Študijski koledar

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21

Na podlagi  Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani se oblikuje študijski koledar za študijsko leto 2019/20. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, to ne sme trajati dlje od 42 tednov v študijskem letu. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih naj članice same razporejajo izpitne roke. Če je mogoče, naj bo več izpitnih rokov v istem obdobju, da imajo študenti možnost 3-kratnega opravljanja izpita pred vpisom v višji letnik.

1. semester

Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo četrtka,  1.10. 2020 petka,   15. 1. 2021
Zimsko izpitno obdobje ponedeljka 18. 1. 2021 petka, 12. 2. 2021

V zimskem semestru bo poleg praznikov, sobot in nedelj, pouka prost dan še četrtek 31.12.2020.

2. semester

Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo ponedeljka, 15. 2. 2021 ponedeljka , 31.5.2021
Spomladansko izpitno obdobje torka, 1. 6. 2021 petka, 2. 7. 2021
Jesensko izpitno obdobje ponedeljka, 16. 8. 2021 petka, 10. 9. 2021

Med letnik semestrom bo poleg sobot, nedelj in praznikov, pouka prost dan še ponedeljek 26.4.2021.

Teden Univerze v Ljubljani je predviden od ponedeljka, 30.1.2020, do petka, 4. 12. 2020.

Po 4. členu Izpitnega pravilnika NTF morajo biti v posameznem študijskem letu razpisani vsaj 3 izpitni roki. Priporočamo, da se poleg treh izpitnih obdobij študentom omogoči opravljanje izpitov tudi zunaj teh obdobij, vendar zaradi izvedbe vpisnega postopka ne po 10. 9. 2021, razen če izvedba pedagoškega procesa (terenske vaje) ne narekuje drugače.

ŠTUDIJSKI KOLEDAR NTF ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020-21 opisno

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.