Opisi raziskovalne opreme

Kalorimeter 200 C IKA (IKA, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Določitev kurilnosti in zgorevalne toplote trdih in tekočih goriv v skladu s standardi DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711.

Dostop do opreme:

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 18,74 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 44,30 €/uro
kalorimeter

 

Dinamometer - Instron 5567 (Instron, Velika Britanija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Diana Gregor Svetec
 • Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo
 • 3. nadstropje, soba 318B
 • Tel: 01 200 32 72
 • E-pošta: diana.gregor@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

Naprava meri natezne lastnosti različnih materialov (tekstilni materiali, papir, karton, polimerni materiali …). Izmerjene fizikalne lastnosti se obdelajo s pomočjo programa BlueHill, ki je prirejen za tovrstno merjenje in nam omogoča posreden vpogled v notranje spremembe in dogajanje v strukturi materiala, ki se je odvijalo v času nateznega testiranja. Obenem nam program omogoča tudi kasnejšo interpretacijo izmerjenih vrednosti. Poleg nateznih testov je na napravi možno izvajati tudi teste tlačne obremenitve, upogibov, prebojev ipd. Naprava je opremljena s klimatsko komoro s temperaturnim območjem delovanja med 20 °C in 80 °C in relativno vlažnostjo med 30 % in 80 % ter s komoro s temperaturnim območjem od -70 °C do +250 °C.

Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije in informacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 31,43 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 39,52 €/uro
dinamometer_1dinamometer_2dinamometer_3

 

Dinamično mehanski analizator DMA Q800 (TA Instruments, ZDA, Delaware )+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Dinamično mehanski analizator ali DMA je splošno ime za opremo, ki mehansko vzbuja deformacijo vzorca iz poljubnega materiala in meri njegov odziv. Vzbujevalna deformacija je sinusoidna, konstantna ali stopenjska ali poteka z enakomerno hitrostjo. Različne odzive vzorca na deformacijo (20 pokazateljev) je mogoče spremljati kot funkcijo temperature in časa. DMA je eksperimentalna tehnika, s katero je mogoče meriti mehanske viskoelastične lastnosti raznovrstnih materialov. Mnogi materiali, tudi vlakna in drugi polimeri, se obnašajo kot elastične trdne snovi in kot viskozne tekočine, zato imajo viskoelastične lastnosti.Praktični primeri uporabe DMA: merjenje Tg in sekundarnih prehodov, vpliv frekvence na module in Tg, vpliv polnil, dodatkov in adhezivov, vpliv tehnoloških procesov, stabilnost dimenzij, lezenje, relaksacije napetosti, termomehanika, napoved obnašanja materiala v širokem frekvenčnem in časovnem območju.

Tehnične značilnosti:

 • Leto izdelave: 2006
 • Temperaturno območje: -150 ºC do +600 ºC
 • Hitrost segrevanja: 0,1 do 20 ºC/min
 • Hitrost ohlajanja: 0,1 do 10 ºC/min
 • Izotermna stabilnost: ± 0,1 °C/min
 • Območje sile: 0,0001 N do 18 N, ločljivost: 0,0001 N
 • Ločljivost deformacije: 1 nm
 • Območje modulov: 10 E + 3 do 3 x 10 E + 12 Pa
 • Pomična dolžina: 25 mm, dinamično območje pomika: ± 0,5 do 10 mm
 • Senzor pomika: linearni optični enkoder
 • Frekvenčno območje: 0,01 do 200 Hz
 • Tan delta občutljivost: 0,0001, ločljivost: 0,00001
 • Območje togosti: 10 do 10 E + 7 N/m za vse prižeme

Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije in informacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 19,31 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 36,69 €/uro
DMADMA2_DSC0356-001
FT-IR spektrometer Spectrum 3 (Perkin Elmer, Velika Britanija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Infrardeča spektroskopija je nedestruktivna analitična tehnika, ki nam omogoča identificiranje kemične in delno tudi fizikalne strukture snovi (identifikacija funkcionalnih skupin v molekulah). S pomočjo FT-IR-spektrometra kvalitativno in do neke mere kvantitativno analiziramo neznane materiale, spremljamo spremembe, ki se dogajajo na materialih zaradi različnih obdelav, itd. Analizirajo se predvsem organski materiali, kot so tekočine, raztopine, paste, praški, tanki filmski nanosi, premazi, vlakna, papir, tisk, barve ipd. FT-IR-spektrometer meri v srednjem IR-območju valovnih števil od 7800 do 350 cm-1 (območje je odvisno od uporabljenega detektorja IR-svetlobe). Delovanje aparata je računalniško vodeno preko programskih paketov Spectrum (FT-IR-spektrometer). FT-IR-spektrometer omogoča uporabo različnih tehnik snemanja IR-spektrov, tj. transmisijsko in ATR-tehniko.

Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije in informacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 13,26 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 28,27 €/uro

 

 

Georadar Proex system KIT optical (Mala, Švedska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Doc. dr. Goran Vižintin
 • Katedra za KRMGR
 • Tel: +386 41 605 940
 • E-pošta: goran.vizintin@guest.arnes.si

Namembnost opreme:

 • Ta vrsta georadarja je namenjena določanju geoloških struktur v suhih in nizkoprevodnih kamninah, nizkoprevodni vodi, ledu itd. Globina je odvisna od tipa anten, trenutno lahko dosežemo globino do največ 50 metrov.

Dostop do opreme:

 • Oprema je na voljo le ustrezno usposobljenim osebam, ki so opravile tečaj merjenja in obdelave podatkov pri proizvajalcu opreme Mala.
 • Vsi drugi morajo poleg opreme najeti tudi strokovnjaka.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 38,02 €/uro

Opomba: Najkrajši čas najema Georadarja je 3 dni, pri čemer se na dan obračuna vrednost 10 ur.

 

georadar

 

Mikroskop Nikon Eclipse (Nikon, Japonska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Miran Udovč
 • Katedra za mineralogijo, petrologijo in materiale
 • Lokacija opreme: Aškerčeva 12, 2. nadstropje, soba 219
 • Tel: 01 4704 623
 • E-pošta: miran.udovc@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Polarizacijski mikroskop za optično mikroskopijo
 • Določanje optičnih lastnosti mineralov v presevni in odsevni svetlobi

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo NTF, Aškerčeva 12, v sobi 219. Najem opreme ni možen, možno je samostojno delo, pri čemer mora biti upravljavec seznanjen z delovanjem mikroskopov. Obvezna je predhodna najava uporabe pri skrbniku opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 6,26 €/uro.
 • Za neizkušenega uporabnika: 24,10 €/uro.
mikroskop_nikon

 

ELOTEST M2 V3 (Rohmann GmbH, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • ELOTEST M2 V3 z vrtinčnimi tokovi odkrivamo spremembe v materialu, kot so razpoke, luknje in druge napake.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 14,19 €/uro
Elotest

 

Mikroskop Olympus bx61 za analizo makro- in mikrostrukture s sistemom za analizo slike (Olympus, Japonska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • S pomočjo naprave za kvantitativno določanje mikrostrukture je mogoče sodobno in učinkovito določanje deleža, velikosti, oblike in porazdelitve mikrostrukturnih sestavin, merjenje deleža, velikosti in porazdelitve različnih elementov mikrostrukture, kot so na primer kristalna zrna, kristalne meje, različne plasti, ki so in-situ na substratu ter dobljene z nanašanjem, merjenje poroznosti (krčilna in plinska pri zlitinah, pore pri keramiki) itd. Prav tako so mogoče dimenzijske meritve različnih makro- in mikroodtisov na preiskovanih vzorcih.

Dostop do opreme:

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 35,23 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 68,29 €/uro
Olympus_mikroskop_bx61

 

Računalniški program Thermo-calc (Thermo-Calc software, Švedska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Jožef Medved
 • Katedra za metalurško procesno tehniko
 • Tel: 01 2000 423, 01 2000 448
 • E-pošta: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Računalniški program Thermo-calc je namenjen za izračunavanje faz in konstrukcijo faznih diagramov z različnimi bazami podatkov za vse vrste kovinskih materialov in zlitin.

Dostop do opreme:

 • Katedra za metalurško procesno tehniko, Lepi pot 11, pisarna 5B, 1000 Ljubljana

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 1,13 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 39,71 €/uro
thermo_calc

 

Rezalni stroj Wohlenberg 76 (Wohlenberg, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Wohlenberg 76 je profesionalen rezalni stroj za rezanje papirja, kartona in drugih materialov v obliki lista, tako v sklopu kot tudi v obliki posameznih listov. Rezalna širina je 760 mm, maksimalna debelina je 110 mm.

Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago po dogovoru. Čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije in informacije na klemen.mozina@ntf.uni-lj.si in primoz.weingerl@ntf.uni-lj.si.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 31,67 €/uro
 Rezalnik1

 

Simulator termomehanskih metalurških stanj GLEEBLE 1500D (Dynamic Systems Inc., ZDA)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Simulator termomehanskih metalurških stanj omogoča izvedbo naslednjih preiskav materialov: natezni test, tlačni test, krivulje tečenja, aktivacijska energija za toplo preoblikovanje, razvoj mikrostrukture med in po plastični deformaciji, termična utrujenost, termomehansko kontrolirane tlačne in natezne deformacije, večstopenjske deformacije, testiranje obrabe, testiranje varjenja.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme. Čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Nahaja se na lokaciji Lepi pot 11-13, Ljubljana.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 18,70 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 50,71 €/uro
termomehanski_simulator1termomehanski_simulator2

 

Simultana termična analiza – STA449 C Jupiter (Netzsch, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • prof. dr. Jožef Medved
 • Katedra za metalurško procesno tehniko
 • Tel: 01 2000 425, 01 2000 448
 • E-pošta: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Simultana termična analiza (STA) je metoda termične analize, ki omogoča istočasno preizkušanje različnih vzorcev z dvema ali več termoanalitskimi metodami. Običajno sta to termogravimetrija (TG) in diferenčna termična analiza (DTA) ali diferenčna vrstična kalorimetrija (DSC). Tako lahko v vzorcu istočasno preiskujemo energetske procese in spremembe mase. Meritev STA je kompleksna meritev, ki jo lahko uporabimo za določanje fizikalno-kemičnih lastnosti posameznih, predvsem novih materialov. Istočasno omogoča tudi modeliranje tehnoloških procesov. Analiza krivulj STA nam omogoča določitev premenskih vrednosti temperature (tališče, vrelišče, alotropske modifikacije), toplotnih efektov (talilna/strjevalna entalpija, toplota zgorevanja …), specifične toplote cp, izgube ali prirastka mase itd. Karakteristike STA so naslednje: temp. območje: do 1650 °C, zatehta: do 5 g, natančnost: 1 µg, določanje entalpije: ± 3 %.

Dostop do opreme:

 • Katedra za metalurško procesno tehniko, Lepi pot 11, laboratorij 5A, 1000 Ljubljana

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 34,27 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 60,47 €/uro

 

Diferenčna vrstična kalorimetrija - DSC 404 F3 Pegasus® (Netzsch, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Jožef Medved
 • Katedra za metalurško procesno tehniko
 • Tel: 01 2000 425, 01 2000 448
 • E-pošta: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Naprava omogoča merjenje z diferenčno vrstično kalorimetrijo, s pomočjo katere določamo termodinamične lastnosti materialov (kovine, keramika itd.), kot so na primer: vremenske temperature, entalpije, specifične toplote itd. Gre za najnovejšo napravo prej navedenega proizvajalca, in sicer DSC 404 F3 Pegasus® je visokotemperaturni diferenčni kalorimeter, ki je zasnovan za natančno določanje specifične toplote visoko zmogljivih materialov pri visokih temperaturah. Omogoča več različnih tipov peči (srebrna, bakrena, jeklena, platinasta, SiC, rodijeva in grafitna), od katerih je odvisno tudi temperaturno območje preiskovanja (-150 – 2000 °C). Trenutno imamo jekleno peč, ki omogoča temperature meritve od -100 °C do 1000 °C. Kot je že razvidno iz temperaturnih območij, naprava omogoča hlajenje s tekočim dušikom, in sicer s hladilnim sistemom CC 300.

Dostop do opreme:

 • Katedra za metalurško procesno tehniko, Lepi pot 11, laboratorij 5A, 1000 Ljubljana

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika:  9,88 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 14,83 €/uro

 

Diferenčna vrstična kalorimetrija - DSC 204 F1 Phoenix® (Netzsch, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Prof. dr. Jožef Medved
 • Katedra za metalurško procesno tehniko
 • Tel: 01 2000 425, 01 2000 448
 • E-pošta: jozef.medved@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Naprava omogoča merjenje z diferenčno vrstično kalorimetrijo, s pomočjo katere določamo termodinamične lastnosti materialov (kovine, keramika itd.), kot so na primer: vremenske temperature, entalpije, specifične toplote itd. DSC 204 F1 Phoenix®, ima edinstven koncept, in sicer so vse bistvene operativne komponente integrirane v sami napravi. Omenjeni kalorimeter se uporablja v temperaturnem območju od -180 °C do 700 °C. Kot je že razvidno iz temperaturnih območij, naprava omogoča hlajenje s tekočim dušikom, in sicer s hladilnim sistemom CC 300.

Dostop do opreme:

 • Katedra za metalurško procesno tehniko, Lepi pot 11, laboratorij 5A, 1000 Ljubljana

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 13,45 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 18,40 €/uro

 

Svetlobni mikroskop Zeiss, Axio Imager A1m (Zeiss, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Zmogljiv svetlobni mikroskop omogoča opazovanje površine materialografskih vzorcev v svetlem polju, temnem polju, diferenčno-interferenčnem kontrastu in polarizirani svetlobi. Svetlobni mikroskop je opremljen z digitalno kamero za zajemanje slike AxioCam ICc 3 (3,3 milijona točk) in programsko opremo AxioVision za obdelavo in analizo slike (omogoča npr. merjene velikosti zrna, deleža faz …).

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 34,91 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 69,82 €/uro
 

 

TOBII X120 – Naprava za sledenje očesnih premikov (Tobii Technology AB, Švedska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Tobii X120 (naprava za sledenje očesnim premikom) je samostojna naprava, zasnovana za zaznavanje očesnih premikov v realnem času na različnih predmetih, površinah, prostorih, projekcijah in zaslonih. Tobii X120 omogoča izdelavo študij na področjih, kot so npr: prodaja izdelkov (trgovinske police), tipografija, spletne strani, tiskani (časopis, revija, knjige, tiskovine itd.) in digitalni mediji (televizija, prenosne naprave itd.).

Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: klementina.mozina@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 16,87 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 32,09 €/uro

Opomba: Uporaba opreme brez skrbnika ni možna.

 Tobii

 

TOBII Pro Glasses 3 -Očala za sledenje očesnim premikom (Tobii Technology AB, Švedska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Tobii Pro Glasses 3 (očala za sledenje očesnim premikom) so samostojna naprava, zasnovana za zaznavanje očesnih premikov v realnem času v prostoru in na različnih predmetih, površinah, projekcijah in zaslonih. Očala Tobii Pro Glasses 3 omogočajo izdelavo študij na področjih, kot so npr. gibanje prometa, športnikov, prodaje izdelkov (trgovinske police), tipografija, spletne strani ter tiskani (tiskovine, embalaža itd.) in digitalni mediji (televizija, mobilne naprave, telefoni).

Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: klementina.mozina@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 16,91 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 33,82 €/uro

Opomba: Uporaba opreme brez skrbnika ni možna.

 

Vakuumska indukcijska talilno livna peč+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Osnovne značilnosti:

 • Celoten proces, od začetka taljenja do popolne ohladitve ulitka, poteka v vakuumu in/ali v zaščitni atmosferi.
 • Specifikacije:
  • moč: maks. 45 kW
  • frekvenca: 1–5 kHz (srednjefrekvenčna indukcijska talilna peč)
  • vakuum: 10–3 mbar
  • volumen talilnega lonca: 2,5 l
  • najvišja temperatura: T maks. = 2000 °C
  • Delegiranje ali odvzem vzorca med procesom taljenja v vakuumu ali v zaščitnem plinu, skozi predkomoro, brez odpiranja peči
 • Peč je primerna za izdelavo in oplemenitenje ter litje različnih materialov.
 • Ekspermentalna računalniško krmiljena naprava omogoča:
  • gravitacijsko litje v trajne forme,
  • gravitacijsko litje v enkratne forme, izdelane z različnimi ognjeobstojnimi materiali,
  • centrifugalno gravitacijsko litje v školjke (precizon litje) in trajne forme,
  • vakuumska talilna peč je skonstruirana tako, da lahko talilno peč uporabljamo tudi s sistemom za usmerjeno strjevanje.

Dostop do opreme:

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 125,37 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 141,32 €/uro

 

vakumska_pec_1vakumska_pec_2

 

Vrstični elektronski mikroskop JSM-6060 LV (JEOL, Japonska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

SEM je namenjen študiju površine, morfologije in topografije površin ter velikosti delcev. SEM-sliko tvorijo sekundarni elektroni, ki jih iz preparata izbija primarni žarek, ki od točke do točke pregleduje preparat. Število izbitih sekundarnih elektronov je odvisno od kota, pod katerim objekt zadane primarni žarek elektronov. Če ga zadene pod pravim kotom, se iz točke na objektu sprosti le malo sekundarnih elektronov. Tako nastane temnejša točka na zaslonu. Če pa je objekt nagnjen in žarek pada poševno, število izbitih elektronov naraste zaradi daljše poti, ki jo naredi primarni žarek ob površju preparata. Posledica je svetlejša točka na zaslonu. Od reliefa objekta je torej odvisno število sekundarnih elektronov, ki se porajajo v posameznih točkah. Slika, ki nastane na zaslonu, nam tako predstavlja relief objekta in odkriva prostorsko vizijo mikrosveta. Neprevodne preparate je treba predhodno napariti z zlatom. Zlato zaradi visokega atomskega števila zlahka oddaja sekundarne elektrone in preprečuje statični naboj na objektu. Mikroskop omogoča tudi opazovanje objekta brez predhodne priprave preparata v tehniki nizkega vakuuma (low vacuum – LV).

Tehnične specifikacije aparata:

 • Ločljivost (visok vakuum): 2 nm (30 kV), 15 nm (1 kV)
 • Ločljivost (nizek vakuum): 3 nm
 • Povečava: 8–300.000 x
 • Slika:
  • sekundarni elektroni (SEI)
  • sestava, topografija, senčenje (BEI)
 • Pospeševalna napetost: 0,5–30 kV
 • Jakost toka: 1 pA–100 nA
 • Filament: W, tovarniško centriran
 • Kondenzorske leče: tip zoom
 • Objektivna leča: superkonični tip
 • Goniometrična miza: eucentrični tip
 • X – Y: 20-10 mm
 • Z: 5–48 mm
 • Nagib: od -10º do +90º
 • Vrtenje: 360º

Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 10,13 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 18,22 €/uro
SEMSEM2SEM3

 

Vrstični elektronski mikroskop Jeol JSM-7600F (Jeol, Japonska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Vrstični elektronski mikroskop (SEM) omogoča opazovanje in mikroanalizo (EDS, WDS) različnih materialov. Mikroskop z visoko ločljivostjo (SEI ločljivost pri 15 kV je 1,0 nm) omogoča povečave med 25 in 1.000.000 in deluje pri pospeševalnih napetostih med 0,1 in 30 kV. Vrstični elektronski mikroskop ima vgrajeno naslednjo dodatno opremo:
  • detektorja SE, LEI (sekundarni elektroni)
  • detektor BE (povratno sipani elektroni)
  • INCA Oxford 350 EDS SDD (EDS mikroanalizator)
  • spektrometer INCA Wave 500 (WDS mikroanalizator)
  • XENOS XeDraw 2 (e-litografija)
  • EBSD, Channel 5, Oxford Instruments (sistem za določanje kristalografske orientacije)
  • vgrajen r-filter za kombinacijo SE in BE signala

Cena za delo:

 • Za izkušenega uporabnika: 34,91 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 69,82 €/uro
SEM
Vrstični elektronski mikroskop z mikroanaliznim sistemom EDS JSM 5610 (Jeol, Japonska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Analiza površin,
 • morfologija,
 • fazna analiza in analiza kemične sestave (EDS).
 • SEM JEOL-5610 je namenjen za površinsko analizo trdnih snovi v vakuumu 10-5 do 10-6 mbar. Opremljen je z energijsko disperzijskim spektrometrom rentgenskih žarkov, ki omogoča kvalitativno in kvantitativno kemijsko mikroanalizo, ter s senzorjem za povratno sipane elektrone (omogočajo fazno analizo) in senzorjem za sekundarne elektrone (pokažejo relief površine in s tem odkrivajo tudi mikrostrukturo analiziranega materiala). Uporabljamo ga pri razvoju in preiskavah materialov, za podporo tehnologijam, analizo poškodb in forenzične raziskave.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 18,72 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 59,72 €/uro
]SEM_5610_1SEM_5610_2SEM_5610_3

 

Xenotest Alpha (Atlas, ZDA)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • Doc. dr. Sabina Bračko
 • Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo
 • 4. nadstropje, soba 415
 • Tel: 01 200 32 38
 • E-pošta: sabina.bracko@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

Xenotest Alpha je instrument za ugotavljanje vpliva svetlobe in vremenskih pogojev na material. Njegova zasnova omogoča, da vzorce izpostavimo točno določenim pogojem (temperatura, osvetljenost, relativna vlažnost), zato lahko s simuliranim pospešenim delovanjem teh dejavnikov napovemo lastnosti materiala po daljšem času.

Svetlobni vir je zračno hlajena ksenonska sijalka z nastavljivo močjo sevanja (0,8–2,5 kVA) in razširjenim območjem sevanja (300–400 nm). Z uporabo ustreznih filtrov je možno ponazoriti delovanje sončne svetlobe na prostem ali za okenskim steklom. Skupna testna površina znaša 1200 cm2; instrument vsebuje enoto za nastavitev 11 vzorcev z možnostjo rotacije. Temperaturno območje delovanja v testni komori obsega 30–70 °C, relativna zračna vlažnost pa 10–95 %. Za nadzor in programiranje desetih ciklov testiranja skrbi vgrajeni mikroprocesor.
Instrument vsebuje senzor za nadzor sevanja in temperature na nivoju nosilca vzorca ter stacionarni senzor za merjenje temperature in relativne vlažnosti v testni komori. Sistem za vlaženje in odeževanje je povezan z vgrajenim vodnim rezervoarjem (70 l).

Instrument omogoča izvedbo analiz v skladu s standardi za področje tekstila, papirja in plastike (SIST ISO 105-B02, SIST ISO 105-B04, SIST ISO 105-B06, SIST ISO 12040, ISO 4892, ISO 11341).

Dostop do opreme:

 • Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije in informacije: barbara.golja@ntf.uni-lj.si.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 26,72 €/uro
 • Za neizkušenega uporabnika: 50,11 €/uro
_DSC0255PR_Slika 26b

 

Instrument za analizo toplotnih lastnosti Hot Disk TPS 2200 (Hot Disk AB, Švedska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Določevanje toplotnih lastnosti kovinskih materialov, polimerov, keramike, kompozitov, tankih plasti, fluidov, z izredno visoko natančnostjo meritev in ponovljivostjo rezultatov na širokem območju temperatur -50 °C do +750 °C.

Dostop do opreme:

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika: 34,42 €/uro
 • za neizkušenega uporabnika: 68,82 €/uro
Laboratorijski aparat za sušenje, kondenziranje in fiksiranje (Mathis, Švica)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Laboratorijski aparat je namenjen sušenju, kondenziranju in fiksiranju različnih materialov. Uporablja se lahko samostojno ali pa ga vključimo v kontinuirno linijo z dvovaljčnim fularjem, na katerem se lahko izvajajo najsodobnejši impregnirni postopki plemenitenja tekstilij. K sušilniku je vključena še premazovalna enota namenjena za enostransko premazovanje papirja in ploskovnih tekstilij. Omogoča tudi laboratorijsko izvedbo globokega in flekso tiska na papir.

Tehnične specifikacije aparata:

 • Temperatura: 20-250 °C
 • Šitina valja: 500 mm
 • Delovna širina: 450 mm
 • Delovna hitrost: 0,1-2 m/min

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Katedri za tekstilno in oblačilno inženirstvo, Snežniška ulica 5, v 4. nadstropju, Tehnološki laboratorij (L-410) in je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika: 83,16 €/uro
 • za neizkušenega uporabnika: 138,39 €/uro

Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo FEG-SEM ThermoFisher Scientific Quattro S (ThermoFisher Scientific, ZDA)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

ThermoFisher Scientific Quattro S je vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo (FEG SEM). Omogoča delovanje v treh vakuumskih načinih in sicer v visokem vakuumu (< 6×10-4 Pa), nizkem vakuumu (do 200 Pa) in v ESEM načinu (do 4000 Pa).

Za slikanje je FEG SEM Quattro S opremljen z detektorji sekundarnih (SE) in povratno sipanih elektronov (PSE) ter z detektorjem STEM za elektrone presevne vzorce. Ločljivost v visokem vakuumskem načinu znaša 0,8 nm (STEM), 1,0 nm (SE) oz. 2,5 nm (PSE), v ESEM načinu pa 1,3 nm (SE) oz. 2,5 nm (PSE). Za analizo kemijske sestave je vgrajen EDXS detektor nove generacije Ultim® Max.

Quattro S omogoča nanokarakterizacijo:

 • kovin & zlitin, zvarov, magnetnih in supermagnetnih materialov;
 • keramičnih materialov, kompozitov in polimernih materialov;
 • tankih plasti;
 • mineralov;
 • mehkih materialov: polimerov, tekstilij, filtrov, gelov in tkiv.

Za izvedbo dinamičnih preiskav med ohlajanjem in segrevanjem je Quattro S opremljen z nosilcema za ohlajanje do -60 °C in segrevanje do 1000 °C. S tem mikroskop omogoča ˝in situ˝ študije procesov:

 • (re)kristalizacije in faznih transformacij;
 • oksidacije, katalize;
 • rasti materialov;
 • hidracije, dehidracije in določevanje kota omočenja.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Katedri za inženirske materiale, Lepi pot 11, v pritličju, in je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme.

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • 218,66 €/uro – izhodiščna cena (vsakič se izračuna v odvisnosti od načina opravljene analize in vrste nosilca)
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika: 257,02 €/uro

 

 

Visoko temperaturni in visoko tlačni reaktor LIMBO (Buchiglasuster, Švica)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • prof. dr. Barbara Simončič
 • Katedra za tekstilno in oblačilno inženirstvo
 • Tel: 01 200 32 31
 • E-pošta: barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

Visokotlačni reaktor (avtoklav) je namenjen za raznolike kemijske reakcije, kjer je potreben povišan tlak (do 300 bar) in temperatura (do 350 °C). Primeren je za sintezo in modifikacijo polimerov, kompozitov ter drugih organskih in anorganskih struktur.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19, in je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme.

Rezervacije na: barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika: 95,34 €/uro
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika: 121,50 €/uro

 

PISTON CORER naprava za odvzem jedrnikov iz večjih globin (UWITEC, Avstrija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • prof. dr. Andrej Šmuc
 • Katedra za stratigrafijo, paleontologijo in regionalno geologijo
 • Tel: 01/47 04 604
 • E-pošta: andrej.smuc@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

Vzorčenje nekonsolidiranih jezerskih in morskih sedimentov vse do globine 140 m. Vzorčenje z batnim jedrnikom poteka iz splava. Za vzorčenje se uporabljajo PVC cevi dolžine 2 m in premera 9 cm, kar omogoča, da z enim manevrom, zajamemo jedro dolžine do 2 m.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v depoju. Najem opreme brez šolanih upravljalcev NTF ni možno.

Rezervacije na: andrej.smuc@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika: 172,78 €/uro
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika: 224,26 €/uro
 
Laserski granulometer in analiza slike (FRITSCH, Nemčija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • prof. dr. Andrej Šmuc
 • Katedra za stratigrafijo, paleontologijo in regionalno geologijo
 • Tel: 01/47 04 604
 • E-pošta: andrej.smuc@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

Analiza velikosti delcev (suspenzija in suhi delci):

 • Mokro merjenje velikosti delcev – možnost uporabe različnih suspenzijskih tekočin (0.01 – 2100 µm)
 • Suho merjenje velikosti delcev (0.1 – 2100 µm)
 • Analiza slike delcev (20 – 20000 µm)

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v laboratoriju M7 (medetaža). Najem opreme ali samostojno delo ni možno brez usposabljanja upravljalca opreme.

Rezervacije na: andrej.smuc@ntf.uni-lj.si, matej.dolenec@ntf.uni-lj.si,

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika: 32,51 €/uro
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika: 69,08 €/uro
 
Vakuumski obločni talilni sistem SP-MSM208 (MTI Corporation, ZDA)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Obločni talilni sistem je namenjen taljenju do 10 g kovinskih materialov s tališčem vse do tališča
volframa (preko 3000 °C) pri zelo nizkem nadtlaku ali v nizkem vakuumu (običajno Ar). Poleg tega je
sistem opremljen z bakreno kokilo, ki omogoča ulivanje palic s premerom 6 mm s pomočjo
vakuumskega sesanja.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme.

Rezervacije na: bostjan.markoli@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika: 32,29 €/uro
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika: 58,53 €/uro

T-RDI Stream Pro ultrazvočni merilnik pretokov +
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Oprema je namenjena meritvam pretokov na vodotokih.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v depoju. Najem opreme brez šolanih upravljalcev NTF ni možno.

Rezervacije na: mihael.brencic@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika:
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika:
UV/Vis spektrofotometer Lambda 850+ (Perkin Elmer, Velika Britanija)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

Spektrometer Lambda 850 UV/Vis je visokozmogljiv sistem za meritve v UV in vidnem področju. Omogoča meritve med 190 in 900 nm z resolucijo 0.05 nm – 5.00 nm. Takoj je uporaben za meritve transmisije, absorpcije, kinetičnih meritev ter ima vgrajen refleksijski modul – 150 mm integracijsko sfero. Ta je prevlečena z visokoodbojnim materialom Spectralon in ima 8° refleksijska vrata za vzorec in referenco. Ima tudi transmisijska vrata pri kotu 0° in odstranljivo svetlobno plast pri kotu 8°. Območje meritev je 190 do 900 nm.

Spektrofotometer je popolnoma kontroliran z računalnikom s programsko opremo UV WinLab 6, ki omogoča kontrolo spektrometra in dodatkov, snemanje spektrov, programiranje valovnih dolžin, fleksibilne kvantitativne meritve koncentracij, kot tudi kinetične meritve in obdelavo njihovih rezultatov v okolju UV KinLab.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje,  Snežniška ulica 5, v 4. nadstropju.

Rezervacije na: barbara.golja@ntf.uni-lj.si,  
marija.gorjanc@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • za izkušenega uporabnika: 8,83 €/uro
 • cena uporabe za neizučenega uporabnika: 16,17 €/uro

Prenosni spektralni analizator NITON XRF5+ (Thermo Fisher Scientific, ZDA)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • Geokemične elementne analize različnih materialov:
  • analiza glavnih in stranskih prvin v sedimentnih, magmatskih in metamorfnih kamninah,
  • analiza težkih kovin v tleh,analiza vseh vrst zlitin,
  • analiza žlahtnih kovin (določanje kakovosti zlata, srebra …),
  • analiza vsebnosti toksičnih elementov v hrani in plastiki,
  • terenske meritve (monitoring).

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v drugem nadstropju, soba P202. Najem opreme ali samostojno delo ni možno, ker je potrebno posebno usposabljanje upravljavca opreme (opravljen tečaj za varstvo pred sevanji, zdravniško spričevalo, osebna dozimetrija in usposabljanje na sedežu NITON Europe v Münchnu, Nemčija).

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika: 9,20 €/uro.
 • Cena za neizkušenega uporabnika: 24,94 €/uro.

 

Spektrofotometer Datacolor Spectro 1050 (Datacolor, ZDA)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

 • asist. dr. Barbara Blaznik, doc. dr. Mateja Kert
 • Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo
 • Tel: 20 03 222
 • E-pošta: barbara.blaznik@ntf.uni-lj.si

Namembnost opreme:

 • Namizni spektrofotometer Datacolor Spectro 1050 omogoča nadzor kavalitete različnih obarvanih vzorcev na področju tekstila, plastike, barv, premazov itn.Poleg merjenja refleksije in transmisije v vidnem delu spektra (360–700 nm s korakom po 10 nm), omogoča tudi merjenje temperature vzorcev z natančnostjo ± 0,5 °C. Instrument je opremljen z integracijsko kroglo premera 152 mm, ki zagotavlja standardno geometrijo osvetlitve d/8. Svetlobni vir predstavlja utripajoča ksenonska svetilka, ki z ustreznimi filtri omogoča osvetlitev s standardno svetlobo D65 ter UV-cut filtre pri 400, 420 in 460 nm. Z izbiro ustrezne merilne odprtine instrument omogoča meritve večjih (LAV, 2r = 26 mm), manjših (SAV, 2r = 5 mm) in zelo majhnih (USAV, 2r = 2,5 mm) obarvanih površin.Ponovljivost instrumenta znaša 0,01 ∆E CIELAB (za beli standard), natančnost pa je znotraj 0,15 ∆E CIELAB.

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška ulica 5, 4 nadstropje.
  Rezervacije: barbara.blaznik@ntf.uni-lj.si
  barbara.golja@ntf.uni-lj.si

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika:  8,35 €/uro.
 • Cena za neizkušenega uporabnika: 15,69 €/uro.

 

Avtomatska linija PELCON (PELCON, Danska)+
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
logo UL
logo ARRS
Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
Odgovorna oseba:

Namembnost opreme:

 • za izdelavo visokokvalitetnih poliranih zbruskov in obrusov kamnin, sedimentov, tal, betona in agregatov, ki se uporabljajo za optično polarizacijsko mikroskopijo, petrografsko in mikrostrukturno analizo, elektronsko mikroskopijo, lasersko ablacijo, mikrosondo, itd.

Funkcionalne lastnosti avtomatske naprave PELCON:

 • priprava obrusov in zbruskov brez hrupa, onesnaženja in škropljenja
 • nenehno avtomatsko premikanje vzorcev (gor in dol) v času priprave preko diamantnih valjev
 • vakuumsko držalo vzorca med rezanjem in brušenjem
 • avtomatsko rezanje enako debelih ploščic
 • kontrola debeline ploščice ves čas delovanja naprave (natančnost do 1 mikrometra)
 • nastavljiva debelina pred brušenjem
 • avtomatsko brušenje brez prisotnosti operaterja
 • avtomatska zaustavitev brušenja ob doseženi debelini
 • ponovljive debeline zbruskov/obrusov
 • priprava vzorcev brez poškodb (brez mikro razpok, brez raz, brez kontaminacije)
 • enaka debelina po celotni površini vzorca (robovi) – brez konstantnega fokusiranja pod mikroskopom
 • izdelava zbruskov in obrusov brez reliefa (različna trdota)
 • priprava zbruskov in obrusov velikosti 40×80 mm
 • enostavna in hitra montaža naprave

Dostop do opreme:

 • Oprema je dostopna na Oddelku za geologijo, Aškerčeva 12, v pritličju, soba P7. Najem opreme ali samostojno delo ni možno, ker je potrebno posebno usposabljanje upravljavca opreme (opravljen tridnevni trening pod vodstvom izučenega strokovnjaka podjetja PELCON, Danska in najmanj leto dni izkušenj s pripravo zbruskov in obrusov).

Cena za uporabo raziskovalne opreme:

 • Za izkušenega uporabnika:  106,24 €/vzorec.
 • Cena za neizkušenega uporabnika: 158,66€/vzorec.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.