Novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovanih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije

Ključne spremembe:

  1. Agencija bo zgoraj navedene raziskovalne projekte (so)financirala na podlagi neposredne pogodbe, kar pomeni, da javnih razpisov za (so)financiranje slovenskega dela omenjenih raziskovalnih projektov ne bo več objavljala.
  2. Na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/predstavitev.asp in http://www.arrs.si/sl/razpisi/23/pregled-medn.asp) bodo objavljene Informacije za prijavitelje.
  3. Prijava bo potekala na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava na spletni portal bo mogoča z uporabniškim imenom in geslom.
  4. Prijava slovenskega dela raziskovalnega projekta Weave, kjer je razpis pri vodilni agenciji stalno odprt (npr. FWF) in ARRS deluje v vlogi partnerske agencije, mora biti vložena v roku osmih dni po oddaji skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri vodilni vodilni agenciji (npr. FWF).

Podrobnejše informacije:

– Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, poglavje 2. 3. Sodelovanje po principu vodilne agencije

– Metodologija ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, poglavje C.3. Sodelovanje po principu vodilne agencije

Več na ARRS – Novice, obvestila – Novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovanih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.