Komisija za etiko v raziskavah

Pravilnik o delovanju KER NTF in Pravila za obravnavo vlog KER NTF sta dostopna na strani Pravilniki.

Priloge in vzorec obrazca za vlogo je dostopen v prilogah te strani.

Pogosta vprašanja in odgovori

Kdaj potrebujem mnenje KER NTF?+

Mnenje KER NTF potrebujete v primerih ko,

  • načrtujete raziskavo, katere rezultate bi radi objavili v mednarodni reviji ali konferenci,
  • načrtujete raziskavo za doktorsko nalogo (pozor: pazite na roke oddaje prijave teme in kasneje dispozicije),
  • načrtujete raziskavo v sodelovanju s tujimi partnerji in je to zahtevano,

in ki vključuje delo z ljudmi.

Kdo odda vlogo za etično presojo?+

Izvajalec raziskovalnega dela v soglasju z odgovornim raziskovalcem odda vlogo za etično presojo. V primeru doktorske naloge vlogo za etično presojo odda doktorski kandidat v dogovoru in z vednostjo svojega mentorja. Mentor je dolžan pregledati vlogo in podati svoje soglasje pred njeno oddajo v presojo. Doktorski kandidat se mora prav tako posvetovati z mentorjem o morebitnih spremembah in dopolnilih vloge ter jih oddati z njegovo vednostjo in soglasjem.

Katere vloge obravnava KER NTF?+

V obravnavo sprejema vloge vlagateljev, ki so zaposleni na NTF (visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci), in študentov študijskih programov prve, druge in tretje stopnje študijskih programov, ki se izvajajo na NTF. KER NTF podaja mnenja o predlogih raziskav, ki vključujejo delo z ljudmi in sodijo na znanstvena in umetniška/oblikovalska področja, ki jih pokriva NTF.

Kako pripravim vlogo za KER NTF?+

Vloga za etično presojo raziskave mora vključevati dva dokumenta:

  • Vlogo za etično presojo raziskave (struktura in oblika vloge sta podani v 13. členu Pravilnika o delovanju KER NTF),
  • Obrazec: Soglasje udeleženca k sodelovanju v raziskavi (oziroma Obveščeno soglasje, katerega vzorec je podan med pravilniki KER NTF), ki ga ob izvedbi raziskave prejme in podpiše vsak udeleženec raziskave.

Obe listni sta priloga pravilnika o delovanju KER NTF. Če podpisa ni mogoče zagotoviti, je potrebna utemeljitev, na kakšen način bo raziskava in sodelovanje v njej predstavljeno udeležencem, da bi lahko izrazili soglasje k sodelovanju.

Kaj pomeni obveščeno soglasje in kdaj ga pripravim?+

Obveščeno soglasje je eno ključnih orodij za zagotavljanje etične ustreznosti raziskovalnega dela. Gre za sporazum med udeležencem in raziskovalcem, s katerim raziskovalec zagotovi, da je udeleženec seznanjen z vsemi ključnimi elementi raziskave, udeleženec pa z njim daje raziskovalcu dovoljenje, da zbere potrebne podatke in jih uporabi v opredeljen namen. Podpisano obveščeno soglasje udeležencu zagotavlja, kako in za kakšen namen bodo zbrani podatki, ter mu ob kršenju dogovora daje orodje za pritožbo. Soglasje raziskovalcu omogoča, da tretjim osebam dokaže, da so bili podatki zbrani etično in v soglasju z udeleženci. Danes številne znanstveno-raziskovalne revije že zahtevajo, da so za podatke, predstavljene v raziskavi, zbrana ustrezna obveščena soglasja.

POMEMBNO:  KER NTF ne zbira podpisanih obveščenih soglasji in jih ne potrebuje za etično presojo. K vlogi KER NTF je potrebno v obravnavo posredovati predlog obrazca za pridobivanje obveščenega soglasja pred pričetkom zbiranja soglasij. KER NTF nato presodi, ali pripravljen obrazec ustreza etičnim načelom in po potrebi predlaga spremembe in dopolnila ter obrazec potrdi. Šele ko KER NTF obrazec potrdi, lahko z njim pričnete zbirati soglasja udeležencev. Če oddate izpolnjene in podpisane obrazce obveščenega soglasja kršite etična načela, saj tretjim osebam razkrivate, kdo je sodeloval v vaši raziskavi!

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.