Zakonodaja s področja ZRD

15
Maj

Objava gradiv spletne delavnice na temo poročanja podatkov za leto 2023

ARIS je objavila gradiva spletne delavnice na temo poročanja podatkov za leto 2023, ki je potekala 8. maja 2024. Poročanje o opravljenem obsegu raziskovalnega dela za leto 2023 - PRU 2023 - Povezava do predstavitve - Povezava do posnetka (bo dodana) Spreminjanje deležev zaposlitev in oddaja vloge za spreminjanje članov programskih/projektnih skupin - Povezava do predstavit... preberite več
13
Maj

Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024

10.5.2024 je bila objavljena nova Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024 .  ... preberite več
6
Maj

Pravila o protokolu izvedbe postopkov za (so)financiranje inovacijske dejavnosti, s katerimi se ureja protokol izvedbe postopkov za (so)financiranje inovacijske dejavnosti

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je sprejela interni akt - Pravila o protokolu izvedbe postopkov za (so)financiranje inovacijske dejavnosti, št.: 007-12/2024-1, z dne 22.4.2024, ki je dostopen tukaj. Pravila določajo protokol izvedbe postopkov za (so)financiranje, ki jih ARIS izvaja na področju inovacijske dejav... preberite več
26
Apr

Vlada je sprejela uredbo za dodelitev investicijskih spodbud v raziskave, razvoj in inovacije

Vlada je izdala Uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije, s katero želi zagotoviti skladnost nacionalnih pravil o dodeljevanju pomoči z evropskimi pravili o državni pomoči. https://www.gov.si/novice/2024-04-26-sprejeta-uredba-za-dodelitev-investicijskih-spodbud-v-raziskave-razvoj-in-inovacije/... preberite več
24
Apr

Urejanje deležev zaposlitve za raziskovalce in strokovne oz. tehnične sodelavce na raziskovalnih organizacijah preko SICRIS-a

ARIS obvešča raziskovalne organizacije, da lahko odslej preko portala e SICRIS spreminjate oz. oddajate vloge za spremembe deležev zaposlitev kot tudi deležev zaposlitev za raziskovalno delo za raziskovalce in strokovne oz. tehnične sodelavce. Urejanje podatkov preko portala SICRIS nadomešča oddajanje vloge ARIS-EV-ZAPOSL-2023. Navodila za uporabo portala so dostopna na povezavi. Prav... preberite več
24
Apr

Izvedba strokovnega posveta o prenovi splošnih aktov ARIS

ARIS je v petek, 19. 4. 2024 izvedla strokovni posvet za prejemnike stabilnega financiranja. Podrobneje so bili predstavljeni osnutki splošnih aktov, ki urejajo področja evalvacij in izvajanja stabilnega financiranja ter raziskovalnih nazivov. Predstavljen je bil tudi predlog Sklepa o spremembi sklepa o seznamu področij za evalvacije raziskovalnih programov in letih evalvacije. Posveta se je u... preberite več
24
Apr

Pravila o protokolu izvedbe postopkov za (so)financiranje inovacijske dejavnosti

ARIS je 23.4.2024 objavila Pravila o protokolu izvedbe postopkov za (so)financiranje inovacijske dejavnosti. Ta pravila so interni splošni akt Javne agencije za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), s katerimi se ureja protokol izvedbe postopkov za financiranje in sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: (so)financiranje) inovacij... preberite več
22
Apr

Pravila in postopek ravnanja ARIS v primeru odstopa oziroma prenehanja (so)financiranja nacionalnega dela raziskovalnega projekta Weave s strani ene ali več partnerskih agencij

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) je sprejela navodila za poslovanje ARIS - Pravila in postopek ravnanja ARIS v primeru odstopa oziroma prenehanja (so)financiranja nacionalnega dela raziskovalnega projekta Weave s strani ene ali več partnerskih agencij, št. 007-4/2024-4 z dne 10. 4. 2024, ki so dostopna tukaj. V s... preberite več
11
Mar

Metodologija ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 4)

Objavljena je  Metodologija ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 4) . Prejšnja objava je bila v veljavi do 11. 3. 2024.... preberite več
11
Mar

Pravila o državnih pomočeh na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

ARIS je objavila Pravila o državnih pomočeh na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti . Prejšnja objava je bila v uporabi do 10. 3. 2024.... preberite več
9
Feb

ARIS - Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2024

ARIS je objavila seznam: Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2024.  ... preberite več
5
Feb

Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2024

ARIS je 1.2.2024 na svoji spletni strani objavila Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2024 .... preberite več
25
Jan

ARIS: Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči (2024)

ARIS: Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči: ARIS-RPROJ-JR-Prijava-2024-DP.docx ARIS-RPROJ-JR-Prijava-2024-DP.pdf  ... preberite več
20
Nov

Obrazložitve vsebinskih rešitev Uredbe o odprti znanosti

Na voljo so obrazložitve vsebinskih rešitev Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti. Z namenom, da bi deležnike na področju odprte znanosti še dodatno podprli pri urejanju vprašanj uvajanja Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije s strokovnjaki, k... preberite več
2
Nov

Interreg Europe 2021-2027 - Navodila kontrolne enote za poročanje za slovenske upravičence odobrenih projektov

Objavljena so navodila nacionalnih kontrolorjev za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence odobrenih projektov Interreg v obdobju 2021-2027 (s prilogami) in navodila za izvajanje pritožbenega postopka v zvezi z odločitvami o upravičenosti izdatkov. Navodila, vključno z obrazci, ki jih boste za namene poročanja morali izpolniti in naložiti v elektronski sistem spremlja... preberite več
25
Sept

Z direktorjem Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o prvi področni nacionalni strategiji

Od 24. do 26. septembra 2023 je na obisku v Sloveniji  generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino Daren Tang. Z gospodarskim ministrom Hanom sta se pogovarjala o pripravi nacionalne strategije za področje intelektualne lastnine. Ta bo pripomogla k boljšemu razumevanju in spoštovanju pravic intelektualne lastnine, posledično pa izboljšala okolje za razvoj inovacij in k... preberite več
20
Sept

Skupna izjava Evropske komisije in britanske vlade o britanskem vključevanju v okvir programa Obzorje Evropa in sistem Copernicus

Evropska komisija in britanska vlada sta 7. 9. 2023 v Bruslju dosegli načelni dogovor o britanskem vključevanju v program Obzorje Evropa in sistem Copernicus, v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju. Ta dogovor predstavlja pomemben korak naprej v sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom na področju znanosti in vesolja, s čimer se bodo okrepile povezave med znanstvenimi skupnostmi ter... preberite več
20
Sept

Informacija o opredelitvi aktivnosti bilateralnega sodelovanja na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Novi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2022, med drugim uvaja spremembo na področju poimenovanja (so)financiranja bilateralnega sodelovanja. Bilateralni projekti se po novem imenujejo aktivnosti bilateralnega sodelovanja in so v 3. členu Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanj... preberite več
4
Sept

POMEMBNO - Prijava_COST akcije

Ker je bilo v zadnjem času opaziti nekaj nedoslednosti pri izpolnjevanju obrazca za sodelovanje pri COST akcijah (Prijava sodelovanja pri akcijah evropskega programa znanstvenih in tehnoloških raziskav COST (European COoperation in the feld of Scientific and Technical Research), bi vas želeli ponovno prijazno opomniti, da je podpisnik prijave rektor in se morajo podatki nanašati na Univerzo v ... preberite več
1
Sept

Pravila za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme (09.05.2023)

ARIS je  9.5.2023 objavila posodobljena Pravila za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme .... preberite več
29
Aug

Obvestilo o novem logotipu Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

Obveščamo vas, da je Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARIS) začela uporabljati nov logotip. Novi logotip ARIS predstavlja svežo vizualno podobo agencije in odraža njeno temeljno dejavnost: znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost. Logotip ARIS je dostopen na povezavi ARIS - Agencija - Logotip ARIS. Specifikacij... preberite več
18
Apr

O izjemah in omejitvah na področju šolstva, raziskav in znanosti ter odprti znanosti v povezavi z avtorskim pravom

V okviru razprave o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje sta Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Urad za intelektualno lastnino 17.4.2023  izvedla spletni dogodek, na katerem so tuji strokovnjaki predstavili ureditev glede izjem in omejitev v evropskem pravnem redu in v nekaterih nacionalnih ureditvah ter se dotaknili tudi področja odprte znanosti v povezavi z avtorsko prav... preberite več
29
Mar

Stabilno financiranje – objava seznama instrumentov okvirnega programa EU

V skladu z četrtim odstavkom 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) ARRS objavlja seznam instrumentov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepov okvirnega programa EU, ter instrumente centrov odličnosti, ki ga enkrat letno pripravi ministrstvo, pristojno za znanost. Ta seznam instrumentov se upošteva p... preberite več
23
Mar

Pravila za spremljanje izvajanja temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov

ARRS je objavila Pravila za spremljanje izvajanja temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov. ARRS je pravila sprejela na podlagi 50. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti  za izvrševanje 101. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti  v zvezi s 167. členom Splošnega akta o... preberite več
1
Mar

Objavljen je seznam instrumentov podpore znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti

Na spletni strani ARRS so vzpostavili novo rubriko Instrumenti podpore znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, v kateri sta objavljena:  »Seznam instrumentov sofinanciranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti MVZI, MGTŠ, SPIRIT in ARRS v letu 2023« ter  »Seznam ključnih instrumentov v podporo mladim na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnos... preberite več
3
Feb

Novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovanih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije

Ključne spremembe: Agencija bo zgoraj navedene raziskovalne projekte (so)financirala na podlagi neposredne pogodbe, kar pomeni, da javnih razpisov za (so)financiranje slovenskega dela omenjenih raziskovalnih projektov ne bo več objavljala. Na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/predstavitev.asp in http://www.arrs.si/sl/razpisi/23/pregled-medn.asp) bodo objavl... preberite več
20
Jan

ERASMUS+: Ukrepi EU glede sodelovanja z Madžarsko

O obvestilo CMEPIUS-a glede sodelovanja pri prijavi na razpise z institucijami iz Madžarske: »Obveščamo vas, da je bil objavljen sklep Sveta (EU) 2022/2506 z dne 15. decembra 2022 o ukrepih za zaščito proračuna Unije pred kršitvami načel pravne države na Madžarskem, ki je bil sprejet konec lanskega leta in je začel veljati 16. decembra 2022 po uradnem obvestilu Sveta Madžarski. ... preberite več
5
Jan

Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

ARRS je objavila Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti . S tem splošnim aktom se za financiranje in sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: (so)financiranje) raziskovalnih projektov, raziskovalne infrastrukture in raziskovalne opreme, razvoja znanstvenih kadrov, mednarodnega sodelovanja, znanstvenih publikacij in znans... preberite več
5
Jan

Splošni akt o strokovnih telesih ARRS

ARRS je objavila Splošni akt o strokovnih telesih ARRS... preberite več
4
Jan

Obvestilo prejemnikom stabilnega financiranja v letu 2022

ARRS je objavila naslednje obvestilo: "Na podlagi 16. člena Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22 in 144/22 – v nadaljevanju uredba) se prejemnikom stabilnega financiranja za leto 2022 izjemoma dovoli izkazati kratkoročno odložene prihodke v obsegu neporabljenih sredstev stabilnega financiranja, ki je višji ko... preberite več
15
Dec

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije

v UL RS št. 144/2022 z dne 18.11.2022 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije... preberite več
13
Dec

Poslovnik o delu Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

12.12.2022 je bil objavljen  Poslovnik o delu Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije .... preberite več
11
Okt

Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Objavljen je Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo št. 1) Prejšnja objava: v veljavi do 30. 9. 2022.  ... preberite več
6
Okt

Stabilno financiranje – objava seznama instrumentov okvirnega programa EU

Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v rubriki »Strategije, predpisi in drugi pomembni dokumenti s področja znanosti«) in ARRS je v skladu z drugim odstavkom 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) objavljen seznam instrumentov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepo... preberite več
3
Aug

Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

ARRS je na podlagi prvega odstavka 98. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije    objavila Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije .... preberite več
20
Jul

Predlog Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

ARRS je na spletni strani objavila predlog Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.  Pripombe je bilo mogoče sporočiti do 7. 8. 2022 na elektronski naslov splosni.akt-postopki@arrs.si Povezava na predlog splošnega akta: akt-postopki-sofinanciranja-zn-dejavnosti.docx (live.com) Več informacij je na poveza... preberite več
20
Jul

ARRS je objavila predlog Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ; pripombe posredovati na ARRS do 7.8.2022

Na  spletni strani ARRS je po obravnavi na Znanstvenem svetu agencije objavljen predlog Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Morebitne pripombe lahko posredujete na elektronski naslov splosni.akt-postopki@arrs.si do 7. 8. 2022. Zaradi časovnice sprejema splošnega akta, vezanega na izvedbo javnega razpisa za r... preberite več
5
Jul

Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL (velja od 5. 7. 2022)

5.7.2022 je stopil v veljavo  Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL  . Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti Univerze v Ljubljani ureja stabilno financiranje in določa postopke za izvedbo aktivnosti v okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Pravilnik vsebuje določila o: - strukturi stabilnega fina... preberite več
4
Jul

ARRS - Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, pričetek veljavnosti 25.6.2022

V Uradnem listu RS št. 87/22 je bil objavljen Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki je začel veljati 25. junija 2022. Upravni odbor ARRS je 22. junija 2022 sprejel Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: splošni akt). Splošni akt določa enotni rok za objavo razpisa za mlade raziskovalce, in sicer 30. ju... preberite več
29
Jun

Priporočila glede odprtega dostopa do publikacij avtorjev UL preko Repozitorija UL in glede podatkov o odprtosti teh publikacij preko dCOBISS

Spoštovani, v priponki pošiljamo priporočila glede odprtega dostopa do publikacij avtorjev UL preko Repozitorija UL in glede podatkov o odprtosti teh publikacij preko dCOBISS, in sicer, da se za vsako publikacijo avtorjev UL s tipologijo 1 in 2 sproti: najprej izdela zapis COBISS za bibliografijo raziskovalca in v dCOBISS vpišejo podatki o odprtosti publikacije, nato izdela zapis Re... preberite več
3
Jun

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

ARRS je 31.5.2022 objavila Pravilnik o postopkih in ukrepih za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije .  ... preberite več
24
Maj

Višina in razmerje sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2022

Objavljena je Višina in razmerje sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2022 .... preberite več
23
Maj

Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022

ARRS je objavila Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022 .... preberite več
19
Maj

Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa

Na spletni strani ARRS so objavljeni Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa... preberite več
20
Apr

Predlog Pravilnika o raziskovalnih nazivih, ki je v pripravi na ARRS

Pravilnik o raziskovalnih nazivih: Pravilnik-raziskovalni-nazivi.pdf (format Acrobat, 239KB) Obrazložitev: Pravilnik-raziskovalni-nazivi-obrazlozitev.pdf (format Acrobat, 134KB) Datum objave: 19. 4. 2022   Več na ARRS - Zakoni, predpisi, normativni akti - Akti v pripravi... preberite več
7
Apr

Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na UL, nastop veljavnosti: 7.4.2022

Spoštovani,   z  7. aprilom 2022 je začel veljati Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki sta ga Senat UL in Upravni odbor UL sprejela na sejah 29. 3. 2022 in 31. 3. 2022. Pravilnik je objavljen na spletni strani https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071115000307/.... preberite več
28
Mar

Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije

V Uradnem listu RS, št. 35/2022 z dne 11.3.2022 je bila objavljena nova Uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije . Ta uredba je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.... preberite več
25
Mar

Poziv & Pravila koriščenja podpore RSUL za prijave na HEU

Spoštovani! Vse raziskovalke in raziskovalce Univerze v Ljubljani prijazno pozivamo, da aktivno pristopijo k prijavam na odprete razpise programa Obzorje Evropa. Vsi odprti razpisi so dostopni na Funding&Tenders portalu preko povezave: Search Funding & Tenders (europa.eu) Razvojni sklad Univerze v Ljubljani (RSUL) z razpoložljivimi finančnimi sredstvi podpira in spodbuja raziskova... preberite več
22
Mar

Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (neuradno prečiščeno besedilo št. 37)

23.12.2021 je bila objavljena Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (neuradno prečiščeno besedilo št. 37) Sestavni del metodologije je  Šifrant raziskovalnih ved: Šifrant raziskovalnih ved, področij in podpodročij: Sifrant-podrocja.pdf  (format Acrobat, KB) Prejšnja objava je bila v veljavi do 23.12.2021.... preberite več
18
Mar

Popolno prenehanje delovanja arhiva e-obrazci, svoje stare podatke (stare prijave, poročila, ocene, ...), ki jih hranite samo v sistemu eObrazci,  lahko še prenesete

Spoštovani,  ARRS obvešča vse uporabnike, da je z 31. avgustom 2022 popolnoma prenehalo delovanje starega sistema eObrazci in da bo od takrat naprej onemogočen dostop do arhiva ARRS eObrazci - Prijava uporabnika Objava: Dragi uporabniki, če potrebujete ali želite imeti shranjene arhivske podatke iz portala, jih lahko prenesete k sebi. Prosimo tudi, da pozovete vaše r... preberite več
11
Feb

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2022

ARRS - Letne obveznosti raziskovalnih organizacij - Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2022... preberite več
15
Dec

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)

Na spletni strani ARRS je objavljen Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) . Prejšnja objava: v veljavi do 14. 12. 2021... preberite več
1
Jun

Vključevanje mladih raziskovalcev v času podaljšanega statusa v raziskovalne programe oziroma raziskovalne projekte

ARRS je danes objavila obvestilo, ki se nanaša na  Vključevanje mladih raziskovalcev v času podaljšanega statusa v raziskovalne programe oziroma raziskovalne projekte . ARRS obvešča izvajalce usposabljanj, da lahko mlade raziskovalce, katerim se je izteklo financiranje in še niso zagovarjali doktorske disertacije, v času podaljšanega statusa z urami vključijo v raziskovalne program... preberite več
15
Apr

Pravilnik o upravljanju FNI v raziskavah UL, ki jih financira Javna zdravstvena služba ZDA

Na redni 36. seji Senata UL je bil sprejet Pravilnik o upravljanju finančnega nasprotja interesov v raziskavah Univerze v Ljubljani, ki jih financira Javna zdravstvena služba ZDA. Za sodelovanje v projektih, ki jih financirajo agencije JZS, mora imeti vsaka organizacija pravilnik (policy) o upravljanju finančnega nasprotja interesov, ki mora biti usklajen z ameriško uredbo 42 CFR 50, podpogla... preberite več
8
Apr

Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (neuradno prečiščeno besedilo št. 4) - 07 Apr 2021

Spletna stran ARRS - povezava na Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (neuradno prečiščeno besedilo št. 4) - 07 Apr 2021... preberite več
16
Dec

Interna pravila UL pri prijavi in izvedbi CELSA projektov

Obveščamo vas, da so na UL pripravili dokument Interna pravila Univerze v Ljubljani (UL) pri prijavi in izvedbi projektov CELSA sklada, ki dopolnjujejo in se navezujejo na uradni razpis CELSA (CELSA Research Fund: Collaborative research projects), ki je vsako leto objavljen na spletni strani združenja CELSA (https://celsalliance.eu/). Dokument so pripravili v izogib nejasnostim pri prijavah ... preberite več
10
Nov

Podpisovanje s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zadeve s področja ZRD & pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA

Spoštovani ! Za vse zadeve ZRD se zaradi dela v razmerah zaradi COVID-19 te dni pričakuje urejanje podpisovanja s kvalificiranim digitalnim potrdilom. NTF - Služba za informatiko ima na NTF spletni strani objavljena Navodila za uporabo, dosegljiva na povezavi podpisovanje pdf dokumentov z digitalnim potrdilom . Za tiste, ki kvalificiranega digitalnega podpisovanja (še) nimate urejenega:... preberite več
2
Nov

Sklepanja novih povezav v okviru mednarodnih projektov in dovoljenje za dostop do tajnih podatkov

Spoštovani, S strani UL Službe za raziskovalno dejavnost smo obveščeni, da so iz strani Urada vlade RS za varovanje tajnih podatkov prejeli sporočilo, kjer obveščajo, da se lahko vsi zainteresirani za sodelovanja v novih mrežah in vsi zainteresirani za nove priložnosti sodelovanja z javnimi ali privatnimi mednarodnimi akterji v skupnih projektih (z agencijami EU, z NATO, projekti Horiz... preberite več
20
Okt

Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 4)

ARRS je objavila Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 4) . Prejšnja objava: v veljavi do 16. 10. 2020.... preberite več
5
Maj

DOPOLNITVE 5.5.2020; Vpliv Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na delovanje ARRS

ARRS je 5.5.2020 objavila dopolnitve dokumenta o vplivu Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Novo: Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi upravnimi in d... preberite več
23
Apr

Smernice za odprti dostop do publikacij in podatkov H2020

Smernice za odprti dostop do publikacij in podatkov: H2020_Guidelines_COVID19_EC  ... preberite več
30
Mar

Pravila za spremljanje izvajanja raziskovalnih programov

ARRS je objavila Pravila za spremljanje izvajanja raziskovalnih programov... preberite več
28
Jan

Pravila za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme

ARRS je 28.1.2019 objavila Pravila za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme . S temi pravili ARRS ureja način izračuna lastne cene za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme za uporabnike, način obveščanja o razpoložljivosti opreme in poročanja o dejanski uporabi raziskovalne opreme, katere nakup je sofinancirala agenci... preberite več
16
Jan

Pravilnik Razvojnega sklada UL &

V imenu predsednika odbora Razvojnega sklada UL prof. dr. Matjaža Krajnca vam posredujemo nov Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL, ki ga po predlogu odbora Razvojnega sklada na 10. seji potrdil Upravni odbor UL. Ena od pomembnih novosti, ki je opredeljena v 3. členu pravilnika je tudi ta, da bomo za Razvojni sklad zadržali celotni izračunani prispevek že ob prvem nakazilu sredstev pr... preberite več
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.