Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program Geotehnologija in okolje se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, fizika ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

– splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk,

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

– splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,

– uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk.

 

Več informacij najdeš na spletni strani študentskega referata.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.