Obvestila

31
Mar
ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 . Rok za prijave: 15.5.2023. Javni razpis je namenjen spodbujanju raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ... Preberite več
30
Mar
ARRS je objavila Javni razpis za spodbujanje aktivne udeležbe izjemnih mlajših raziskovalcev na odmevnih mednarodnih programih za mlajše raziskovalce . Rok za prijave: Prijava se šteje za pravočasno, če je na spletnem portalu DigitalForms oddana vsaj 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja.
30
Mar
ARRS je objavila Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023 . Rok za oddajo prijav: 10.5.2023 do 14. ure.
30
Mar
Na spletni strani ARRS so objavljeni Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022) .
30
Mar
Pisarna za prenos znanja raziskovalke in raziskovalce UL v mesecu aprilu vabi na dogodek: Načrtovanje – design raziskav v zgodnjih fazah raziskovanja (TRL 3-5), 17. april 2023, med 11.00 in 15.30, Zbornična dvorana UL Cilj delavnice je predstaviti načine in orodja, kako pred samim začetkom raziskave raziskati potrebe trga, potencialnih uporabnikov, kako izvajati pogovore, razgovore ... Preberite več
30
Mar
Pisarna za prenos znanja raziskovalke in raziskovalce UL v mesecu aprilu vabi na dogodek: Inovator.UL – priložnosti financiranja nadaljnjega razvoja tehnologij, 12. april 2023, med 8.30 in 13.00, Zbornična dvorana UL Dogodek je namenjen raziskovalcem in projektnim sodelavcem Univerze v Ljubljani, ki razmišljajo o zaščiti in komercializaciji svojega znanja in jih predvsem zanima, na kakšen ... Preberite več
30
Mar
Odprt je  Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih raziskovalnih skupin. Cilj razpisa je spodbuditi interdisciplinarno povezovanje med različnimi članicami UL in raziskovalci za namen iskanja odgovorov na zahtevne družbene izzive in za pripravo prijav projektov na odprte razpise Obzorje Evropa. Rok za prijavo je 5. maj 2023. Vsi interni razpisi in bolj ... Preberite več
29
Mar
Odprt je razpis Sklad za male projekte GO! 2025, ki ga financira program Interreg Italia-Slovenija 2021-2027 in bo namenjen krajšim projektom s skromnejšimi sredstvi ter je tesno povezan z nazivom Nova Gorica in Gorica – Evropska prestolnica kulture 2025 (EPK). Projekti SPF GO! 2025 morajo prispevati k pripravi območja na EPK 2025 in k izvajanju prestolnice ... Preberite več
29
Mar
V skladu z četrtim odstavkom 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) ARRS objavlja seznam instrumentov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepov okvirnega programa EU, ter instrumente centrov odličnosti, ki ga enkrat letno pripravi ministrstvo, pristojno za znanost. Ta seznam instrumentov se upošteva pri preverjanju izpolnjevanja minimalnih pogojev ... Preberite več
29
Mar
ARRS v okviru promocije znanosti prireja cikel »Pogovori z dobitniki ERC projektov«. Vljudno vabljeni na pogovor s prof. dr. Petrom Križanom, ki je kot nosilec projekta ERC za uveljavljene raziskovalce, januarja letos pridobil še projekt ERC za potrditev koncepta svojih raziskav in hitrejši prehod v inovacije »CherPET – Cherenkov light for total-body Positron Emission Tomography«. Dogodek ... Preberite več
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.