Zunanja izbirnost

1. ŠTUDENTI DRUGIH FAKULTET

Naravoslovnotehniška fakulteta v študijskem letu 2020/21 ponuja spodaj navedene predmete v okviru zunanje izbirnosti.

Študenti, ki se odločijo opravljati izbirni predmet na Naravoslovnotehniški fakulteti, morajo do 30. 9. v referat na Snežniško 5 oz. Aškerčevo 12 prinesti izpolnjen spodaj priloženi obrazec.

Izbirni predmeti na NTF za zunanje študente v študijskem letu 2020/21 na 1. stopnji in 2. stopnji so sledeči:

1. stopnja+

ZIMSKI SEMESTER

GIS v geologiji

Okoljska geologija

Osnove geologije *

LETNI SEMESTER

Osnove geologije *

Vulkanologija

Tehnične tekstilije in kompoziti

Usnje in krzno

Apretura

Tekstilna in oblačilna tradicija

Trajnostno oblikovanje 1

Materiali in lastnosti

3D tehnologije

* študent dobi končno oceno pri predmetu, ko ima opravljene obveznosti v zimskem (predavanja in vaje) in letnem semestru (terenske vaje)

2. ŠTUDENTI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKE FAKULTETE

Zunanji izbirni predmeti, ki jih študenti NTF,  v okviru splošne izbirnosti na svojem študijskem programu lahko izberejo na drugih članicah Univerze v Ljubljani.

ŠTUDENTI ODDELKA ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

Študenti si lahko izbirne predmete v določeni višini kreditnih točk izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah UL, in sicer:
  • GMT, GIK, NTO, OTO, TOI, OTO-m: v višini 10 KT (za celoten študij, ne posamezno leto),
  • NTO-m, GIK-m: v višini 12 KT  (za celoten študij, ne posamezno leto).

ŠTUDENTI ODDELKOV ZA GEOLOGIJO, GEOTEHNOLOGIJO IN RUDARSTVO TER ODDELKA ZA MATERIALE IN METALURGIJO:

  • do največ 10 KT (v okviru celotnega študija) za programe prve stopnje Geologija, Geotehnologija in rudarstvo ter Geotehnologija in okolje, prav tako za programe Inženirstvo materialov in Metalurške tehnologije,
  • skladno s posameznim programo na drugi stopnji Geologije, Geotehnologije ter Metalurgije in materialov do največ 10 KT

POSTOPEK
Ko boste preko VIS-a izbirali izbirne predmete, bodo na voljo le predmeti iz vašega programa.
Natisnjenemu vpisnemu listu iz VIS-a priložite Obrazec za izbor predmetov izven matične fakultete ali študijskega programa in sporočite, kateri predmet želite zamenjati.
Obrazec za izbor predmetov morate dostaviti ob vpisu oz. najkasneje do 25. 9. tekočega leta. Na posameznem oddelku bodo odločali ali izbirni predmet lahko vpišete, zato je priporočljivo, da obrazec oddate čim prej, lahko tudi pred oddajo vpisnega lista.
Ko bo vaš izbor potrjen, vam bomo v indeksu zamenjali predmet.

 

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.