Pošljite povpraševanje za nabavo IT opreme.
Uporabite spletni obrazec:


Nabava računalniške opreme


Izpolnite samo polja ki jih želite. Pred pošiljanjem zahteve za ponudbo se dogovorite na Oddelku da imate zagotovljena sredstva za nakup!

trenutno odprta naročila in njihovo stanje:


 

Pojasnilo

Obvestilo tajnika fakultete z dne 12.8.2015:

UL je sklenila okvirna sporazuma  za 4 leta z naslednjimi izbranimi ponudniki za dobavo namiznih in prenosnih računalnikov, druge računalniške opreme, drobnega in potrošnega računalniškega materiala za sklopa A in B.

Sklop A: platforma Windows in Linux

  1. MLACOM, d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
  2. ANNI, d.o.o., Motnica 7a, 1236 Trzin
  3. ACORD-92, d.o.o., Stegne 13, 1000 Ljubljana
  4. E-MISIJA,  d.o.o., Ljubljanska 21d, 1241, Kamnik
  5. UNISTAR LC, d.o.o.,  Litostrojska 56, 1000 Ljubljana

Sklop B: platforma Mas OS in Ios

  1. E-MISIJA, d.o.o., Litostrojska 56, 1000 Ljubljana
  2. SRC,  d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana
  3. ANNI, d.o.o., Motnica 7a, 1236 Trzin
  4. ESTORE, d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana
  5. COMTRON,  d.o.o., Tržaška 21, 2000 Maribor

NTF je tako zavezana povpraševanja naslavljati na zgoraj omenjene dobavitelje. Le če dobavitelj ne zmore ponuditi opreme, po kateri NTF sprašuje, jo lahko kupi na prostem trgu. Za nabavo računalniške opreme potrebujete protiponudbo in podpisano naročilnico za izbrano ponudbo.

Po določbah ZJN-2 mora naročnik, ki je sklenil ali za katerega je bil sklenjen okvirni sporazum, vsako leto do 31.3. za preteklo leto na Portalu javnih naročil objaviti poročilo o vrednosti nabav s posameznim  izbranim dobaviteljem iz  okvirnega sporazuma. Zato tajnike oddelkov vljudno prosim, da skrbno hranijo dokumentacijo, da bom  na podlagi vaših podatkov lahko pravočasno oddal popolno poročilo.

S spoštovanjem, Veljko Zrimšek

 

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.