Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Je sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju.

Kdo smo tutorji?

Smo skupina tutorjev študentov in tutorjev učiteljev. Nudimo oporo, razumevanje in pomoč tekom študija. Smo vmesni člen med študentom in fakulteto.

Kdaj ti tutorji lahko pomagamo?

Pri težavah povezanih s fakultetnim življenjem, pri vprašanjih o izpitnem redu, pri razumevanju študijskih obveznosti in dolžnosti ter pravicah, če te zanimajo obštudijske dejavnosti, pri predlogih za izboljšavo fakultetnega življenja, pri vprašanjih povezanih s profesorji, pisarnami, boni, prevozom …

Kje nas najdeš?

Spodaj je seznam tutorjev za posamezno študijsko smer in njihovi kontakti. Pri reševanju težav se lahko obrneš tudi na koordinatorja tutorstva NTF.

Prodekan za študijske zadeve NTF
prof. dr. Jožef Medved (jozef.medved@omm.ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev NTF
doc. dr. Marija Gorjanc (marija.gorjanc@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev OTGO
izr. prof. dr. Stane Praček (stane.pracek@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev študentov OTGO
Eva Lipnik (eva.lipnik@gmail.com)

Koordinator tutorjev OMM
izr. prof. dr. Goran Kugler (goran.kugler@omm.ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev študentov OMM
Tjaša Valič (tjasy.valic@gmail.com)

Koordinator tutorjev OG
doc. dr. Simona Jarc (simona.jarc@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev OGRO
izr. prof. dr. Evgen Dervarič (evgen.dervaric@ntf.uni-lj.si)

Tutor učitelj za tuje študente NTF
doc. dr. Jože Kortnik (joze.kortnik@guest.arnes.si)

Tutor študent za tuje študente NTF
Teja Rojnik (teja.rojnik@gmail.com)
Adam Zaky (adamzaky1993@gmail.com)

Tutor učitelj za študente s posebnimi potrebami NTF
doc. dr. Mateja Kert (mateja.kert@ntf.uni-lj.si)
doc. dr. Goran Vižintin (goran.vizintin@guest.arnes.si)

Grafična in medijska tehnika+

1.letnik

Tutor učitelj: asist. mag. Klemen Možina (klemen.mozina@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Rebeka Šerbel (serbel.rebeka@gmail.com) in Veronika Štampfl (veronika.stampfl@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj:  asist. Jure Ahtik (jure.ahtik@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: viš. pred. mag. Andrej Iskra (andrej.iskra@ntf.uni-lj.si)

Grafične in interaktivne komunikacije+

1.letnik

Tutor učitelj: asist. Gregor Franken (gregor.franken@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Jan Ignatijev (jan.ignatijev@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Sabina Bračko (sabina.bracko@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Raša Urbas (rasa.urbas@ntf.uni-lj.si)

Grafične in interaktivne komunikacije (MAG)+

1. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Dejana Javoršek (dejana.javorsek@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Nika Uhan (nika.uhan@gmail.com)

2.letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Dejana Javoršek (dejana.javorsek@ntf.uni-lj.si)

Proizvodnja tekstilij in oblačil+

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Marija Gorjanc (marija.gorjanc@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Taja Topić (taja.topic@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Dunja Šajn Gorjanc (dunja.sajn@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Brigita Tomšič (brigita.tomsic@ntf.uni-lj.si)

Načrtovanje tekstilij in oblačil+

1. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Mateja Bizjak (mateja.bizjak@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent:  Bernarda Gabrijel     bernarda.gabrijel@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Alenka Pavko Čuden (alenka.cuden@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Mateja Kert (mateja.kert@ntf.uni-lj.si)

Načrtovanje tekstilij in oblačil (MAG)+

1. letnik

Tutor učitelj: prof. dr. Barbara Simončič (barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Ana Bras (ana.bras70@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: prof. dr. Barbara Simončič (barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si)

Oblikovanje tekstilij in oblačil+

1. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. Nataša Peršuh (natasa.persuh@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Eva Lipnik (eva.lipnik@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: prof. Almira Sadar (almira.sadar@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. Elena Fajt (elena.fajt@ntf.uni-lj.si)

Oblikovanje tekstilij in oblačil (MAG)+

1. letnik

Tutor učitelj: prof.  Marija Jenko (marija.jenko@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj: doc. Katja Burger (katja.burger@ntf.uni-lj.si)

Geologija+

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Simona Jarc (simona.jarc@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Teja Polenšek (teja.polensek@gmail.com) in Primož Vodnik (pvodnik@tano.si)

2. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Andrej Šmuc (andrej.smuc@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: asist. dr. Tomislav Popit (tomi.popit@ntf.uni-lj.si)

Geologija (MAG)+

Modul Aplikativna geologija                        

1. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek (timotej.verbovsek@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj:  izr. prof. dr. Mihael Brenčič (mihael.brencic@ntf.uni-lj.si)

 

Modul Geookolje in geomateriali

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Mirijam Vrabec (mirijam.vrabec@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Uroš Herlec (uros.herlec@gmail.com)

 

Modul Regionalna geologija in paleontologija

1. letnik

Tutor učitelj:  doc. dr. Luka Gale (luka.gale@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Boštjan Rožič (bostjan.rozic@ntf.uni-lj.si)

Geotehnologija in okolje+

1., 2. in 3. letnik

Tutor učitelj: asist. Damjan Hann (damjan.hann@ntf.uni-lj.si)

Geotehnologija in rudarstvo+

1., 2. in 3. letnik

Tutor učitelj: asist. Jurij Šporin (jurij.sporin@ntf.uni-lj.si)

Geotehnologija (MAG)+

1. in 2. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Evgen Dervarič (evgen.dervaric@ntf.uni-lj.si)

Inženirstvo materialov+

1. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Goran Kugler (goran.kugler@omm.ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Jakob Kraner (jaka.kraner@hotmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Matjaž Knap (matjaz.knap@omm.ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Adam Zaky (adamzaky1993@gmail.com)

3. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Maja Vončina (maja.voncina@omm.ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Tjaša Valič (tjasy.valic@gmail.com)

Metalurške tehnologije+

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Blaž Karpe (blaz.karpe@omm.ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Aleksander Učakar (aleksander.ucakar@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj:  doc. dr. Iztok Naglič (iztok.naglic@omm.ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Tea Zaman (tea.zaman@gmail.com)

3. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Aleš Nagode (ales.nagode@omm.ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Simon Rečnik (simon.recnik85@gmail.com)

Tutorski pravilnik se nahaja na strani s pravilniki.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.