Tutorstvo

Kaj je tutorstvo?

Je sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju.

Kdo smo tutorji?

Smo skupina tutorjev študentov in tutorjev učiteljev. Nudimo oporo, razumevanje in pomoč tekom študija. Smo vmesni člen med študentom in fakulteto.

Kdaj ti tutorji lahko pomagamo?

Pri težavah povezanih s fakultetnim življenjem, pri vprašanjih o izpitnem redu, pri razumevanju študijskih obveznosti in dolžnosti ter pravicah, če te zanimajo obštudijske dejavnosti, pri predlogih za izboljšavo fakultetnega življenja, pri vprašanjih povezanih s profesorji, pisarnami, boni, prevozom …

Kje nas najdeš?

Spodaj je seznam tutorjev za posamezno študijsko smer in njihovi kontakti. Pri reševanju težav se lahko obrneš tudi na koordinatorja tutorstva NTF.

Prodekan za študijske zadeve
izr. prof. dr. Alenka Pavko-Čuden (alenka.cuden@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorstva NTF
doc. dr. Marija Gorjanc (marija.gorjanc@ntf.uni-lj.si)

Tutor učitelj za tuje študente
doc. dr. Jože Kortnik (joze.kortnik@guest.arnes.si) 

Tutor študent za tuje študente
Aleksander Učakar (aleksander.ucakar@gmail.com) 

Tutor učitelj za študente s posebnimi potrebami
doc. dr. Mateja Kert (mateja.kert@ntf.uni-lj.si)
doc. dr. Goran Vižintin (goran.vizintin@guest.arnes.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OTGO
izr. prof. dr. Stane Praček (stane.pracek@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev študentov OTGO
Eva Lipnik (eva.lipnik@gmail.com)

Koordinator tutorjev učiteljev OMM
izr. prof. dr. Goran Kugler (goran.kugler@omm.ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OG
doc. dr. Simona Jarc (simona.jarc@ntf.uni-lj.si)

Koordinator tutorjev učiteljev OGRO
izr. prof. dr. Evgen Dervarič (evgen.dervaric@ntf.uni-lj.si)

Grafična in medijska tehnika+

1. letnik

Tutor učitelj: Klemen Možina (klemen.mozina@ntf.uni-lj.si)

Tutor študent za predmetno tutorstvo (Infomacijske tehnologije, Interaktivni mediji 1): Alena Selimović (selimovicalena@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: Jure Ahtik (jure.ahtik@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: Andrej Iskra (andrej.iskra@ntf.uni-lj.si)

Grafične in interaktivne komunikacije+

1. letnik

Tutor učitelj: Raša Urbas (rasa.urbas@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj: Barbara Blaznik (barbara.blaznik@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: Gregor Franken (gregor.franken@ntf.uni-lj.si)

Grafične in interaktivne komunikacije (MAG)+

1. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Dejana Javoršek (dejana.javorsek@ntf.uni-lj.si)

Tekstilno in oblačilno inženirstvo+

1. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Mateja Bizjak (mateja.bizjak@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Nina Čuk (ninacuk5@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Marija Gorjanc (marija.gorjanc@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Dunja Šajn Gorjanc (dunja.sajn@ntf.uni-lj.si)

Načrtovanje tekstilij in oblačil+

1. letnik

Tutor učitelj: asist. Klara Kostajnšek (klara.kostajnsek@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Zala Mavrič (zala.mavric@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: asist. Klara Kostajnšek (klara.kostajnsek@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: asist. Klara Kostajnšek (klara.kostajnsek@ntf.uni-lj.si)

Načrtovanje tekstilij in oblačil (MAG)+

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Živa Zupin (ziva.zupin@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj: prof. dr. Barbara Simončič (barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si)

Oblikovanje tekstilij in oblačil+

1. letnik

Tutor učitelj: Marija Jenko (marija.jenko@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Eva Jež (eva.jez.1@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: Katja Burger (katja.burger@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Eva Lipnik (eva.lipnik@gmail.com)

3. letnik

Tutor učitelj: Nataša Peršuh (natasa.persuh@ntf.uni-lj.si)

Oblikovanje tekstilij in oblačil (MAG)+

1. letnik

Tutor učitelj: Elena Fajt (elena.fajt@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Lovro Ivančić (ivancic.lovro.92@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: Almira Sadar (almira.sadar@ntf.uni-lj.si)

Geologija+

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Simona Jarc (simona.jarc@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Vesna Popović (vesna.pop.2e@gmail.com), Dominik Božič (dominik.bozic96@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Andrej Šmuc (andrej.smuc@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: asist. dr. Tomislav Popit (tomi.popit@ntf.uni-lj.si)

Geologija (MAG)+

Modul Aplikativna geologija

1. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek (timotej.verbovsek@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Mihael Brenčič (mihael.brencic@ntf.uni-lj.si)

 

Modul Geookolje in geomateriali

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Mirijam Vrabec (mirijam.vrabec@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Uroš Herlec (uros.herlec@gmail.com)

 

Modul Regionalna geologija in paleontologija

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Luka Gale (luka.gale@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Boštjan Rožič (bostjan.rozic@ntf.uni-lj.si)

Geotehnologija in okolje+

1. letnik

Tutor učitelj: Damjan Hann (damjan.hann@ntf.uni-lj.si)

Geotehnologija in rudarstvo+

1. letnik

Tutor učitelj: Jurij Šporin (jurij.sporin@ntf.uni-lj.si)

Geotehnologija (MAG)+

1. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Evgen Dervarič (evgen.dervaric@ntf.uni-lj.si)

Inženirstvo materialov+

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Mitja Petrič (mitja.petric@ntf.uni-lj.si)
Tutor študent: Maja Pogačar (majaaa5132@gmail.com)

2. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Matjaž Knap (matjaz.knap@ntf.uni-lj.si)

 3. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Maja Vončina (maja.voncina@ntf.uni-lj.si)

Metalurške tehnologije+

1. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Blaž Karpe (blaz.karpe@ntf.uni-lj.si)

2. letnik

Tutor učitelj: doc. dr. Iztok Naglič (iztok.naglic@ntf.uni-lj.si)

3. letnik

Tutor učitelj: izr. prof. dr. Aleš Nagode (ales.nagode@ntf.uni-lj.si)

Metalurgija in materiali (MAG)+

1. letnik

Tutor študent: Jakob Kraner (jaka.kraner@hotmail.com)

Tutorski pravilnik se nahaja na strani s pravilniki.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.