brez prisotnosti operaterja
 • avtomatska zaustavitev brušenja ob doseženi debelini
 • ponovljive debeline zbruskov/obrusov
 • priprava vzorcev brez poškodb (brez mikro razpok, brez raz, brez kontaminacije)
 • enaka debelina po celotni površini vzorca (robovi) – brez konstantnega fokusiranja pod mikroskopom
 • izdelava zbruskov in obrusov brez reliefa (različna trdota)
 • priprava zbruskov in obrusov velikosti 40×80 mm
 • enostavna in hitra montaža naprave

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v pritličju, soba P7. Najem opreme ali samostojno delo ni možno, ker je potrebno posebno usposabljanje upravljavca opreme (opravljen tridnevni trening pod vodstvom izučenega strokovnjaka podjetja PELCON, Danska in najmanj leto dni izkušenj s pripravo zbruskov in obrusov).

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika:  106,24 €/vzorec.
 • Cena za neizkušenega uporabnika: 158,66€/vzorec.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.