Raziskovalni infrastrukturni center Naravoslovnotehniške fakultete (RIC UL NTF) dopolnjuje Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Njegovo izvajanje zagotavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

RIC UL-NTF nudi podporo pri znanstveno-raziskovalnem, pedagoškem in strokovnem delu na področjih izdelave, funkcionalizacije in karakterizacije različnih organskih in anorganskih materialov, s poudarkom na vlaknotvornih in drugih polimernih (tekstilnih in grafičnih), kovinskih, nekovinskih in kompozitnih materialih, metalurških, tekstilnih in grafičnih proizvodnih tehnologij, geotehnologije, rudarstva in geoinženirstva, geologije in varstva okolja. Oprema omogoča numerično modeliranje procesov in načrtovanje okolju prijaznih materialov, proizvodov, postopkov in tehnologij. Omogoča fizikalne simulacije procesov.

RIC UL-NTF združuje vso veliko opremo Naravoslovnotehniške fakultete, ki se odlikuje po visoki kakovosti tako z vidika natančnosti delovanja, stalnega vzdrževanja in visoke strokovnosti osebja, ki vodi delo na opremi.

Dejavnost RIC UL-NTF poteka v okviru dvanajstih laboratorijev, in sicer:

 • Laboratorija za mehansko tekstilno in grafično tehnologijo,
 • Laboratorija za kemijsko tekstilno in grafično tehnologijo,
 • Laboratorija za preizkuse tekstilnih in grafičnih materialov,
 • Analitskega laboratorija,
 • Laboratorija za inženirske materiale,
 • Laboratorija za livarstvo,
 • Laboratorija za metalografijo,
 • Laboratorija za metalurško procesno tehniko,
 • Laboratorija za preoblikovanje materialov,
 • Laboratorija za toplotno tehniko,
 • Laboratorija za mehansko procesno tehniko in
 • Laboratorija za mineralogijo, petrologijo in materiale.

RIC UL-NTF nudi infrastrukturno podporo raziskovalcem Naravoslovnotehniške fakultete ter podpira njihovo sodelovanje z raziskovalnimi skupinami Univerze v Ljubljani, drugih slovenskih univerz, javnih raziskovalnih zavodov v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Z njegovo podporo so omogočene visoko kakovostne raziskave v okviru raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih, podoktorskih in ciljnih raziskovalnih projektov, ki jih financira ARRS, EU in drugih mednarodnih projektih, COST akcijah, bilateralnih projektih in usposabljanja mladih raziskovalcev.

Pomembno dejavnost RIC UL-NTF predstavlja tudi njegova vključitev v pedagoški proces, ki poteka na Naravoslovnotehniški fakulteti. S svojo strojno in analitsko opremo aktivno sodeluje pri izvedbi laboratorijskih vaj, seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih del.

RIC UL-NTF sodeluje pri raziskavah v gospodarstvu. Z različnimi ekspertizami podpira razvojne projekte slovenske tekstilne, metalurške, kovinsko predelovalne, strojne in elektro industrije ter različnih večjih in manjših podjetij.

RIC UL-NTF nudi podporo vladnim in državnim organom in službam. Sodeluje z različnimi društvi, organizacijami, zavodi, muzeji in drugimi uporabniki.

 

+
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.