Cenik

Izvleček cenika storitev Naravoslovnotehniške fakultete (v EUR) za študijsko leto 2023/24

Stroški pravic uporabe informacijsko-komunikacijske opreme 13,50
Letna članarina visokošolskih knjižnic članic UL, NUK in CTK 17,35

Izpiti

Izvedba predmeta / učne enote z opravljanjem izpita za vse stopnje študija (1,2)
Opravljanje izpita za predmet / učno enoto za vse stopnje študija (2) 68,70
komisijsko opravljanje izpita (četrto in peto opravljanje na 1. in 2. stopnji, tretje opravljanje na 3. stopnji) 206,00

Obravnava vlog z izdajo sklepov

Za priznanje posameznega predmeta, opravljen izven vpisanega programa, če to ni del prijavno-sprejemnega postopka ali priznavanja predmetov, opravljenih na izmenjavi (cena za predmet) 22,30
O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po več prekinitvi več kot 2 leti ali spremembi programa 97,90
za postopek druge prijave dispozicije doktorske disertacije (3)

Izdaja dvojnika oziroma nove diplomske listine, izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi, izdaja nove študentske izkaznice :

Dvojnik diplome* 149,41
z 22 % DDV 182,28
Dodaten izvod priloge k diplomi** 51,95
z 22 % DDV 63,38
Izdelava nove študentske izkaznice z nalepko (npr. v primeru izgube, uničenja, pogrešitve, …) 6,70

Zaključno delo z zagovorom (samo za osebe brez statusa)

Prvostopenjski študijski programi (univerzitetni in visokošolski strokovni) 571,90
Magistrski študijski programi 1075,10

Dodatno

Prispevek za slavnostno podelitev diplom (plačljivo le ob prvem vpisu v zadnji letnik študija na prvi in drugi stropnji) 10,00
Prispevek za študentski svet (plačljivo ob vpisu) 3,00
Prejemanje SMS-sporočil (opcija – plačljivo ob vpisu) 5,00

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov potrdil ne izdajamo tretjim osebam.
V cenah storitev ni vključen DDV.
Druge storitve se zaračunajo po ceniku Univerze v Ljubljani.

  1. Strošek izvedbe posameznega predmeta / učne enote z opravljanjem izpita se izračna tako, da se določi vrednost kreditne točke glede na višino šolnine programa, deljene s številom kreditnih točk celotnega študijskega progama, ki se pomnoži s številom kreditnih točk predmeta / učne enote.
  2. Postavka se uporablja za: (i) predmete oz. izpite, ki jih opravljajo osebe brez statusa, (ii) predmete oz. izpite, ki jih študentje opravljajo izven vpisanega programa, (iii) predmete oz. izpite nad obsegom KT vpisanega letnika, (iv) medinstitucionalno / medfakultetno poračunavanje izvedbe predmetov, (v) opravljanje diferencialnih izpitov in (vi) izvedbo vaj ali seminarjev, ki jih opravljajo študenti izven vpisanega letnika programa
  3. Strošek je enak šolnini 3. letnika doktorskega programa

* Obračuna se DDV. Ob predložitvi zahteve za izdajo dvojnika diplome je potrebno predložiti dokazilo o plačilu upravne takse. Takso v višini 1,80 EUR za vsak izpis po tarifi št. 6 Zakona o upravnih taksah, vlagatelj nakaže na podračun 01100-1000315637 (sklic: petmestna šifra PU članice – 7111002).

** Obračuna se DDV.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.