Infrastrukturna podpora raziskovalni dejavnosti

Programi+

UL NTF nosilna RO:

 • P1-0195 Geokemijski in strukturni procesi (vodja Marko Vrabec, UL NTF), trajanje: 1.1.2013 – 31.12.2017
 • P2-0205 Sinteza in karakterizacija materialov (vodja Borut Kosec, UL NTF), trajanje: 1.1.2014 – 31.12.2019
 • P2-0213 Tekstilije in ekologija (vodja Barbara Simončič, UL NTF), trajanje: 1.1.2015 – 31.12.2019
 • P2-0268 Geotehnologija (vodja Milan Terčelj, UL NTF), trajanje: 1.1.2013 – 31.12.2015
 • P2-0344 Materiali s funkcionalno porazdeljenimi lastnostmi (vodja Goran Kugler, UL NTF), trajanje: 1.1.2013 – 31.12.2019

UL NTF sodelujoča RO:

 • P1-0011 Regionalna geologija (nosilna RO: Geološki zavod, vodja Bogdan Jurkovšek), trajanje: 1.1.2014 – 31.12.2018
 • I0-0022 Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) (nosilna RO: UL, vodja Martin Čopič), trajanje: 1.1.2015 – 31.12.2020
 • Več na povezavi: http://www.sicris.si/search/org.aspx?opt=5&lang=slv&id=768
Projekti ARRS+

UL NTF nosilec izvajanja:

 • Z1-8154 Vrednotenje kraškega vodonosnika doline Učje kot potencialnega vira pitne vode (SZ Slovenija) (izvajalec: UL NTF, Petra Žvab Rožič), trajanje: 1.5.2017-30.4.2019

 

UL NTF sodelujoča RO:

 • L2-8181 Selektivna plazemska oksidacija zlitin FeCrAl za podaljšanje obratovalne dobe žarilnih svečk za dizelske motorje (izvajalec: IJS, vodja Janez Kovač), trajanje: 1.5.2017-30.4.2020
 • J5-8230 Razvoj, testiranje in ovrednotenje avtonomnega inteligentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja za dvig informacijske pismenosti mladostnikov (izvajalec UM FNM, vodja Andrej Šorgo), trajanje: 1.5.2017-30.4.2020
 • J1-7148 3D in 4D mikroskopija razvoj novega učinkovitega orodja v geoloških znanostih (izvajalec: ZAG, Alenka Mauko Pranjić), trajanje: 1.1.2016-31.12.2018
 • J5-6814 Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov (izvajalec: UL PEF, Saša A. Glažar), trajanje: 1.7.2014-30.6.2017
 • J1-6742 Raziskave začetnih stopenj faznih transformacij v mineralih (izvajalec IJS, Nina Daneu), trajanje: 1.7.2014-30.6.2017
Mladi raziskovalci ARRS+
 • Jože Arbeiter (Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Jožef Medved), trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2020
 • Aleš Šoster (Oddelek za geologijo, mentor Matej Dolenec), trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2020
 • Blaž Leskovar (Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Borut Kosec), trajanje: 1.10.2015–30.9.2019
 • Danaja Štular (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Brigita Tomšič), trajanje: 1.10.2015–30.9.2019
 • Ana Trobec (Oddelek za geologijo, mentor Marko Vrabec), trajanje: 1.10.2015–30.9.2019
 • Matjaž Berčič (Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Goran Kugler), trajanje: 1.12.2014 –31.5.2018
 • Teja Čeru (Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, mentor Andrej Gosar), trajanje: 1.11.2014–30.4.2018
Projekti EU+
 • INTERREG Danube Transnational Programme; CAMARO-D: Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin. Trajanje: 1.1.2017-30.6.2019. Spletna stran projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d
 • Erasmus+ Programme; ESTEAM: Enhancement of school teaching methods by linking between schools, experts and geoparks in the combination with outdoor activities and ITC technologies. Trajanje: 1.9.2016 – 31.8.2019
 • INTERREG Programme Central Europe; PROLINE-CE: Networking for safe drinking water supply in adriatic region. Trajanje: 1.7.2016  – 30.6.2019. Spletna stran projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html.
Mednarodni projekti in sodelovanja+

IGCP PROJEKTI  (MIZŠ – Urad za UNESCO)

 • PROJEKT IGCP 637: Global Heritage Stone (nosilec na UL NTF: Simona Jarc)
 • PROJEKT IGCP 649: Diamonds and Recycled Mantle (nosilec na UL NTF: Mirjam Vrabec)
 • PROJEKT IGCP 610: From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary (nosilec na UL NTF: Matej Dolenec)
 • PROJEKT IGCP 600: Metallogenesis of Collisional Orogens in the East Tethyside Domain (nosilec na UL NTF: Matej Dolenec)

PROJEKTI BILATERALNEGA SODELOVANJA

 • BI-RU/16-18-017: Hierarhija strukturnih oblik in piezoelektrične lastnosti orientiranih poroznih filmov polivinildenfluorida (nosilec na UL NTF: Tatjana Rijavec), trajanje: 1.10.2016-30.9.2018
 • BI-HR/16-17-030: Sedimentaren zapis onesnaženosti s težkimi kovinami in karakterizacija vode, favne in flore v priobalnem brakičnem jezeru v Fiesi in Vranskem jezeru: Intenzivnost, zgodovina in provenienca (nosilec na UL NTF: Matej Dolenec), trajanje 2016-2017
 • BI-BA/16-17-022: Uporaba domače volne za sorpcijo mineralnih olj in ionov težkih kovin iz vodnih raztopin (nosilec na UL NTF: Tatjana Rijavec), trajanje 2016-2017
 • BI-RS/16-17-041: Biorazgradnja tekstilnih materialov impregniranih z nanodelci srebra in titana (nosilec na UL NTF: Barbara Simončič), trajanje: 2016-2017
 • BI-TR/15-17-006: Izdelava frotirja s povečano elastičnostjo in izdelkov iz frotirja (nosilec na UL NTF: Matejka Bizjak (prej Krste Dimitrovski)), trajanje: 2015-2017

NTF sodelujoča RO:

 • BI-BA/16-17-019 :EKO označevanje – orodje kakovosti (nosilec UL FS Mirko Soković, sodelujoči na UL NTF: Borut Kosec), trajanje: 2016-2017

COST AKCIJE

 • COST CA 15216: European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies (Urška Vrabič Brodnjak, UL NTF), trajanje 26.2.2016 – 25.2.2020
 • COST CA 15118: Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC)(Urška Vrabič Brodnjak, UL NTF), trajanje: 11.04.2016 – 10.04.2020
 •  COST CA15125: Designs for Noise Reducing Materials and Structures (DENORMS) (Urška Vrabič Brodnjak, UL NTF), trajanje: 9.3.2016 – 8.3.2020
 • COST Action ES1404: A european network for a harmonised monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical weather prediction (Mihael Brenčič, UL NTF), trajanje: 11. 2014 – 11.2018Spletna stran projekta: http://www.cost.eu/COST_Actions/essem/Actions/ES1404
 • COST FP1405: Active and intelligent fibre-based packaging – innovation and market introduction (ActInPak) (Diana Gregor Svetec, UL NTF), trajanje: 13.11.2014 – 12.11.2018
 • COST Action TU1208: Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar (Andrej Gosar, UL NTF), trajanje: 4.4.2013 – 3.4.2017.
  Spletna stran projekta: http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1208
Projekti MIZŠ (sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)+
 • SPS; RRI v verigah in mrežah vrednosti-sklop 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6); CEL.KROG; Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov. Spletna stran projekta: http://celkrog.si/
 • SPS; RRI v verigah in mrežah vrednosti-sklop 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6); MARTINA: Materiali in tehnologije za nove aplikacije
Arhiv+

1 PROGRAMI

UL NTF sodelujoča RO:

 • P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi (nosilna RO: UL PEF, vodja Saša Aleksij, Glažar), trajanje: 1.1.2013 – 31.12.2014
 • I0-0026 Raziskovalni infrastrukturni center UL NTF (nosilna RO: UL, vodja Martin Čopič), trajanje 1.1.2009 – 31.12.2016

 

2 ARRS PROJEKTI

UL NTF nosilec izvajanja:

 • J5-5535 Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov (vodja Bojana Boh Podgornik, UL NTF), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016
 • L1-5452 Uporaba sonarja v raziskavah aktivne tektonike in paleoseizmologije na ozemljih z nizko intenzivnostjo deformacij (vodja Marko Vrabec, UL NTF), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016

UL NTF sodelujoča RO

 • L1-5453 Razvoj novih kamnitih površin, odpornih na biokorozijo in nastanek madežev (izvajalec: ZAG, vodja Alenka Mauko), trajanje: 1.8.2013 – 3.2017
 • L2-5571 Novi materiali za tiskane senzorje in indikatorje in njihova integracija v pametne tiskovine (izvajalec: KI, vodja Marta Klanjšek Gunde), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016
 • L1-5451 Ocena možnosti zajemanja CO2 v nizko zrelih premogih: Velenjski bazen, Slovenija kot naravni analog (izvajalec: IJS, vodja Tjaša Kanduč), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016
 • L2-5486 Biomedicinske zlitine s spominskim efektom (izvajalec: UM FS, vodja Rebeka Rudolf), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016
 • L2-4183 Varjenje in oplemenitenje aluminijevih zlitin z gnetenjem (izvajalec: UL FS, vodja Janez Tušek), trajanje 1.7.2011 – 30.6.2014
 • J7-4208 Mikrobiološke in strukturne preiskave biološko poškodovanega tekstila iz slovenskih muzejev (izvajalec: UL BF, vodja Polona Zalar), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • J6-4016 Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji (izvajalec: UL FF, vodja Dušan Plut), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • L2-4099 Zaščiteni trajni magneti za napredne aplikacije pri visokih temperaturah (izvajalec: IJS, vodja Paul McGuiness), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • J1-4167 Dvojčenje, epitaksije in fazne transformacije v mineralih (izvajalec: IJS, vodja Nina Daneu), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • L2-4066 Petrologija rjavih premogov, ki jih pridobivamo in/ali uporabljamo v Sloveniji, plini v njih in njihove plinsko-sorpcijske lastnosti (izvajalec: GoeZS, vodja Miloš Markič), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • L1-4311 Sedimenti v vodnih okoljih: geokemična in mineraloška karakterizacija, remediacija ter njihova uporabnost kot sekundarna surovina (izvajalec: ZAG, vodja Ana Mladenovič), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • V4-1138 Vključevanje alternativnih oljnic z visoko vsebnostjo večkrat nenasičenih maščobnih kislin v kolobar, funkcionalna raba semen, olja in sekundarnih produktov v Sloveniji (izvajalec: IHPS, vodja Barbara Čeh), trajanje: 1.10.2011-30.9.2014

 

3 MLADI RAZISKOVALCI ARRS

 • Anja Torkar (Oddelek za geologijo, mentor Mihael Brenčič), trajanje: 1.11.2010 – 8.12.2016
 • Jelena Vasiljević (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Barbara Simončič), trajanje: 1.11.2011 – 23.9.2016
 • Alenka Šalej Lah (Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Peter Fajfar), trajanje: 1.10.2008 –15.7.2016
 • Darja Komar (Oddelek za geologijo, mentor Tadej Dolenec), trajanje: 1.11.2011 – 5.4.2016
 • Nina Špička (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Petra Forte Tavčer), trajanje: 1.11.2010 – 17.8.2015
 • Marjana Zajc (Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, mentor Andrej Gosar), trajanje: 1.11.2010 – 30.4.2015
 • Lea Žibret (Oddelek za geologijo, mentor Marko Vrabec), trajanje: 1.10.2009 – 21.3.2015
 • Danijela Klemenčič (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Barbara Simončič), trajanje: 1.10.2009 – 30.9.2014

 

4 EU PROJEKTI

 • Erasmus+ Programme: Knowledge Alliance; TECLO: Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies. Trajanje: 1.12.2014-30.11.2016
 • IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013; DRINKADRIA: Networking for Safe Drinking Water Supply in Adriatic Region. Trajanje: 1.12.2013 – 30.9.2016. Spletna stran projekta: http://www.drinkadria.eu/ 
 • TEMPUS; BAEKTEL: Blending academic and entrepreneurial knowledge in technology enhanced learning. Trajanje: 1.12.2013 – 30.11.2016. Spletna stran projekta: http://www.baektel.eu/
 • Program Cilj 3: Evropsko transnacionalno teritorialno sodelovanje; CC-WARE: Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change, Document reg, no. INTRA-5107506, trajanje: 1.12.2012 – 31.11.2014.
  Spletna stran projekta: http://www.ccware.eu/
 • Program Cilj 3: Evropsko transnacionalno teritorialno sodelovanje; EcoPaperLoop: Eco Design for the Enhancement of Central Europe Paper Based Products Recycling Loop, trajanje: 1.9.2012 – 31.12.2014

 

5 MEDNARODNI PROJEKTI IN SODELOVANJA

5.1 IGCP PROJEKTI V 2014 (MIZŠ – Urad za UNESCO)

 • PROJEKT IGCP 610: From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary (nosilec na UL NTF: Matej Dolenec)
 • PROJEKT IGCP 600: Metallogenesis of Collisional Orogens in the East Tethyside Domain (nosilec na UL NTF: Matej Dolenec)
 • PROJEKT IGCP 594: Impact of Mining on the Environment in Africa (nosilec na UL NTF: Matej Dolenec)
 • PROJEKT IGCP 594: Impact of Mining on the Environment in Africa (nosilec na UL NTF: Nina Zupančič)
 • PROJEKT IGCP 567: Earthquake Archeology (nosilec na UL NTF: Nina Zupančič)

5.2 PROJEKTI BILATERALNEGA SODELOVANJA

 • BI-ZDA/15-16-48: Izdelava novih poliamidnih kompozitov z ognjevarnimi lastnostmi z vgraditvijo okolju prijaznih aditivov (nosilec na UL NTF: Barbara Simončič), trajanje 2015-2016
 • BI-RS/14-15-033: Ustvarjanje inovativnih funkcionalnih tekstilij s plazmo in mikrokapsulami (nosilec na UL NTF: Marija Gorjanc), trajanje: 2014-2015
 • BI-RS/14-15-030: Termodinamična analiza in raziskava faznih ravnotežij nizko-temperaturnih zlitin iz sistema Zn-Al-Sn-Ga-In (nosilec na UL-NTF: Jožef Medved), trajanje: 2014-2015
 • BI-RS/14-15-035: Vizualizacija in monitoring transportnih sistemov v rudnikih z uporabo 3D laserskih skenerjev (nosilec na UL NTF: Milivoj Vulić), trajanje: 2014-2015
 • BI-RS/14-15-018: Razvoj metode za uporabo komercialnega digitalnega fotoaparata kot naprave za merjenje barv (nosilec na UL NTF: Aleš Hladnik), trajanje: 2014-2015
 • BI-RS/14-15-023: Implementacija metode LCA kot orodja za dvig kakovosti proizvodov in procesov (nosilec na UL NTF: Borut Kosec), trajanje: 2014-2015
 • BI-HR/14-15-014: Vpliv ekoloških parametrov in radionuklidov na aktivnost encimov ogljikove anhidraze, proces biomineralizacije in stabilni izotopi v tkivu in lupinah morskih ter sladkovodnih školjk Mytilus galloprovinialis (Lamarck, 1819) in Unio crassus (Philippson, 1788) (nosilec na UL NTF: Matej Dolenec), trajanje: 2014-2015
 • BI-HR/14-15-027: Modifikacija tekstilij s plazmo in nanodelci za razvoj zaščitnih in medicinskih tekstilij (nosilec na UL NTF: Marija Gorjanc), trajanje: 2014-2015
 • BI-ME/14-15-012: Nove korozijsko odporne in lahke aluminijeve zlitine utrjene s kvazikristali (nosilec na UL NTF: Iztok Naglič), trajanje: 2014-2015
 • BI-RU/14-15-037: Prostorske strukture polimernih sistemov na osnovi mikroporoznih volumskih (hidrogeli) in dvodimenzionalnih (filmi) substratov, njihove funkcionalne in mehanske lastnosti (nosilec na UL NTF: Tatjana Rijavec), trajanje: 2014-2015
 • BI-BA/14-15-033: Raziskava možnosti uporabe kratkih lanenih vlaken za izdelavo filtrov za sorpcijo ionov težkih kovin iz vodnih raztopin (nosilc na UL NTF: Marija Gorjanc), trajanje: 2014-2015
 • BI-BA/14-15-015: Dvig kakovosti proizvodov, procesov in storitev z uporabo metode vrednotenja življenjskega cikla (LCA) (nosilec na UL NTF: Borut Kosec), trajanje: 2014-2015
 • BI-RU/14-15-: Naravni izotopi v hidrologiji snega (sodelujoči na UL NTF: Mihael Brenčič), trajanje: 2014-2015
 • BI-UA/13-14-006: Raziskava tehnološke izvedbe Braillove pisave ter razvoj programske in strojne opreme za ovrednotenje kakovosti reprodukcije zapisa (nosilec na UL NTF: Sabina Bračko), trajanje: 2013-2014

5.3 COST AKCIJE

 • COST Action FP1104: New possibilities for print media and packaging – combining print with digital bio-based materials for new packaging applications (Deja Muck, UL NTF), trajanje: 25.5.2012 – 21.5.2016.
  Spletna stran projekta: http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1104
 • COST Action MP1105: Sustainable flame retardancy for textiles and related materials based on nanoparticles substituting conventional chemicals (FLARETEX) (Barbara Simončič, Petra Forte Tavčer, UL NTF), trajanje: 23.5.2012 – 22.5.2016.
  Spletna stran projekta: http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/MP1105
 • COST Action TU1202: Impact of climate change on engineered slopes for infrastrukture (Mihael Brenčič, UL NTF), trajanje: 4.10.2012 – 3.10.2016.Spletna stran projekta: http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1202
 • COST Action MP1101: Biomedical Applications of Atmospheric Pressure Plasma Technology (Urška Vrabič Brodnjak, UL NTF), trajanje: 11.10.2011-10.10-2015
 • COST Action FP1003: Impact of renewable materials in packaging for sustainability – development of renewable fibre and bio-based materials for new packaging applications (Deja Muck, UL NTF), trajanje 20.10.2010-08.12.2014

 

6 DRUGI PROJEKTI

 • MOL 2014, EMONA 2000: Emonska oblačila nekoč in danes (prof. Almira Sadar)

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.