Programi in projekti

1 PROGRAMI+

UL NTF nosilna RO:

 • P1-0195 Geookolje in geomateriali (vodja Matej Dolenec, UL NTF), trajanje: 1.1.2018 – 31.12.2023
 • P2-0213 Tekstilije in ekologija (vodja Barbara Simončič, UL NTF), trajanje: 1.1.2020 – 31.12.2025
 • P2-0268 Geotehnologija (vodja Milan Terčelj, UL NTF), trajanje: 1.1.2020 – 31.12.2025
 • P2-0344 Napredna metalurgija (vodja Goran Kugler, UL NTF), trajanje: 1.1.2020– 31.12.2025

UL NTF sodelujoča RO:

 • P1-0011 Regionalna geologija (nosilna RO: Geološki zavod Slovenije, vodja Tea Kolar-Jurkovšek), trajanje: 1.1.2019 – 31.12.2024
 • I0-0022 Infrastrukturni center RIC UL-NTF v okviru MRIC UL (nosilna RO: UL, vodja Anton Ramšak), trajanje: 1.1.2022 – 31.12.2027

Več na povezavi: http://www.sicris.si/search/org.aspx?opt=5&lang=slv&id=768,

SICRIS (cobiss.net)

2 ARRS PROJEKTI+

UL NTF nosilec izvajanja:

UL NTF sodelujoča RO:

Več na povezavi: http://www.sicris.si/search/org.aspx?opt=4&lang=slv&id=768

                              SICRIS (cobiss.net)
3 MLADI RAZISKOVALCI ARRS+
 • Nina Čuk (NTF, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Brigita Tomšič), trajanje: 1.10.2022-30.9.2026
 • Kaja Šušmelj (NTF, Oddelek za geologijo, mentorica Barbara Čenčur Curk), trajanje: 1.10.2022 – 30.9.2026
 • Lucija Slapnik (NTF, Oddelek za geologijo, mentor Tomislav Popit), trajanje: 1.10.2022 – 30.9.2026
 • Dominika Glažar (NTF, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Barbara Simončič), trajanje: 1.10.2021-30.9.2025
 • Tim Sotelšek (NTF, Oddelek za geologijo, mentorica Mirijam Vrabec), trajanje: 1.10.2021 – 30.9.2025
 • Adam Zaky (NTF, Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Boštjan Markoli), trajanje: 1.10.2020-30.9.2024
 • Matic Žbontar (NTF, Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Primož Mrvar), trajanje: 1.10.2019 – 30.9.2023
 • Galena Jordanova (NTF, Oddelek za geologijo, mentor Timotej Verbovšek), trajanje: 1.10.2019 – 30.9.2023
 • David Gerčar (NTF, Oddelek za geologijo, mentor Boštjan Rožič), trajanje: 1.10.2018-30.9.2022
 • Andrej Novak (NTF, Oddelek za geologijo, mentor Andrej Šmuc), trajanje: 1.10.2018-30.9.2022
 • Anja Verbič (NTF, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Marija Gorjanc), trajanje: 1.10.2018-30.9.2022– doktorat 6.4.2023
 • Matija Zorc (NTF, Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Aleš Nagode), trajanje: 1.10.2018-30.9.2022
 • Gregor Rajh (NTF, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, mentor Andrej Gosar), trajanje: 1.10.2017 – 30.9.2021-30.9.2022 – doktorat 6.12.2022
 • Andrej Pal (NTF, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, mentor Milan Terčelj), trajanje: 1.10.2017 – 30.9.202130.9.2022 – doktorat 22.9.2022
4 EU PROJEKTI+

UL NTF partner:

5 MEDNARODNI PROJEKTI IN SODELOVANJA+

5.1 IGCP PROJEKTI   (MIZŠ – Urad za UNESCO)

v letu 2023

5.2 PROJEKTI BILATERALNEGA SODELOVANJA

 • BI-AT/23-24-020: Razvoj zlitin na osnovi Al-Si-Mg z legiranjem Mo, Zr in Ni za izboljšanje povišanih mehanskih lastnosti  (nosilec na UL NTF: Maja Vončina), trajanje: 1.1.2023-31.12.2024
 • BI-US/22-24-157: Interaktivno raziskovanje grafičnega oblikovanja in tehnologije   (nosilec na UL NTF: Nace Pušnik), trajanje: 1.7.2022-30.6.2024
 • BI-HU/21-22-012: Simulacija navitkov za hitro odvijanje preje   (nosilec na UL NTF: Stanislav Praček), trajanje: 1.3.2021-28.2.2023
 • BI-RS/20-21-030: Biorazgradnja bombažne tkanine impregnirane z Cu nanodelci v zemlji in kompostu (nosilec na UL NTF: Brigita Tomšič), trajanje: 1.1.2020-31.12.2021- 31.12.2022
 • BI-HR/20-21-023: Razvoj biorazgradljivih in protimikrobnih celuloznih kompozitov izdelanih iz odpadnih materialov (nosilec na UL NTF: Marija Gorjanc), trajanje: 15.1.2020-31.12.2021- 31.12.2022
 • BI-BA/19-20-026: Analiza delcev prahu v zobotehničnih laboratorijih (nosilec na UL NTF: Borut Kosec), trajanje: 15.1.2019-31.12.2020- 31.12.2021-31.12.2022
 • BI-BA/19-20-041: Raziskava možnosti uporabe keratina iz volne domačih ovac za pridobivanje nanovlaken in izdelavo filtrov (nosilec na UL NTF: Tatjana Rijavec), trajanje: 15.1.2019-31.12.2020- 31.12.2021-31.12.2022

5.3 COST AKCIJE

7 ARHIV+

1 PROGRAMI

 • P2-0205 Sinteza in karakterizacija materialov (vodja Borut Kosec, UL NTF), trajanje: 1.1.2014 – 31.12.2019

UL NTF sodelujoča RO:

 • P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi (nosilna RO: UL PEF, vodja Saša Aleksij, Glažar), trajanje: 1.1.2019 – 31.12.2016
 • I0-0026 Raziskovalni infrastrukturni center UL NTF (nosilna RO: UL, vodja Martin Čopič), trajanje 1.1.2009 – 31.12.2014

 

2 ARRS PROJEKTI

UL NTF nosilec izvajanja:

 • Z2-9250 Izdelava trajnostnih ognjevarnih poliamidnih vlaken (izvajalec: UL NTF, vodja Jelena Vasiljević), trajanje: 1.7.2018-30.6.2020
 • Z1-8154 Vrednotenje kraškega vodonosnika doline Učje kot potencialnega vira pitne vode (SZ Slovenija) (izvajalec: UL NTF, vodja Petra Žvab Rožič), trajanje: 1.5.2017-30.4.2019
 • J5-5535 Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov (vodja Bojana Boh Podgornik, UL NTF), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016
 • L1-5452 Uporaba sonarja v raziskavah aktivne tektonike in paleoseizmologije na ozemljih z nizko intenzivnostjo deformacij (vodja Marko Vrabec, UL NTF), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016

UL NTF sodelujoča RO

 • L2-9199 Čiščenje in formulacija kemikalij s superkritičnimi fluidi (izvajalec: UM FKKT, vodja Željko Knez), trajanje: 1.7.2018-30.6.2021
 • L2-8181 Selektivna plazemska oksidacija zlitin FeCrAl za podaljšanje obratovalne dobe žarilnih svečk za dizelske motorje (izvajalec: IJS, vodja Janez Kovač), trajanje: 1.5.2017-30.4.2020
 • J5-8230 Razvoj, testiranje in ovrednotenje avtonomnega inteligentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja za dvig informacijske pismenosti mladostnikov (izvajalec UM FNM, vodja Andrej Šorgo), trajanje: 1.5.2017-30.4.2020
 • J1-7148 3D in 4D mikroskopija ? razvoj novega učinkovitega orodja v geoloških znanostih (izvajalec: ZAG, vodja Alenka Mauko Pranjić), trajanje: 1.1.2016 – 31.12.2018
 • J5-6814 Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov (izvajalec: UL PEF, vodja Saša Aleksej Glažar), trajanje: 1.7.2014 – 30.6.2017
 • J1-6742 Raziskave začetnih stopenj faznih transformacij v mineralih (izvajalec: IJS, vodja Nina Daneu), trajanje: 1.7.2014 – 30.6.2017
 • L1-5453 Razvoj novih kamnitih površin, odpornih na biokorozijo in nastanek madežev (izvajalec: ZAG, vodja Alenka Mauko Pranjič), trajanje: 1.8.2013 – 3.2017
 • L2-5571 Novi materiali za tiskane senzorje in indikatorje in njihova integracija v pametne tiskovine (izvajalec: KI, vodja Marta Klanjšek Gunde), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016
 • L1-5451 Ocena možnosti zajemanja CO2 v nizko zrelih premogih: Velenjski bazen, Slovenija kot naravni analog (izvajalec: IJS, vodja Tjaša Kanduč), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016
 • L2-5486 Biomedicinske zlitine s spominskim efektom (izvajalec: UM FS, vodja Rebeka Rudolf), trajanje: 1.8.2013 – 31.7.2016
 • L2-4183 Varjenje in oplemenitenje aluminijevih zlitin z gnetenjem (izvajalec: UL FS, vodja Janez Tušek), trajanje 1.7.2011 – 30.6.2014
 • J7-4208 Mikrobiološke in strukturne preiskave biološko poškodovanega tekstila iz slovenskih muzejev (izvajalec: UL BF, vodja Polona Zalar), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • J6-4016 Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji (izvajalec: UL FF, vodja Dušan Plut), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • L2-4099 Zaščiteni trajni magneti za napredne aplikacije pri visokih temperaturah (izvajalec: IJS, vodja Paul McGuiness), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • J1-4167 Dvojčenje, epitaksije in fazne transformacije v mineralih (izvajalec: IJS, vodja Nina Daneu), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • L2-4066 Petrologija rjavih premogov, ki jih pridobivamo in/ali uporabljamo v Sloveniji, plini v njih in njihove plinsko-sorpcijske lastnosti (izvajalec: GoeZS, vodja Miloš Markič), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • L1-4311 Sedimenti v vodnih okoljih: geokemična in mineraloška karakterizacija, remediacija ter njihova uporabnost kot sekundarna surovina (izvajalec: ZAG, vodja Ana Mladenovič), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014
 • V4-1138 Vključevanje alternativnih oljnic z visoko vsebnostjo večkrat nenasičenih maščobnih kislin v kolobar, funkcionalna raba semen, olja in sekundarnih produktov v Sloveniji (izvajalec: IHPS, vodja Barbara Čeh), trajanje: 1.10.2011-30.9.2014

 

3 MLADI RAZISKOVALCI ARRS

 • Jože Arbeiter (NTF, Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Jožef Medved), trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2021 – doktorat 5.5.2021
 • Aleš Šoster (NTF, Oddelek za geologijo, mentor Matej Dolenec), trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2021 – doktorat 18.12.2020
 • Blaž Leskovar (NTF, Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Borut Kosec), trajanje: 1.10.2015 – 26.9.2019 – doktorat: 26.9.2019
 • Danaja Štular (NTF, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Brigita Tomšič), trajanje: 1.10.2015 – 27.9.2019 – doktorat: 27.9.2019
 • Ana (Trobec) Novak (NTF, Oddelek za geologijo, mentor Marko Vrabec), trajanje: 1.10.2015 – 30.9.2020 – doktorat: 28.1.2020
 • Matjaž Berčič (NTF, Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Goran Kugler), trajanje: 1.12.2014 – 29.5.2019 – doktorat: 29.5.2019
 • Teja Čeru (NZF, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, mentor Andrej Gosar), trajanje: 1.11.2014 – 6.5.2019 – doktorat: 6.5.2019
 • Anja Torkar (Oddelek za geologijo, mentor Mihael Brenčič), trajanje: 1.11.2010 – 8.12.2016
 • Jelena Vasiljević (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Barbara Simončič), trajanje: 1.11.2011 – 23.9.2016
 • Alenka Šalej Lah (Oddelek za materiale in metalurgijo, mentor Peter Fajfar), trajanje: 1.10.2008 –15.7.2016
 • Darja Komar (Oddelek za geologijo, mentor Tadej Dolenec), trajanje: 1.11.2011 – 5.4.2016
 • Nina Špička (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Petra Forte Tavčer), trajanje: 1.11.2010 – 17.8.2015
 • Marjana Zajc (Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, mentor Andrej Gosar), trajanje: 1.11.2010 – 30.4.2015
 • Lea Žibret (Oddelek za geologijo, mentor Marko Vrabec), trajanje: 1.10.2009 – 21.3.2015
 • Danijela Klemenčič (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, mentorica Barbara Simončič), trajanje: 1.10.2009 – 30.9.2014

 

4 EU PROJEKTI

 

5 MEDNARODNI PROJEKTI IN SODELOVANJA

5.1 IGCP PROJEKTI (MIZŠ – Urad za UNESCO)

2022

2021

2020

5.2 PROJEKTI BILATERALNEGA SODELOVANJA

 • BI-US/19-21-094: ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2019/70 – Transdisciplinarno izobraževanje na področju naravoslovja, tehnike in oblikovanja: izzivi, priložnosti in pristopi (nosilec na UL NTF: Alenka Pavko Čuden), trajanje: 1.10.2019-30.9.2021
 • BI-US/18-20-098: Novi pristopi k tehnološkemu izobraževanju (nosilec na UL NTF: Andrej Demšar), trajanje: 1.10.2018-30.9.2020
 • BI-RS/18-19-051: ARRS-MS-BI-RS-JR-Prijava/2017/107-Spremljanje učinkovitosti obdelave s plazmo za modifikacijo tekstilne površine (nosilec na UL NTF: Marija Gorjanc), trajanje: 1.6.2018-31.12.2019
 • BI-RS/18-19-055: ARRS-MS-BI-RS-JR-Prijava/2017/103-Razvoj funkcionalnih materialov za 3D-tisk in prototipiranje magnetnih komponent (nosilec na UL NTF: Deja Muck), trajanje: 1.6.2018-31.12.2019
 • BI-HR/18-19-046: ARRS-MS-BI-HR-JR-Prijava/2017/147-Razvoj in karakterizacija inovativne aluminij-magnezij-litijeve zlitine (nosilec na UL NTF: Primož Mrvar), trajanje: 23.4.2018-31.12.2019
 • BI-HR/18-19-007: ARRS-MS-BI-HR-JR-Prijava/2017/19-Analiza prelomnih površin mikrolegiranih jekel (nosilec na UL NTF: Borut Kosec), trajanje: 23.4.2018-31.12.2019
 • BI-RU/16-18-017: Hierarhija strukturnih oblik in piezoelektrične lastnosti orientiranih poroznih filmov polivinildenfluorida (nosilec na UL NTF: Tatjana Rijavec), trajanje 1.10.2016-30.9.2018
 • BI-HR/16-17-030: Sedimentaren zapis onesnaženosti s težkimi kovinami in karakterizacija vode, favne in flore v priobalnem brakičnem jezeru v Fiesi in Vranskem jezeru: Intenzivnost, zgodovina in provenienca (nosilec na UL NTF: Matej Dolenec), trajanje: 2016-2017
 • BI-BA/16-17-022: Uporaba domače volne za sorpcijo mineralnih olj in ionov težkih kovin iz vodnih raztopin (nosilec na UL NTF: Tatjana Rijavec), trajanje: 2016-2017
 • BI-RS/16-17-041: Biorazgradnja tekstilnih materialov impregniranih z nanodelci srebra in titana (nosilec na UL NTF: Barbara Simončič), trajanje: 2016-2017
 • BI-TR/15-17-006: Izdelava frotirja s povečano elastičnostjo in izdelkov iz frotirja (nosilec na UL NTF: Matejka Bizjak (prej Krste Dimitrovski)), trajanje: 2015-2017
 • BI-ZDA/15-16-48: Izdelava novih poliamidnih kompozitov z ognjevarnimi lastnostmi z vgraditvijo okolju prijaznih aditivov (nosilec na UL NTF: Barbara Simončič), trajanje 2015-2016
 • BI-RS/14-15-033: Ustvarjanje inovativnih funkcionalnih tekstilij s plazmo in mikrokapsulami (nosilec na UL NTF: Marija Gorjanc), trajanje: 2014-2015
 • BI-RS/14-15-030: Termodinamična analiza in raziskava faznih ravnotežij nizko-temperaturnih zlitin iz sistema Zn-Al-Sn-Ga-In (nosilec na UL-NTF: Jožef Medved), trajanje: 2014-2015
 • BI-RS/14-15-035: Vizualizacija in monitoring transportnih sistemov v rudnikih z uporabo 3D laserskih skenerjev (nosilec na UL NTF: Milivoj Vulić), trajanje: 2014-2015
 • BI-RS/14-15-018: Razvoj metode za uporabo komercialnega digitalnega fotoaparata kot naprave za merjenje barv (nosilec na UL NTF: Aleš Hladnik), trajanje: 2014-2015
 • BI-RS/14-15-023: Implementacija metode LCA kot orodja za dvig kakovosti proizvodov in procesov (nosilec na UL NTF: Borut Kosec), trajanje: 2014-2015
 • BI-HR/14-15-014: Vpliv ekoloških parametrov in radionuklidov na aktivnost encimov ogljikove anhidraze, proces biomineralizacije in stabilni izotopi v tkivu in lupinah morskih ter sladkovodnih školjk Mytilus galloprovinialis (Lamarck, 1819) in Unio crassus (Philippson, 1788) (nosilec na UL NTF: Matej Dolenec), trajanje: 2014-2015
 • BI-HR/14-15-027: Modifikacija tekstilij s plazmo in nanodelci za razvoj zaščitnih in medicinskih tekstilij (nosilec na UL NTF: Marija Gorjanc), trajanje: 2014-2015
 • BI-ME/14-15-012: Nove korozijsko odporne in lahke aluminijeve zlitine utrjene s kvazikristali (nosilec na UL NTF: Iztok Naglič), trajanje: 2014-2015
 • BI-RU/14-15-037: Prostorske strukture polimernih sistemov na osnovi mikroporoznih volumskih (hidrogeli) in dvodimenzionalnih (filmi) substratov, njihove funkcionalne in mehanske lastnosti (nosilec na UL NTF: Tatjana Rijavec), trajanje: 2014-2015
 • BI-BA/14-15-033: Raziskava možnosti uporabe kratkih lanenih vlaken za izdelavo filtrov za sorpcijo ionov težkih kovin iz vodnih raztopin (nosilc na UL NTF: Marija Gorjanc), trajanje: 2014-2015
 • BI-BA/14-15-015: Dvig kakovosti proizvodov, procesov in storitev z uporabo metode vrednotenja življenjskega cikla (LCA) (nosilec na UL NTF: Borut Kosec), trajanje: 2014-2015
 • BI-RU/14-15-: Naravni izotopi v hidrologiji snega (sodelujoči na UL NTF: Mihael Brenčič), trajanje: 2014-2015
 • BI-UA/13-14-006: Raziskava tehnološke izvedbe Braillove pisave ter razvoj programske in strojne opreme za ovrednotenje kakovosti reprodukcije zapisa (nosilec na UL NTF: Sabina Bračko), trajanje: 2013-2014

5.3 COST AKCIJE

 PROJEKTI MIZŠ (sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)

 • SPS; RRI v verigah in mrežah vrednosti-sklop 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6); MARTINA: Materiali in tehnologije za nove aplikacije

7 DRUGI PROJEKTI

 • MOL 2014, EMONA 2000: Emonska oblačila nekoč in danes (prof. Almira Sadar)

 

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.