Cenik

Izvleček cenika storitev Naravoslovnotehniške fakultete (v EUR) za študijsko leto 2022/23

Izpiti

Izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, dodiplomski študij, 1. stopnja *
Izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, podiplomski študij, 2. in 3. stopnja *
Prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamično opravljanje (diferencialnega) izpita 66,10
Četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe s statusom ali brez njega 198,30

Potrdila

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oz. doseženi povprečni oceni v slov. ali angl. j. 5,00
Izdaja drugih potrdil (razen potrdil o vpisu) v slov. ali angl. j. 9,60
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oz. doseženi povprečni oceni v slov. ali angl. j. za osebe brez statusa študenta
9,90
Izdaja drugih potrdil  v slov. ali angl. j. za osebe brez statusa študenta 18,80
Izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let*** 69,40
z 22 % DDV 84,67

Prošnje, vloge za izdajo sklepov:

O priznanju obveznosti za posamezni predmet, opravljen izven vpisanega programa 43,00
O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po več prekinitvi več kot 2 leti ali spremembi programa 94,20
O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 10 let 186,80
Vsi drugi sklepi 99,20

Izdaja dvojnika:

Dvojnik diplome* 143,80
z 22 % DDV 175,44
Dodaten izvod priloge k diplomi** 50,00
z 22 % DDV 61,00

Diplomsko delo z zagovorom (samo za osebe brez statusa)

Visokošolski strokovni program, prvostopenjski program (VS) 550,40
Univerzitetni program, prvostopenjski program (UN) 689,20
Magistrski program, drugostopenjski program 1034,70

Dodatno

Prispevek za slavnostno podelitev diplom (plačljivo le ob prvem vpisu v zadnji letnik študija na prvi in drugi stropnji) 10,00
Prispevek za študentski svet (plačljivo ob vpisu) 3,00
Prejemanje SMS-sporočil (opcija – plačljivo ob vpisu) 5,00
 Stroški postopka druge prijave teme doktorske disertacije***

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov potrdil ne izdajamo tretjim osebam.
V cenah storitev ni vključen DDV.
Druge storitve se zaračunajo po ceniku Univerze v Ljubljani. Na isti povezavi je objavljen tudi cenik storitev za študijsko leto 2023/24.

* Obračuna se DDV. Ob predložitvi zahteve za izdajo dvojnika diplome je potrebno predložiti dokazilo o plačilu upravne takse. Takso v višini 1,81 EUR za vsak izpis po tarifi št. 6 Zakona o upravnih taksah, vlagatelj nakaže na podračun 01100-1000315637 (sklic: petmestna šifra PU članice – 7111002).

** Obračuna se DDV.

*** Strošek je enak šolnini 3. letnika doktorskega programa, lahko pa se ustrezno zniža skladno z 9. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.