Zunanja izbirnost

1. ŠTUDENTI DRUGIH FAKULTET

 

Naravoslovnotehniška fakulteta v študijskem letu 2016/17 ponuja spodaj navedene predmete v okviru zunanje izbirnosti.

 

Študenti, ki se odločijo opravljati izbirni predmet na Naravoslovnotehniški fakulteti, morajo do 30. 9.  v referat na Snežniško 5 oz. Aškerčevo 12 prinesti izpolnjen spodaj priloženi obrazec.

Izbirni predmeti na NTF za zunanje študente v študijskem letu 2016/17 na 1. stopnji in 2. stopnji so sledeči:

1. stopnja+
Predmet Predavatelj Število ur tedensko Skupaj KU KT
Zimski semester Letni semester
P V S D P V S D
Barvanje Mateja Kert 3 3 0 0 90 6
Fotografija 2 Darko Slavec 2 2 0 0 60 4
Barvno upravljanje Tadeja Muck 2 2 1 1 90 6
Interdisciplinarnost tekstilij 3 1 0 0 60 4
Nega tekstilij 1 Mateja Kert 2 1 1 0 60 4
Embalaža 1 Diana Gregor Svetec 2 1 1 0 60 4
Ekologija v grafiki Maja Klančnik 3 2 1 0 90 6
Embalaža 2 2 1 1 0 60 4
Oblačilna tradicija 3 1 0 0 60 4
Trajnostno oblikovanje 1 Almira Sadar 1 0 1 2 60 4
Arheometalurgija Matjaž Knap 1 2 2 0 75 5
Umetnost oblikovanje materialov Peter Fajfar,
Primož Mrvar
2 2 1 0 75 5
Reciklaža materialov Jožef Medved,
Primož Mrvar
3 2 0 0 75 5
Korozija in zaščita Milan Bizjak,
Jožef Medved
3 2 0 0 75 5
Industrijske peči Borut Kosec 2 2 1 0 75 5
Analiza napak in poškodb Borut Kosec 3 2 0 0 75 5
2. stopnja+
Predmet Predavatelj Število ur tedensko Skupaj KU KT
Zimski semester Letni semester
P V S D P V S D
Teorija tipografije Klementina Možina 3 0 3 0 90 6
Umetniška fotografija Darko Slavec 2 3 1 0 90 6
Napredna računalniška 3D grafika in vizualizacije Helena Gabrijelčič Tomc 2 0 3 1 90 6
Trajnostno oblikovanje 2 Almira Sadar,
Nataša Peršuh
1 1 0 2 60 4
Pametne tekstilije
Paleoekologija Luka Gale 3 1 0,3 0 65 5
Mikropaleontologija Luka Gale 2,7 2 0 0 70 5
Aplikativna hidrogeologija Mihael Brenčič 2 2 0 1 75 5
Antropogena in recentna sedimentacijska okolja Andrej Šmuc
Nastja Rogan Šmuc
3 1 0 0 75 5
Geohazard in varstvo pred naravnimi nesrečami Barbara Čenčur Curk 2 1 2 0 75 5
Mineralogija glin Matej Dolenec 3 2 0 0 75 5
Fizikalna metalurgija II Boštjan Markoli 3 2 1 0 90 6
Računalniška znanost o materialih Goran Kugler 3 2 1 0 90 6
Industrijska ekologija in energetika Borut Kosec 3 2 1 0 90 6
Livarstvo II Primož Mrvar 3 2 1 0 90 6
Tehnologija aluminija Jožef Medved,
Aleš Nagode
3 2 1 0 90 6
Vzdržljivost materialov Milan Terčelj 2 1 1 0 60 4
Specialna minerska in vrtalna dela Evgen Dervarič 2 2 0 0 60 4
Čiste tehnologije Jože Kortnik 2 1 1 0 60 4
Izbrana poglavja iz inženirske geofizike Goran Vižintin 2 1 0 1 60 4
Globalna geofizika Andrej Gosar 3 1 1 0 75 5
Kvantitativna hidrogeologija Mihael Brenčič 3 1 1 0 75 5
Hidrogeologija onesnaževal Mihael Brenčič 2 2 1 0 75 5

Predmet Aplikativna geologija ima 15 ur TV (terenskih vaj), ki so vnesene pod rubriko D.

2. ŠTUDENTI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKE FAKULTETE

 

Zunanji izbirni predmeti, ki jih študenti NTF,  v okviru splošne izbirnosti na svojem študijskem programu lahko izberejo na drugih članicah Univerze v Ljubljani.

 

ŠTUDENTI ODDELKA ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

Študenti si lahko izbirne predmete v določeni višini kreditnih točk izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL, in sicer:
– GMT, GIK, NTO, OTO, TOI, OTO-m: v višini 10 KT (za celoten študij, ne posamezno leto),
– NTO-m, GIK-m: v višini 12 KT  (za celoten študij, ne posamezno leto).

Postopek: Ko boste preko VIS-a izbirali izbirne predmete, bodo na voljo le predmeti iz vašega programa.
Označite poljuben predmet, ko pa boste vpisni list natisnili, ta predmet prečrtajte in dopišite pravi predmet. Poleg vpisne dokumentacije priložite še Obrazec za izbor predmetov izven matične fakultete ali študijskega programa. Obrazec morate dostaviti ob vpisu oz. najkasneje do 25. 9. tekočega leta.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.