PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
5. semester1653010515045030
Tehnologija in okolje300300604
Raziskovalno vrtanje I300300604
Gospodarjenje z odpadnimi snovmi3015015604
Odlagališča odpadnih snovi3015015604
Praktično delo0001201208
Strokovni izbirni predmet I450450906
6. semester180151204545030
Podzemni objekti I4503015906
Bogatenje mineralnih surovin in recikliranje45151515906
Raziskovalno vrtanje II3001515604
Splošni izbirni predmet II300300604
Strokovni izbirni predmet II300300604
Diplomsko delo0000906
SKUPAJ3454522519590060
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Podzemni objekti II45151515906
Osnove armiranobetonskih konstrukcij300300604
Tehnično rudarstvo II450450906
Podzemna odlagališča odpadnih snovi4503015906
Izraba geotermalne energije3001515604
Enciklopedija merstva4503015906
Inženirska geofizika II3001515604
Osnove modeliranja podzemnih fluidov300300604
Višja trdnost450450906

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

V obsegu 6 KT v 4. semestru in 4 KT v 6. semestru študenti izbirajo med predmeti drugih študijskih programov NTF, izbirnimi predmeti na drugih članicah Univerze v Ljubljani in na drugih univerzah doma in v tujini s katerimi ima ali bo imela UL sporazum o priznavanju kreditnega sistema študija.

V obsegu 6 kreditov v 5. semestru in v obsegu 4 kreditov v 6. semestru študenti vpišejo predmete iz nabora strokovnih predmetov.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.