Vse o magistrski nalogi

Na tej strani najdete informacije, vezane na prijavo teme, izdelavo in zagovor magistrske naloge na programih druge stopnje Naravoslovnotehniške fakultete.

Navodila za prijavo teme magistrskega dela+

Študent drugega letnika magistrskega študija mora v VIS-u prijaviti temo magistrskega dela do konca meseca februarja tekočega leta. Navodila so na priloženi povezavi.  Navodila za prijavo teme v VIS-u

Navodila za morebitno elektronsko podpisovanje dokumentov najdete na tej strani. Opozorilo, da na istem dokumentu ne smeta biti elektronski in ročni podpis.

Za študente Geologije je zavezujoče, da sta tema zaključnega dela in mentor z modula, v katerega je študent vpisan.

Natisnjen obrazec prijave teme, podpisan s strani mentorja, s priloženo dispozicijo, oddate v študentski referat fakultete.

Dispozicija predloga teme magistrskega dela (obseg 2 tipkani strani, podpisana s strani kandidata) mora vsebovati:

  • naslov v slovenskem in angleškem jeziku,
  • opredelitev raziskovalnega problema in cilje dela,
  • delovne hipoteze,
  • predvideno metodologijo in metode raziskovanja,
  • seznam predvidene literature
Predloga dispozicije+
Kdaj in kako bom obveščen o odobreni temi+

O potrditvi naslova teme (morebitni spremembi naslova) in komisiji za oceno ter zagovoru diplomskega dela boste obveščeni na vaš univerzitetni elektronski naslov. Veljavnost teme lahko preverite tudi v VIS-u.

Veljavnost teme in kaj narediti , ko tema poteče+

Veljavnost teme magistrskega dela je eno leto. Temo je mogoče podaljšati za največ eno leto. Obrazec za podaljšanje veljavnosti najdete na tej strani pod naslovom Diploma.

Po preteku dveh let študentu tema zapade in mora prijaviti novo.

Navodila za izdelavo magistrske naloge+

Navodila za izdelavo so določena v Pravilniku o diplomskem in magistrskem delu na 1. in 2. stopnji. Najdete ga pod naslovom Študij.

Pod Obrazci in dokumenti najdete navodila o izdelavi platnice in prvih strani magistrskega dela.

Kako pravilno napišem ime svojega študijskega programa+

magistrski študijski program 2. stopnje Geologija

magistrski študijski program 2. stopnje Geotehnologija

magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali

Navodila za oddajo magistrske naloge+

Do navodil za oddajo in pravilnika lahko dostopate preko VIS-a na zavihku Zaključek študija.Do navodil za oddajo in pravilnika lahko dostopate preko VIS-a na zavihku Zaključek študija.

Študent prvo verzijo magistrskega dela odda v pregled mentorju. Ko je s strani mentorja potrjeno, da je delo ustrezno, je le-to potrebno oddati v pregled še članom komisije.

Ko je delo pregledano s strani vseh članov komisije, ga študent pošlje v pregled knjižničarki (barbara.bohar@ntf.uni-lj.si )

Pred oddajo elektronske verzije zaključnega dela v VIS študent v študentski referat pošlje zaključno delo v Word formatu še v tehnični pregled (majda.strakl@ntf.uni-lj.si ).

Po opravljenem tehničnem pregledu mora mentor študentu  odobriti, da se zaključno delo lahko vnese v VIS.

Študent nato naloži v VIS  elektronsko verzijo zaključnega dela v PDF – A formatu (v PDF kliknete na Možnosti/Options tam izberete ISO 19005-1 compliant…) in označi, da sta elektronska in pisna verzija enaki ter da je avtor zaključnega dela. Izjave o avtorstvu se ne tiska več!

Po oddaji v v VIS mentor pregleda poročilo o plagiatorstvu in odloči ali je delo ustrezno ali so potrebni popravki. V primeru, da so potrebni popravki, boste obveščeni, kateri popravki so potrebni in koliko časa imate za to. Ko delo popravite, ga morate ponovno naložiti v VIS.

Ko mentor potrdi, da je zaključno delo glede plagiatorstva ustrezno in ste že oddali končno elektronsko verzijo zaključnega dela, v referat prinesete še ustrezno število vezanih del (1 vezani izvod je obvezen – to je izvod, ki ga dobi predsednik komisije, o številu ostalih vezanih izvodov se dogovorite z mentorjem in člani komisije).

Skladno s pravilnikom je potrebno trdo vezano zaključno delo oddati vsaj deset dni pred zagovorom. Le izjemoma se ta rok lahko skrajša. V primeru, da želi študent zaključiti študij v mesecu septembru, mora oddati trdo vezano zaključno delo, skupaj s pisnim soglasjem članov komisije za zagovor, do konca meseca avgusta tekočega študijskega leta. Več o točnih datumih oddaje si preberite v spodaj priloženih datotekah.

Zagovori magistrskih del potekajo v rokih predvidenih za zagovor diplomskih in magistrskih del in sicer vse mesece razen v juliju in avgustu.

OPOZORILA

  • Pred vezavo morajo magistrsko delo vsebinsko pregledati VSI člani komisije za oceno, ter podpisati oceno magistrskega dela.
  • Za stilno in slovnično neoporečnost zaključnega dela je odgovoren kandidat. V primeru jezikovnih napak lahko mentor ali študijska komisija od kandidata zahtevata predložitev potrdila o lektoriranju.
Plačevanje zagovora magistrskega dela+

Obvestilo glede plačila zagovora zaključnega dela

Od 13.10.2018 morajo plačati zagovor diplomskega dela vsi študenti, ki niso plačali šolnine za študij in so ostali brez statusa študenta (prvi odstavek 128. člena Statuta UL).

Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti, razen zaključnega dela in so imeli najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela. V tem primeru lahko študent brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.